İntişar

İNTİŞAR (diffusion)

Gençlik, gıdalı maddeler yemek ve cinsî tefekkür neticesinde erkeğin kamışının kıvama gelmesi, dikelip sertleşmesi ve cinsî münâsebet yapmaya muktedir hâle gelmesine denir."1

Nitekim İbni Abbas (r.a.) şöyle demiştir: "Bir kimse Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek: "Yâ Rasûlallâh! Benetyediğimzaman, intişar meydana geliyor, kadınla cinsî münasebette bulunmak istiyorum. Bu sebeple et yemeyi kendime haram kıldım" dedi. Bunun üzerine yüce Allah: "Ey iman edenler! Allah'ın sizler için helal kıldığı tertemiz nimetleri (siz kendinize) haram kılmayınız! Haddi tecavüz de etmeyiniz! Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez."2 âyetini indirdi."3

Kaynaklar:
[1]- Kamus 2/706. [2]- Mâıde 87 [3]- Tirmizi tefsir H. 3054: T. Ahvezî 8/415: Aynî 9/362-63: i. Kesir 3/160: M Tefsiri İbni Kesir 1/541-42.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp