Lökosit Fonksiyon Bozuklukları

Lökositler konak savunmasının merkezinde yer aldıklarından genetik veya edinsel lökosit fonksiyon bozukluklarında, tekrarlayıcı ve hayatı tehdit edici infeksiyonlara eğilimin artması şaşırtıcı değildir. İnflarnasyon defektinin en sık sebepleri, tümörler ve kemoterapi veya radyasyon (Iöko it sayısında azalmaya neden olur)nedeniyle kemik iliği supresyonu ve diabet gibi (anormal lökosit fonksiyonlanna neden olur) metabolik hastalıklardır. Bunlar, kitapta başka yerde anlatılmaktadır. Bireysel olarak nadir olsalar da, genetik hatalıklar, kompleks inflamatuvar yanıtta belirli moleküler yolların önemini gösterir. Daha iyi bilinen kalıtımsal bazı 'hastalıklar şunlardır:

• Lökosit adezyonunda bozukluklar. Lökosit adetyon yetmezliği 1 'de (LAD-I), LFA-l ve Mac-İ lökosit integrinlerinin CD18 alt grubunda sentez bozukluğu sonucu adezyon, endotel boyunca migrasyon, fagositoz ve oksidatif patlama düzgün gerçekleşemez. Lökosit aderyon yetmezliği 2 (LAD-2) fukoz metabolizmasındaki genel bir bozukluktan oluşur. Bu da aktive olmuş endotelde selektinlere bağlanan lökositler üzerindeki oligosakkarid epitopu sialil-Lewis X yokluğuna yol açar. Klinik bulgulan LAD- ı 'dekilere benzer, fakat daha hafiftir

• Mikrobisidal aktivitede bozukluklar. Örnek olarak kronik granulamatoz hastalık verilebilir. Reaktif oksijen türlerinin oluşumundan sorumlu fagosit oksidaz komponentlerinden birinin genetik eksikliği vardır.Bu hastalarda, bakterinin yutulması, oksijene bağlı öldürme mekanizmalarının aktivasyonu ile sonuçlanmaz. Bu infeksiyonların kontrolünde, mikroplar akti ve makrofajlarla kuşatılarak "grarıülornlar" oluşur ki,hastalığa belirgin patoloji ve ismini kazandırır.

• Fagolizorom oluşum bozuklukları. Böyle bir hastalık olan Chediak-Higashi sendromu, organ ellerin hücre içindeki trafiğinde bozukluk yapan, otozomal resesif bir hastalıktır. Sonuçda lizozomlarınfagozomlarla birleşmesini bozar. Sitotoksik T hücreleri tarafından litik sekretuar granüllerin sakınımının da etkilenmesi, hastalıkta görülen şiddetli immün yetmezliği açıklar.

• Savunması bozuk nadir hastaların Toll benzeri reseptör sinyal yollannda mutasyonlara sahip olduğu gösterilmektedir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp