Romatoid Artrit Ve Artroz

Migrende olduğu gibi beslenme, enfeksiyon temelli hastalıklarda da örneğin, romatoid artrit ve artrozdada etkili olabilir. Özel bir diyetin genel olarak hastalıklarda çok faydası olmayabilir, ancak düzgün beslenmeyle enfeksiyon temelli hastalıkları örneğin romatoid artrit ve artro- zu kontrol altına alabilir ve böylece hem enfeksiyonu azaltabilir hem de ağrınızı dindirebilirsiniz.Bunu anlayabilmek için de arşidonik asiti ve omega-3 asitini iyi bilmeniz gerekir. 
 
Arşidonik asit organizma tarafından az miktarda üretilir ve esas olarak enfeksiyon süreçlerinde etkili olur. Bu madde hücre membramnın bir parçası olarak lö- kotrien ve prostaglandinin ana maddesini oluşturur ki bunlar esas olarak enfeksiyon sürecinde önemli rol oynayan hormon benzeri maddelerdir. Arşidonik asit önemli miktarda et, yumurta sarısı ve süt gibi hayvansal maddeler üzerinden alınır. Bu nedenle bu maddeleri azaltmak faydalıdır. Omega-3 ise arşidonik asitinin karşıtıdır ve deniz balıklarında yoğun olarak bulunur. Demek ki balık, düzenli olarak besin listemizde bulunmalıdır.

Romatizma, Romatizmal Hastalıklar


Eklem ve bağdokusunda görülen iltihaplı hastalıkların genel adı romatizmadır. Romatizma genellikle eklemleri, kasları ve sinir sistemini tutar. Romatizmal hastalıklar üç grupta top­lanabilir:
1. İltihabın neden olduğu romatizma: Etkeni streptokok­lardır ve başka bulaşıcı hastalık odaklarından kan dolaşımıyla yayılırlar.
2. Dejeneratif romatizma: Eklemleri tutan ve eklem bo­zukluklarına yol açan bir romatizma tipidir (artroz ya da osteoartirit).
3. Bağdoku ve sinirlerde oluşan romatizma: Kasları, bağ-dokuyu, iç salgı bezlerini, sinirleri tutar.

Akut Eklem Romatizması (Romatizmal Ateş)


5-15 yaşların­da birden ağır olarak başlar. Ateşli, ateşsiz, ağrılı, ağrısız dö­nemler halinde aylarca ya da yıllarca sürdükten sonra kendi­liğinden geçer. Akut romatizmanın yerelleşme noktaları arasında kalbin üç tabakası da yer aldığından, üzerinde önemle durulması gereken bir hastalıktır. Hastalık akut dönemlerin­de çoğunlukla eklemlerde görüldüğü halde, bir eklem hastalı­ğı değil, bağdokusu hastalığıdır. Hastalığın ortaya çıkışı tam olarak bilinmemekle birlikte, hemolitik streptokokların orga­nizmanın herhangi bir yerine, özellikle üst solunum yollarına ve dişlere yerleşmesiyle yakın ilişkisi vardır.

Belirtileri: Akut dönemlerde eklemlerdeki ağrılı şişme ve kızarmalar, ateş, bol terleme, halsizlik, kanda lökosit artışı ve kansızlık görülür. Ayrıca, sedimantasyonda hızlanma vardır.

Süreci: Etkilenen eklemler genellikle ayak ve el bilekleri, dizler ve dirseklerdir. Dirseklerle el bileklerinin derisi altında sert düğümler oluşur ve elle hissedilir. Nabız hızlanır ve taşikardi başlar. Hastalığın sinir sistemini etkilemesi halinde, has­ta sinirli, çabuk uyarılabilir durumdadır ve hareketleri olduk­ça kabadır. Özellikle yüz ve kollarda istemsiz hareketler beli­rir.

Tedavi: Krizlerin önlenmesi, ortadan kaldırılması ve he­molitik streptokok odakların ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Kesin yatak istirahati verilir. Streptokok iltihabı için anti­biyotik uygulanır. Hastaya hafif ve kolay sindirilir bir diyet düzenlenir. Eklem ağrılarına karşı ağrı kesici ilaçlar verilir. Hemolitik streptokok bulaşıcı olduğundan ev halkının da bo­ğaz kültürü yapılmalı ve pozitif sonuç alındığı takdirde tedavi edilmelidir.

Korunma: Akut romatizma ile A gurubu streptokok iltihap­ları arasındaki yakın ilişki bilindiğinden ilkönce streptokok il­tihapları önlenmelidir. Üst solunum yollarında ya da dişlerde, küçük de olsa, herhangi bir streptokok iltihabı varsa tedavi edilmelidir. Ondan sonra streptokok odakları öncelikle temiz­lenmelidir. Hemolitik streptokokların üremesini önlemek için de sürekli olarak antibiyotikli ilaçlar verilmelidir.

Romatoid Artrit Nedir

Romatoid artrit genellikle genç kadınlar­da başlayan bir hastalıksa da, her yaşta ve her iki cinste de görülür. Hastalık, zaman zaman belirtileri kaybolup tekrar ortaya çıkarak, yıllarca sürebilir. Eklem bozukluklarına, eklem hareketsizliklerine ve eklem sakatlıklarına neden olabilir.

Romatoid Artiritin Belirtileri: Ateş, kanda lökosit artışı, zayıflama, terleme, iştahsızlık, kansızlık ve sedimantasyonda artma görülür. Has­ta eklem derisinin altında sert düğümlerin varlığı hastalığın en belirgin özelliğidir.

Süreci: Romatoid artritin bazı tiplerinin başlangıcı çok sin­si seyreder. Bazılarının da başlangıcı şiddetli ve seyri hızlıdır. Eklemlerdeki değişiklik kronik sinovite, kıkırdak yıkımına, za­manla şekil bozukluklarına ve kemikleşerek hareketsizliklere yol açar.

Romatoid Artrit Tedavisi: Kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Akut dönemde dinlenme şarttır. Ağrılar için aspirin ve salisilatlı ilaçlar veri­lir. Fizyoterapi ve desteklerin yardımıyla eklemleri, hastanın rahat ettiği durumda uzaklaştırmalıdır. Hastalığın kronik bölümünde fizyoterapinin önemi büyüktür. Bu dönemde, hastanın mümkün olduğu kadar eklemlerini kullanması gereklidir.

Dejeneratif Romatizma (Artroz Nedir)

Eklemlerin kronik seyirli bir hastalığıdır; özellikle kırk yaşını aşkın erkeklerde ve menapozdan sonra, kadınlarda sık görülür. Hastalık, vücuttaki tüm eklemleri tutabilirse de daha çok diz, kalça, el parmaklarının dış yan eklemlerinde ve omurgada görülür.

Belirtileri: Terleme, eklemlerin derisinin altında sert dü­ğümler görülür. Çalışmayla artan ağrılar dinlenme sırasında azalır.

Süreci: Hastalık dejeneratif ve kronik özellikte olmakla bir­likte, zaman zaman aktif ve akut dönemler gösterir. Aktif dö­nemlerde eklem şiş ve ağrılıdır. Ateş, iştahsızlık, kansızlık ve sedimantasyon hızlanması yoktur. Eklemdeki şekil bozukluğu sürekli olarak artabilir ya da gerileyebilir. Parmakların uç ek­lemlerinde hastalık baş gösterebilir. Bu takdirde parmak uç­ları eklemlerinde kemik büyümeleri görülür. Eklemler şişebilir ve hareket sırasında gıcırtılı bir ses çıkardığı fark edilir.
Artroz Tedavisi: Tedavi genellikle nedene yöneliktir. Ağrı azaltılma­ya çalışılır. Dinlenmek, eklemlerdeki yükü kaldırmak önemli­dir. Bazı durumlarda ameliyat gerekebilir. Desteklerin kulla­nılması da yardımcı olabilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp