Uykusuzluk

UYKUSUZLUK (seher, insomnia)

Yatar-yatmaz uyuyamamak, çok erken uyanmak, korkunç rüyalı, kâbuslu uyku, bir türlü dinlendirmeyen rahatsız uyku şeklinde tarif edilebilir.

Sebepleri:
Üzüntü-keder, vesvese, evham. Ağrı sızı, sancı ve diğer hastalıklar. Yüksek ateş, korku, uykusuzluğa alışkanlık zihnî yorgunluk vs. gibi.

Korku:
Hz. Aişe (r.a.) demiştir ki: "Peygamber Aleyhis-Selâm, Medine'ye hicret ettiğinde, düşmanın baskısından endişe ederek bir gece uyuyamamıştı da:"Keşke ashabımdan elverişli bir kişi bu gece beni bekleseydi" demişti. Bu sırada silah sesi işittik. Bunun üzerine: "O kimdir?" diye seslendi. O kişi: "Yâ Rasûlallah! Ben Sâd İbni Ebî Vakkâs'ım" dedi. Peygamber Aleyhis-Selâm da: "Sana ne oldu ki, burada dolaşıyorsun?" diye sordu. Sâd: "Gönlümde hayatınız hakkında bir endişe uyandı da Seni beklemek için geldim" diye cevap verdi. Hz. Aişe sözüne devamla: "Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm, Sâd İbni Ebî Vakkâs'aduâ etti. Sonra uyudu. Hatta biz horladığını bile duyduk" demiştir."2

Evham, Vesvese ve Korkulu Rüya: "İbnü'l-Muğire uykusuzluktan gönlüne gelen evham, vesvese ve uykuda korktuğundan dolayı, Peygamber Aleyhis-Selâm'a şikayet etmiş, O da: "Yatağına yattığın zaman "Allah'ın gazabından, azabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve bana yaklaşmalarından Allah'ın tam olan Kur'ânına, isimlerine ve sıfatlarına sığınırım" diye duâ et. Eğer böyle duâ edersen hiç bir şey sana zarar vermez. Hatta zararlı yaratıklar sana yaklaşamazlar bile" buyurmuştur."3

Yüksek Ateş: Numan b. Beşir (r.a.)'in rivayetine göre, Peygamber Aleyhis-Selâm: "Müminleri birbirlerine karşı sevgi, saygı ve merhamette bir vücut gibi görürsün! Nasıl ki vücutta bir organ hasta olduğu zaman, diğer organlar uykusuzluk, ağrısızı ve yüksek ateşle ona ortak olurlar" buyurdu."4

* Ebû Hüreyre(r.a.)'nin rivayetine göre, Eşlem Kabilesinden bir kimse Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek: "Bu gece hiç uyuyamadım" dedi. Peygamber Aleyhis-Selâm, ona: "Niçin uyuyamadın?" diye sordu. Adamcağız: "Bu gece beni akrep soktu" dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Eğer sen gecelediğin zaman: "Yaratıkların şerrinden Allah'ın tam olan Kur'ânına, isimlerine ve sıfatlarına sığınırım" diye duâ etseydi n, sana zarar vermezdi" buyurdu."5

*Ağrı-sızı uykusuzluğu; uykusuzluk ise ateşin yükselmesini sağlar.(Ayni 10/347)

Uyumak İçin Faydalı Olan Bazı Maddeler:
Uykusu normal olmayan kimse, uyumadan önce ılık su ile bal şerbeti yapıp içerse, rahat bir uyku uyur. Bal şerbeti, asabî hastalıklar için gayet faydalı bir ilaçtır. Hasta kimsenin heyecan ve ıztırabını da azaltır."6

* Un helvası, uykusuzluğa, safraya ve akciğer veremine karşı faydalıdır."7 Menekşeyağı, uykusuzluğu giderir, dimağı rutubetlendirir."8

Kaynaklar:
[1]- Nihâye 1/40; Buhâri edeb 7/77. temenni 8/129; Tirmizi daavât H. 3523. [2]- Buhâri temenni 8/129; Müslim F. Sahabe H. 39-40; Ayni 6/62/ f3J- Râmuz s. 37; Müsned 6/6: Tirmizi daavât H. 3523 Burada, Peygamber Aleyhis-Selâm'a uykusuzluktan şikayet eden kişinin Hz. Hâlid b. Vetid olduğu zirkedilmiştir. K Ummal IS/4I3S7-58. 41397. [4]-Buhâri edeb 7/77. Müslim birr H. 66-67. M. Ebû Hanıfe s. 533-534; Müsned 4/270; F. Kadir S/SI4; Aynî 10/347: ayrıca bak. K. Ummal 1/694-95. 737, 758-760. 764 [S]-Muvatta şaar 2/951 H. II: Müslim zikir H. 55^ [6]- el-Edviyye s. 79; Aselün-Nahl s.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp