Un Çorbası

UN ÇORBASI (hasa)

Un ve yağ karışımı üzerine bol miktarda su dökülerekyapılan bir çorbanın adıdır. Hazmı kolayolduğu için birçok hastalara, bilhassa nekahet devresindeki hastalara tavsiye edilmiştir."1 Bazan içine bal ve şeker gibi tatlı maddelerin katılarak yapıldığı da olur."2

Hz. Aişe validemiz şöyle demiştir: "Peygamber Aleyhis-Selâm'ın ev halkından birisi sıtma hastalığına yakalandığı zaman, un çorbası yapılmasını emreder ve şöyle derdi: "Şüphesiz ki bu çorba, üzüntü ve kederli olan kimsenin gönlünü kuvvetlendirir, sizlerden birinin yüzündeki kiri su ile yıkayıp temizlediği gibi (bu çorba da) hastanın gönlünden elem ve kederi giderir."3

Peygamber Aleyhis-Selâm Hayber Seferi dönüşü, eşi Safiyyeile evlendiğinde Un Çorbası ile düğün yemeği vermiştir."4

Kaynaklar:
[1]- Nihâye 1/365. 387. 2/158. [2]- Bağdadî s. 197 [3]-Tirmizî tıp H. 2039; I. Mâce tıp H. 3445 [4]- Buhârî cihad 3/225; Aynî 6/628

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp