Denge

Denge :

Dik durma ve düşmeden hareket etme kabiliyeti. Dengeyi korumak, vücudun pozisyonu hakkında beyne giden sürekli bilgi akışına dayanan karmaşık bir süreçtir. Tüm bu bilgilerin bütünleştirilmesi ve beyinden gelen aralıksız komutlar, vücudun dengeyi kurmak için gerekli değişiklikleri yapmasım sağlar. Beyin vücudun pozisyonuna ilişkin verileri çeşitli kaynaklardan alır: gözler, deride, kaslarda ve eklemlerde yer alan duyu organları (proprioseptörler) ve iç kulak labirentinin üç yarım daire kanalı. Beynin serebellum (beyineik) adı verilen bölgesi bu bilgiyi harmanlar ve dengeyi korumak için kaslara kasılma veya gevşeme komutlarım gönderir.

Bozuklukları

Denge çeşitli hastalıklardan özellikle de labirentit (kulak labirentinin inflamasyonu) ve Meniere hastalığı (labirentteki sıvılarda basınç artışı) gibi iç kulak hastaUklarından etkilenir. Daha az sıklıkta, otit media (orta kulak hastalığı) dengeyi bozabilir. Eklemlerdeki ve kaslardaki pozisyon sensörlerinden aldıkları bilgiyi beyne taşıyan omurilikteki sinir kanallarının zedelenmesi de dengeyi bozabilir. Bu sinirlerin zedelenmesi omurga tümörleri, dolaşım bozuklukları, B12 vitamini eksikliğine bağlı sinir dejenerasyonu veya nadiren tabes dorsalis (sifilisin bir komplikasyonu) sonucunda oluşabilir. Beyinde serebellumu etkileyen bir tümör veya inme, kollarda ve bacaklarda sarsaldığın yanı sıra bozulmuş kas koordinasyonunun diğer özelliklerine de neden olabilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp