Peksimet

PEKSİMET (kak)

Peksimet; un, süt ve şeker gibi maddelerden çeşitli şekillerde yapılan bir nevi pasta, kete gibi ekmek cinsinden bir yiyecektir."1

* Enes İbni Mâlik (r.a.) demiştir ki: "Peygamber Aleyhi's-Selâm hasta bir kimseyi ziyaret etti de: "Arzu ettiğin bir şey var mıdır?" diye sordu. Hasta kimse: "Peksimet arzu ediyorum" dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Evet, isteğiniz yerine getirilecektir" buyurdu. Bu emir üzerine hasta için peksimet tedarik etmeye çalıştılar."2

* Ebû Mûsâ (r.a.) ise, Peygamber Aleyhi's-Selâm'ın Şam Seferi'ni uzun uzadıya anlattıktan sonra, bu sefer sırasında Hıristiyan rahibin Peygamber Aleyhi's-Selâm'a peksi met ve zeyti nyağı hediye ettiğini bildirmektedir."3

Kaynaklar:
[1]- Şerhu I. Mâce 2/1138. [2]- i. Mâce tıp H. 3441: cenâiz H. 1440. [3]- Tirmîzî menâkıb H. 3620.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp