Kızıl

KIZIL

Kıpkırmızı bir don gibi vücudun ekserisini kapladığı için "Kızıl" diye anılan, boğaz ağrısı ile ortaya çıkıp çoğu kez çocuklarda ve bazan da orta yaşlılarda meydana gelen bulaşıcı bir cilt hastalığıdır."1

Belirtileri:
Yüzlerin ve vücudun kıpkırmızı bir don gibi olması. Yüksek ateş, kusma, yutma ve yutkunma zorluğu; boğaz etrafının ve bademciklerin şişmesi ve iltihaplanması vs. gibi şeylerdir.

Tedavi:
Dağlama Yaptırmak:
"Süheyl b. Huneyf (r.a.) demiştir ki: "Peygamber Aleyhis-Selâm Ensar'dan kızıl hastalığına yakalanan Es'ad b. Zürâre'yi ziyaret için yanına vardığında tedavi maksadıyla onu dağladı"."2

* Abdurrahman b. Sâd b. Zürâre'nin rivayetinde ise bu hâdise biraz daha tafsilatlı olarak anlatılmıştır. Şöyle ki: "Es'ad b. Zürâre, kızıl hastalığının bir neticesi olarak boğazından da rahatsızdı. Peygamber Aleyhis-Selâm: "Allah'a yemin ederim ki Ebû Ümâme Es'ad b. Zürâre'nin tedavisi için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim" dedi. Es'ad'ı bizzat kendi eliyle (yuvarlak bir demirle boynundan) dağladı. Sonra bütün gayretlere rağmen Es'ad kurtarılamayarak o günlerde öldü, bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Kötü ölüm yahudiler için olsun! Çünkü onlar "Muhammed arkadaşını niçin ölümden kurtaramadı?" diyeceklerdir. Halbuki ben ne kendim ve ne de Es'ad için bir şeye sahip değilim, takdir Allah'ındır" buyurdu."3

Kaymak ve Tereyağı: "Müleyke binti Amr (r.a.) de; kendi ailesinden kızıl hastalığına yakalanmış bir kadına hitaben: "Kızıl hastalığı veya boğazın her iki tarafında meydana gelen yaralardan dolayı inek yağını (ineğin sütünden meydana gelen tereyağını) tavsiye ederim. Çünkü Peygamber Aleyhis-Selâm: "İneğin sütü şifâ, sütünden meydana gelen yağı deva, eti ise derttir" buyurdu, dedi."4

* Kaymak ve tereyağı dıştan boğaza, boyuna ve cildin diğer yerlerine de merhem gibi sürülür.

Kaynaklar:
[1]- Nihâye 21510; Kamus 3/1092: M.Vasît 1/503. [2]-Abdürrezzak 10/407; Tirmizî tıp H. 2050; Hâkim 3/186; S Kübrâ 9/342: E. Nuaym vr. 91b: i. Sünnî vr. 44a; el-isâbe II 34; E. Nuaym vr. 54b. 6la: I. Sâd 31610. [3]- I. Mâce tıp H. 3492; Müsned 4165. 5/378; Nihâye 1/456. 2/154; ayrıca bak. Hâkim tıp 4/214; I. Kesir sire 2/329; el-istîâb 1/83; Faik 1/332. [4]- S. Kübrâ 9/345; ayrıca bak. i. Kuteybe s. 332; Neylül-evtâr 8/22 I. Hizam 1/507.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp