Anevrizma

Anevrizma :

Zayıflamış bir alandan akan kanın basıncı nedeni ile ortaya çıkan anormal arter dilatasyonu (balonlaşması). Zayıflama, hastalığa, kazaya veya konjenital (doğumda mevcut olan) bir arter duvan defektine bağlı olabilir. Anevrizmalar en sık olarak aortu ve beyni besleyen damarları etkilerler.

Tipleri ve Nedenleri

En sık anevrizma nedeni, yağlı birikintilerin arter duvarını zayıflattığı bir durum olan aterosklerozdur. Aort aterosklerotik anevrizmaların sık görüldüğü yerdir. Daha az sıklıkla, anevrizrnalar konjenita! (doğumda mevcut olan) arter duvan zayıflığına bağlı olabilir. Görünümleri nedeni ile berry anevrizması olarak bilinen çoğu serebral anevrizmalar, korıjenitaldir. Aort duvarının hasarlı olduğu kalıtımsal bir hastalık olan Mardan sendromu, sıklıkla hemen kalbin üzerindeki anevrizmalar ile ilişkilidir. Arter duvarı, poliarteritis rıodosada olduğu gibi, iltihapla da zayıflamış olabilir. Disekan anevrizma, arter duvarının iç tabakasının parçalandığı. kanın arter uzunluğu boyunca dağıldığı ve dallanan arterleri tıkadığı bir anevrizmadır. Ventriküler anevrizmalar, bazen kalp duvarında kalp kasının kalp krizi nedeni ile zayıfladığı alanda gelişen anevrizmalardır (bkz. miyokard infarktüsü), Anevrizmalann bazı sık görülen tipleri, yerleri ve şekilleri kutuda göster ilinektedir.

Semptomları Vebulguları

çoğu anevrizmalar sessizdir ve saptanmadan kalır. Ancak eğer anevrizma hızla genişler ve ağrıya yol açarsa veya çok büyükse, yakındaki yapılara baskı yapması nedeni ile semptomlar ortaya çıkar. Anevrizmalar patlayabilir, ölümcül kan kaybı, ya da bir serebral (beyne ait) anevrizmada olduğu gibi bilinç kaybı yapabilir (bkz. subaralınoidal hemoraji), Disekan anevrizma genellikle şiddetli bir ağrıya yol açar ve damarın patlama riski yüksektir. Ventriküler anevrizmalar nadiren patlamakla birlikte kalbin pompalama gücünü bozabilirler.

Tanısı Ve Tedavisi

Aort anevrizInalan ultrason tarama ile ve serebral anevrizmalar BT tarama ve MRG ile saptanabilirler. Anjiyografi tüm anevrizma tiplerinde daha ayrıntılı bilgi verebilir. Patlamış veya büyümüş anevrizmalarda hemen arteryel rekonstrüktif cerrahi gerekir. (ayrıca bakınız mikro anevrizma)

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp