Nöroşirürji

Nöroşirürji : Cerrahi-tıp bilimlerinin, dolaylı ya da dolaysız olarak sinir sistemi hastalıklarıyla ve bunların cerrahi girişimle tedavi edilmesiyle ilgilenen dalı. Nöroşirurjinin ilgi alanı, kafa yaralanmalarının tedavisinden merkez sinir sistemi tümörlerine, bazı çevrel sinir sistemi hastalıklarının tedavisinden omurilik ve kafa anjiyomları ile anevrizmalarının tedavisine ve gene disk fıtıkları, hidrosefali, akut ve beyin ile beyin zarının kronik iltihapları, pek çok iç salgı sistemi hastalıkları, ağrılı sendromlar ve nihayet bazı ruhsal hastalıkların tedavisine kadar uzanır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp