Sarılık

SARILIK (icterus)

Karaciğerdeki bir rahatsızlıktan dolayı cildin sararmasına sebep olan bir hastalık olup, çoğukez tehlikeli ve öldürücüdür. Sarılık, Siroz'un başlangıcıdır.
Siroz gibi karında su toplandığı da olur."1

Sebepleri:
Vücuttaki kan kürelerinin (alyuvar ve akyuvarlar) erimesi sebebiyle veya safra kanallarının tıkanması nedeniyle meydana gelir. Yahut vücut ısısının düşmesiyle kan kıvamının bozulması. Veya vücut ısısının yükselmesiyle safranın çoğalması ve bozulması,

* Bu saydıklarımız ise Karaciğerin veya bütün vücudun kıvamının bozulmasıyla veya pek nadir olarak ta yılan akrep veya zehirli arıların sokmasıyla,

* Aşırı sıcak veya aşırı soğuktan da meydana gelebilir. Karaciğer gözeneklerinin tıkanması, bazan karaciğerdeki bir şişlik sebebiyle olduğu gibi, gözeneklerin başka sebeplerle tıkanmasıyla da meydana gelebilir.

* Sarılıkta safranın dışa at.lamamasının sebebi, karaciğer gözeneklerinin tıkanmasıyla, karaciğerin salgıladığı safranın, safrakesesine dökülememesi; safrakesesinden de bağırsaklara dökülememesidir.Veyahut ta karaciğer gözeneklerinin tıkanmasıyla, karaciğerin salgıladığı safranın dalağa dökülememesi; dalaktan da mideye dökülememesinden meydana gelmektedir.

Tedavi:
Karaciğer gözeneklerindeki tıkanıklığı giderici ilaçlar kullanılır. İshal edici ilaçlar verilir. Hastalığın hafiflemesinden sonra hamamda terletmelidir. Eğer karaciğer gözeneklerini siğil, veya fazla et tıkamış veya gözenekler birbirine kavuşmuş ise tedavi edilmesi çok zordur,
(i.Sina. Kanunu 316-17; Ibnü'n-Nefis s. 365-65: A'lâmü'l-Arab ve'l-Müslimîn s. 153

* Dağlama yapmak."2

* Hindibâ'nın damıtılmış suyu, özellikle yaş rezene suyu ile karıştırıldığı zaman, karaciğerde tıkanıklık meydana getiren sarılık hastalığına karşı faydalıdır."3

* Sabirsuyu, sarılık hastalığı için gayet iyi gelir."4

* Çakalkavunu (acıkavun) safrayı ve kanı düzenler, bu nedenle sarılık hastalığına karşı gayet faydalı olup damıtılmış suyu buruna damlatıldığı zaman gözlerdeki sarılığı giderir."5

* Altıntozu, sarılık hastalığına karşı faydalıdır. Macunların ve merhemlerin içine karıştırılarak kullanılır."6

* Et, süt ve yağ gibi gıdalardan sakınmak lâzımdır. Hafif müshil kullanmalı ve isti rahat etmelidir.
SİROZ maddesine de bak.

Kaynaklar:
[1]- Faik 2/306; Nihaye 3/36; ayrıca bak E. Davud tıp H. 3915. 3918; Müsned 1/269, 3/382 [2]-1. Kuteybe s. 331. [3]- İ. Kayyim s. 443 [4]- Bağdâdis 124 [5]- el-Mitamad s. 112. [6]- I. Kayyim s. 358-359; el-Mutemed s. 179.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp