Emzirmek

EMZİRMEK (nursing, irdâ)

Annenin yeni doğurmuş olduğu çocuğunu emzirmesine "irdâ" denir. Çocuk için en kıymetli gıda anne sütüdür, hiç birgıda anne sütünün yerini tutamaz. Kadın çocuğunu emzirdiği müddetçe, ikinci bir hâmile kalma ihtimali de azalmış olur. Zira bazı emzikli kadınlar âdet görmezler. Çünkü bu durum ikinci bir önleyici bir özellik taşımaktadır.

Anne sütünü Çoğaltan Maddeler:
Bal, idrarı ve sütü çoğaltır, ağrı ve sızıyı dağıtır, mideyi de yıkayıp temizler."1 Anne Sütünün Terkibinde Yaklaşık Şu Maddeler Bulunmaktadır:"2

Su % 87.60
Yağ % 3.74
Şeker (süt şekeri) % 6.37
Tuz (madeni tuzlar) % 0.90
Diğer maddeler % 0.40
Kül % 0.20

Emzirme Müddeti:

Emzirme müddeti Kur'an-ı Kerim'in açıklamasına göre; en çok iki yıldır. Anababanın kendi aralarında karşılıklı anlaşarak bu müddetten az bir zamanda çocuğu sütten kesmelerinde ise dini yönden bir sakınca yoktur.Fakat çocuğun sağlığı açısından zararlı olabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz: "Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. (Bu hüküm) emzirme müddetini tam olarak yaptırmak isteyenler içindir. Onların (anne ve çocuğun, emzirme süresince) beslenmesi ve giyimi normal bir şekilde çocuk kendisinin olan (babaya) aittir.

Hiç kimse gücü yettiği kadarından fazlasıyla sorumlu tutulamaz. Hiç bir anne çocuğu sebebiyle zarara uğratılamaz. Hiç bir baba da çocuğu yüzünden zarara girmemelidir.(Baba ölmüş olursa) bu vazifeyi yapmak mirasçının görevidir. Eğer ana-baba birbirleriyle görüşerek ve aralarında anlaşarak çocuğu (iki yıldan önce) sütten kesmek isterlerse, kendilerine günah yoktur..." (Bakara233)

* "Biz insana ana ve babasını tavsiye ettik. Anası onu zahmet üstüne zahmetle taşımıştır. Sütten kesilmesi ise iki yıl sürmüştür..." buyurmaktadır. (Lokman 14)

* İslâm dini; eşler birbirinden boşansalar dahi baba; annenin ve çocuğun masraflarını normal bir şekilde karşılamak şartıyla, anneye çocuğunu emzirme hakkı tanımıştır. Nitekim Talak Sûresinin 6. âyetinde ise: "Boşanan kadınları, gücünüz yettiği nisbette kendi oturduğunuz evin bir bölümünde oturtunuz. (Evleri) başlarına dar etmek, (onları evden çıkarmaya mecbur kılmak) için kendilerine sıkıntı vermeyiniz. Eğer onlar hâmile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını veriniz. Eğer (doğan çocuğunuzu) emzirirlerse onlara (emzirme) ücretlerini ödeyiniz. (Bu hususta) aranızda uygun bir şekilde anlaşınız. Eğer (buna rağmen) güçlükle karşılaşırsanız, çocuğu başka bir kadın emzirebilir" buyrulmuştur. SÜT KARDEŞLİĞİ maddesine de bak.

Kaynaklar:
[l]-AbdüllatifBağdadi s. 135; i. Kayyım s. 401; Aynî 10/152. [2]-el-Gıdâ ve'd-Devâ s. 84.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp