Abanoz Ağacı

ABANOZ AĞACI AÇIKLAMA 1

Abanozgillerden, Sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok Ağacın ortak adı. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtasına Abanoz denir.Alm. Ebenholz (n), Fr. Ebenier (m), İng. Ebony. Familyası: Abanozgiller (Ebenaceae). Türkiye‘de yetiştiği yerler: Tabii yayılışı yoktur.Tropik ve subtropik bölgelerin odunlu bitkileri. Çok ağır, siyah renkte bir odunu vardır. Vatanı Japonya, Malezya, Asya, Amerika ve Afrika olup, çeşidi çoktur.

Kullanıldığı Yerler: Eskiden, gömme süs işlerinde, fırçacılıkta, piyano tuşları ve bıçak sapları yapılmasında, ince marangoz sanatlarında kullanılırdı. Çekmeceler, yazı takımları yapımında kullanılırken on altıncı yüzyılda yaygın olarak kaplama işlerinde faydalanılmaya başlandı. İnce tabakalar haline getirilebildiğinden bilhassa Fransa‘da yaygın ince marangozluğun en önemli malzemesi oldu. zamanla Abanozun kullanılması ve buna dayanan ince sanat unutuldu.

İçodunu kara, dışodunu külrengi, Hava kurusunun özgül ağırlığı 1, 08 gr/cm3 olan iri gözenekli, üstün değerli ağaç.Abanoz bodur ve çalımsı bir ağaçtır. Yaprakları üçerli gruplar halinde olup goncaları yoktur. Meyveler koyu kahve ve fasulye şeklindedir. Fasulye şeklindeki başaklarda 8 kadar çekirdek (tohum) bulunur. Mayıs Haziran aylarında çiçek açar. Günümüzde bu değerli ağaç, Mobilya ve enstrüman yapımında kullanılır. Klarnet ve Gitar tuşu, abanozun kullanıldığı enstrümanlara örnektir.

Abanoz (Diospyros ebenum), tropikal bölgelerde yetişen bazı ağaçlardan elde edilen odundur. Çok sert bir odundur ve parıltılar saçacak kadar iyi cila tutar. Odunun en içteki öz bölgesi simsiyahtır, bu nedenle pek çok ülkede abanoz kelimesi siyah renk anlamında kullanılır.Halk arasında bronşit, nefes darlığı, kalp hastalıkları, çarpıntı, göz ağrıları vs. gibi yerlerde kullanılması tavsiye edilir. Tozları kaynatılır ve elde edilen Su ile pansuman yapılırsa, devamlı yaşaran göze ve göz ağrısına iyi gelir. Yine bu Suyun Bal ile karıştırılıp içilmesi durumunda böbrek ve mesanedeki kumları döktürdüğü ve idrar söktürdüğüne inanılmaktadır.

Şu anda, Bitki sadece ilaç sanayinde kullanılmaktadır. İlaç sanayinde tohumları kullanılır. Tohumlar solunumu ve felce uğrayan harap olmuş sinirleri uyarıcıdır. Süs Bitkisi olarak yetiştirilir.Bileşiminde Sitizin alkaloidi, kolin, sistin, pektin, ureaz enzimi, yağlı Maddeler, tanenler vs. bulundurur.Abanoz çok sert bir odundur ve parıltılar saçacak kadar iyi cila tutar. Bu özellikleriyle öbür odunlara hiç benzemediği için eski çağlardan beri çok değerli sayılmıştır. Tevrat‘ ta tarihi Sur kentindeki abanoz ticaretinden söz edilir; Bin bir Gece Masallarında anılan değerli mallardan biri de abanozdur. Eskiden krallar Abanozdan yapılmış asalar kullanır ve zehir‘in etkisini giderdiği inancıyla, içkilerini abanoz kaplardan içerlerdi.


ABANOZ AĞACI AÇIKLAMA 2

Arabçası :
Abanus-ı Hindi
Farsçası : Abnoz
Latincesi : Diospyros Ebenum.

Yetiştiği yer ve çeşitleri:
Babeşf Le Bindi diye iki çeşittir. İyisi, Hindi Abanostur.

Kullanılan maddesi:
Ağacı, dalı.

Tıbbi Özellik ve Faydaları:


a) Törpü ile törpülenip hakiki ipek bir bezden geçirilerek göze sürme gibi çekilse, yahut bu ağaçtan kaynatılarak elde edilen su ile gözler pansuman yapılsa gözlere kuvvet verir ve gözdeki çıbanları geçirir.

b) Yine, törpülenerek ipek bir bezin içinde göze konulursa gözdeki katarak (perde) hastalığım geçirir.

c) Vücuttaki yel, ağrı ve sızıları, kan tutmalarını. felci, bıçak yaralarını, karında olan gazları geçirir.

d) Ağacın törpülenen kısımları kaynatılıp, elde edilen mayi bal İle şerbet yapılarak içilse, böbrek ve mesanedeki kumlan döker. İdrarı söktürür.


ABANOZ AĞACI AÇIKLAMA 3

Habeşi ve Hindi olmak üzere iki çeşit olan Abanoz'un dal ve ağacından faydalanılır.

Özellikleri ve Yararları

Törpülenerek ipek bir bez içinde gözün üzerine konulursa katarak hastalığım giderir. Ayrıca törpülendikten sonra ipek bir bezden geçirilip göze sürme gibi sürülse, gözlere kuvvet verir. Bu tedavi metodu gözdeki katarak hastalığına da iyi gelir.

- Ağacından kaynatılarak elde edilen su gözlere sürülürse gözdeki çıbanlan giderir.

- Vücuttaki ağrıları, felci ve kişiye büyük rahatsızlık veren mide gazım giderir.

- Bıçakla yaralanan yerlerin tedavisinde de kullanılır.


ABANOZ AĞACI AÇIKLAMA 4
Çok sert bir ağaç cinsidir. Tropikal bölgelerde yetişir. Ağaç değişik el sanatlarında kullanılır.


Faydaları

Böbreklerde oluşan kum ve taşların düşürülmesine yardım eder.

Bir göz hastalığı olan kataraktı engeller.

Mide ve bağırsak gazlarını giderir.

Eklem ve kas ağrılarını tedavi eder.


ABANOZ AĞACI AÇIKLAMA 5

Özellikleri ve Yararları

Törpülenerek ipek bir bez içinde gözün üzerine konulursa katarak hastalığım giderir. Ayrıca törpülendikten sonra ipek bir bezden geçirilip göze sürme gibi sürülse, gözlere kuvvet verir. Bu tedavi metodu gözdeki katarak hastalığına da iyi gelir.

- Ağacından kaynatılarak elde edilen su gözlere sürülürse gözdeki çıbanlar giderir.

- Vücuttaki ağrıların, felci ve kişiye büyük rahatsızlık veren mide gazım giderir:

- Bıçakla yaralanan yerlerin tedavisinde de kullanılır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp