Rüyada Küfür Etmek Ne Anlama Gelir

Rüyada Küfür Etmek Ne Anlama Gelir: Nablusî demiştirki: Rüyada Allahu Teâlâ'nın nimetlerini inkâr zenginliğe işarettir. Küfür, kurtuluşu olmayan ve ilâsı bulunmayan bir illettir.

Küfür, zulümdür. Bundan dolayı rüyada kâfir olduğunu gören kimse, zevk ve sefaya düşkün ve halka zulmeder.' Şunu da biz ilave edelim ki, kâfir evvelâ kendi nefsine zulmetmiştir.

Çünkü kendisini yaratan ve nimetleriyle rızıklandıran Rabbini tanımamak, cehenneme razı olmaktır. Bu ise, kişinin kendi nefsine bile bile zulümdür. Ekseri zenginlerin ne halde olduğu da aşikârdır.

Zevk, sefa, har vurup harman savurmak ve öteleri hiç düşünmemek. İşte ahmaklık budur. Ve yukarıdaki rüyanın tâbiri böyle anlaşılmalıdır. Bir kimsenin rüyada kendisini zevk ve sefaya düşmüş görmesi, dinin bozukluğuna işarettir ve onun itikadı bozulur. Rüyada sapıklığa düştüğünü görmek, hataya düşmeye delâlet eder.

Denilmiştir ki: Küfür, hakkı inkâr etmektir. Ve yine küfür, ihsanda bulunan kimsenin nimetini veya sözünü inkâr etmektir. Bazı kere de rüyada küfür, dinde fitneye düşmeye ve adam öldürmeye delâlet eder.

Rüyada küfür zenginliğe delalet eder.Zira ayeti kerimde şöyle buyurulur. (Çünkü) insan muhakkak taşkınlık eder.Kendisini müstağni görmekle) Bazen küfür zulme delalet eder. (Kâfirler ise hep o zalimlerdir.) Bazen ilacın fayda vermediği hastalığa delalet eder. ( Amma o küfre sapanları ha uyarmışsın bunları hâ uyarmamışsın onlar birdir. İmana gelmezler) 393 Kâfirlerin çokluğu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin çokluğuna delalet eder.

Rüyada küfür zulümdür. Dininin fesada uğradığını gören kimse, saçmalık ve arsızlık yapar. Aynı şeklide saçmalık ve arsızlık yaptığını gören kimsenin dini fesada uğrar. Rüyada sapkınlık içinde olduğunu gören kimse hataya düşer.

Aynı şekilde hata yaptığını gören kimse de sapkınlığa düşer. Bir topluluğun içinde dininin fasid olduğunu gören kimse, bir topluluğun yanında yalancı şahitlikte bulunur. Bir tabirde; küfür hakkın inkârına delalet eder. Küfür kendisine iyilikte bulunan kimseyi inkâr etmektir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp