Antispazmodik İlaçlar

Antispazmodik İlaçlar :

Sık Kullanılan İlaçlar

Atropin • OisikkuYerln • Hiyosin • Mebev! rin Barsak veya mesane duvarında düz (istemsiz) kaslardaki spazrnı çözen bir ilaç grubu. Antispazmodik İlaçlar iritabı barsak sendromu ve iritabı mesane tedavisinde kullanılmaktadır.

Nasıl Etki Ederler

Bazı antispazmodik İlaçların antikolinerjik etkisi (buralar, sinir uçlarından salınan ve kas kasılmasını uyaran bir nörotransmiter kimyasal olan asetik kolinin etkisini durdurarak Etkiederler) vardır. Diğerleri düz kas üzerinde doğrudan etki ederek işe yararlar.

Yan Etkileri

Antispazmodik İlaçların olası etkileri arasında ağız kuruluğu, görme bulanıklığı ve idrar yapmada güçlük bulunur. (ayrıca bakınız antikolinerjik İlaçlar) antltiroid İlaçlar

Sık Kullanılan İlaçlar

Karbimazol. • iyodin • Propiltiourasil Tiroid bezinin aşırı aktif olduğu hipertiroidizmi tedavi etınekte kullanılan bir grup ilaç. Hipertroidizm tedavisinde tek başlarına kullanılabilecekleri gibi tiroid ameliyatından önce de verilebilirler.

Nasıl Etki Ederler

Karbimazol ve propiltiourasil öncelikli olarak tiroid bezinden tiroid hormonları üretimini bozarak etki ederler. Radyoaktif iyod hormon salgılayan tiroid nodülleri olan kişilerde tiroid dokusunun bir kısmını harap ederek etki eder.

Yan Etkileri

Karbimazol ve propiltiourasilin yan etkileri arasında bulantı, başarıları. hafif gastrointestinal bozukluklar, sersemlik, eklem ağrıörnlemek sı, kaşıntı ve döküntü bulunur, Karbirnazol beyaz kan hücresi üretimini baskılayabilir, İyodin koridaya (soğuk a1gırılığının burunla ilgili semptomları) benzer aşın duyarlı örnemeklık reaksiyondan yapabilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp