Canlı Kan Analizi

Canlı Kan Analizi

Canlı Kan Analizi; parmaktan alınan bir damla kanın, özel bir mikroskop yardımı ile 1600 kez büyütülerek ekrana yansıması ile yapılır. Bu sayede kendi kırmızı ve beyaz kan hücrelerinizi, hareketlerini, şekillerini, serum kısmını göreceksiniz. Kanımız yaşamsal öneme sahip vücut sıvımızdır ve görevi hücrelerimiz, dokularımız, organlarımız ve organ sistemleri arasındaki bağlantıyı kurmaktır. Hücrelere besin öğeleri ve oksijen taşır, atıkların temizlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle sağlıklı kan, sağlıklı bir vücut demektir.

Canlı Kan Analizi ile Neleri Görebiliriz?

* Vücudun susuz kalıp kalmadığını
* Besinlerin emilimi ve sindirimi ile ilgili sorunları
* Karaciğer ve bağırsakların asidik yük altında olup olmadığinı
* B12, folik asit vb eksiklikleri
* Protein tüketimimizin fazla olup olmadığını
* Bağışıklık sistemimizin durumunu
* Oksidatif stres ve organ toksititesi ile ilişkili potansiyel sorunları
* Esensiyal yağlarınızın dengesini
* Kötü beslenme ve farklı yaşam tarzı alışkanlıklarınızın yansımalarını (sigara, alkol, ilaç, yorgunluk, uykusuzluk, aşırı protein tüketimi, yüksek kafein alımı) ve daha pek çok olası sorunu görme şansına sahip olacaksınız

Parmaktan alınan bir damla kan özel bir mikroskop yardımıyla 1.600 defaKan hücrelerinin % 99' unu kırmızı kan hücreleri alyuvarlar, % 0,3'ünü beyaz kan hücreleri akyuvarlar, geri kan kısmını ise renksiz ve oldukça küçük olan kan pulcukları meydana getirir. Sanat harikası yaratılışları ve oldukça kısa ömürlerinde harika vazifeler üslenip aktif hayatları biten bu marifetli hücrelerin isimlerini burada verip tafsilatı ileriki bölümlere bırakalım.Kan homojen bir karışım hüviyetindedir. Plazma sıvısının yoğunluğu 1.03 g/cm3, kan hücrelerininki ise 1.09 g/cm3tür. Bu yapı bize plazma ile kan hücrelerini ayırma imkânı verir. Ayırma esnasında, santrifüj tüplerine pıhtılaşmayı engelleyici kimyasal madde olan parafin konur. Ayrıca heparin ve kalsiyum iyonlarını da çökeltmek için sitrat gibi kimyasallar eklenir. Kan pıhtılaşmadan santrifüj edilirse homojen yapı bozulur ve üstte sarımtırak sıvı, altta kandaki ağır maddelerden müteşekkil koyu çökelti bulunur. Üstteki sıvı içerisindeki fibrinojen proteini çıkartılırsa "serum" denilen sarı renkli kısım ortaya çıkar.Serumun içerisinde glikoz, mikroplarla savaşan antikorlar, eriyik madensel tuzlar, amino asitler, enzimler ve % 90-92 oranında su bulunur. 
 

Bağışıklık konusunda serum yine bahsimiz dâhilinde olacaktır.

Kan; tek hücreli canlılar ve bazı omurgasız canlılar dışında hemen hemen diğer tüm canlılarda bulunur. Kan vücutta dolaştığı sürece onu besler, ısıtır, soğutur,, , l. • /tbcüonA korur. Vücuttaki haberleşmeyi deYorucu egzersizler sırasmda kaslar daha çok besin ve oksijene damarlarda¡htivac duyar Bu durumda kalp, çalışma temposunu dakika- kısmen o üst enin Ayrıca damarlardada 140-200 defaya yükselterek pompaladığı kan miktarını meydana gelen her yırtığı da anındaartırır ve gönderdiği kanı 5 katına kadar çıkarabilir. Arı kuşun- kapatır. Böylece vücudun sürekli ola-da kalp atışı dakikada 1.000 ‘e kadar çıkabilir. rak yenilenmesine vesile olur.Damarlar da aynen kan gibi öylesine kusursuz bir yapıda tasarlanmıştır ki, içlerinde tanecikler çökel- mez, tıkanıklıklar meydana gelmez. Bu karmaşık sistemin içinde, çeşitli besin maddeleri ve ısı taşınır. Kanda gerçekleşen her türlü reaksiyon son derece karmaşık ve birbirlyle ilişkilidir. Her şey en küçük ayrıntıya varıncaya kadar kusursuz bir şekilde yaratılmıştır.büyütülür ve ekrana yansıtılır. 
 
Bu sayede kırmızı ve beyaz kan hücreleri, bunların hareketleri, sayıları, şekilleri ve kanın serum kısmı görülebilir.
Hayatf öneme sahip olarak yaratılmış bir vücut sıvısı olan kana; hücreler, dokular, organlar ve sistemler arasındaki bağlantıyı kurmak vazifesi de yüklenmiştir. Hücrelere besin maddeleri ile oksijen taşır ve hücrelerde meydana gelen atıkların temizlenmesini sağlayarak hayatta kalmamıza vesile olur. Bu sebeple sağlıklı kan, sağlıklı bir vücut demektir. Kan aynen ırmak gibidir. Kurak bir ovadan, bozkırda ya da dağlık bir araziden geçtiğinizde genellikle yeşilliğe ve ağaca pek rastlayamazsınız. Ancak bir hat boyunca yeşillik görürseniz bilirsiniz ki mutlaka oradan bir su geçiyordun O yeşilliğe âb-ı hayat olan bir su...Aksi takdirde o kurak ortamda bu yeşillik olsa olsa serap olur, gerçek olamaz, dersiniz. Kan da aynen bu su gibi geçtiği, suladığı yere âb-ı hayat olur.Kanın uğradığı hücre, doku, organ ya da sistemde kolay kolay arıza, hastalık olmaz. Çünkü bu vesile ile besin ve oksijen, hücrelere kadar ulaştırılmış, atık ürünler ve karbondioksit ise ortamdan uzaklaştırılmış olur.Çok az insan bir video ekranından canlı kan hücrelerini görmüştür. 
 
Bunların hareketlerini seyretmek büyüleyicidir. Kanınızı ilk defa gördüğünüzde fark edeceksiniz ki, ekranda gördüğünüz şeye, aslında sağlığınız ve hayatınızın sorumluluğu yüklenmiştir. Zaman içerisinde, kanda meydana gelebilecek dengesizlikler hücre, doku ve organlarımıza olumsuz şekilde tesir ederek onların kötü çalışmasına sebep olur. Bu durum ise ileride hastalıklara ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Eğer kırmızı kan hücreleri mükemmel tasarlanmış yapılarında değillerse, esneklik, akışkanlık ve vücudun her tarafina oksijen taşıma kabiliyetleri şiddetle tehlike altında demektir,

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp