Apraksi

Apraksi :

Normal kas gücü ve koordinasyonu olmasına karşın amaçlı hareketlerin yapılamaması. Apraksi serebrumda (beynin asıl kütlesi) hareket düşüncesini gerçek bir harekete aktaran sinir yollarının hasarı nedeni ile ortaya çıkar. Apraksi bulunan kişiler genellikle ne yapmak istediklerini bilirler ama hareketi başarmak İçin gerekli davranış dizisini belleklerinden hatırlayamazlar. Beyinde apraksiye neden olan hasar, kafa travması, enfeksiyon, inme (beynin bir kısmının kan akımının kesilmesi ile hasara uğraması) veya bir beyin tümörü sonucunda ortaya çıkabilir.

Tipleri

Apraksi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve her biri beynin farklı kısımlarındaki hasar ile bağlantılıdır. İdeomotor apraksi, belli bir hareketi yapmak İçin sözlü bir talimatın yerine getirilememesi ama aynı hareketin bilinçsizce başka bir zaman yapılabilmesidir. Duyusal aprakside, kişi, ne işe yaradığını tanıma becerisini kaybettiği İçin bir objeyi kullanamamaktadır. Agrafi (yazma zorluğu) ve afazi (dili ifade etmekte ciddi zorluk) apraksinin özel şekilleridir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp