Uyumak İçin Yatağa Yatınca Okunacak Dua

Dua nedir? Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manalarına gelir. Dinimizde ise dua, Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini ...

Whatsapp