Tansiyon İlaç İsimleri

Tansiyon İlaç İsimleri.Yüksek tansiyon (hipertansiyon) terimi atardamarlardaki büyük kan basın­cının 150 mmHg (mm cıva basıncı), küçük kan basıncının ise 90 mmHg’ye eşit ya da daha yüksek olduğu durum­larda kullanılır.

Tansiyonu uzun süre­lerle bu değerlerin üstüne çıkan birey­lerde beyin, böbrek, kalp ve damar has­talıklarının daha çok görüldüğü ve ge­nellikle tansiyonu normal olanlara oranla yaşam süresinin daha kısa olduğu kanıtlanmıştır.

Tansiyon İlaç İsimleri

NİPİDOL (Tablet)
Kullanım Şekli: Hipertansiyon ve anjina tedavisinde önerilen mutad başlangıç dozu günde 1 kez 5 mg’dır. Bu dozaj bireysel yanıta göre 10 mg’a çıkartılabilir. Endikasyonları: Hipertansiyon tedavisinde endikedir ve hastaların çoğunluğunda kan basıncının kontrolünde tek ilaç olarak kullanılabilir. Tek bir antihipertansif ajanla yeterince kontrol altında tutulamayan hastalar, amlodipin ilavesinden yarar sağlayabilirler. Amlodipin tiyazid diüretikleri, alfa blokerler,

OLMETEC (Film Tablet)
Kullanım Şekli: Erişkinler: Olmetec’in önerilen başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dır. Kan basıncı bu dozla yeterli ölçüde kontrol edilemeyen hastalarda doz, optimal bir doz olarak günde bir kez 20 mg’a yükseltilebilir. Kan basıncında ek bir azaltma gerekiyorsa günde maksimum 40 mg’a artırılabilir veya hidroklorotiyazid tedavisi eklenebilir. Her gün aynı zamanda, örneğin sabah kahvaltısında alınması

TARKA (Film Tablet)
Kullanım Şekli: Günde tek doz 1 Tarka 180/2 kapsül önerilir. Kreatinin klirensi 10-30 ml/dakika olan hastalarda tedaviye günde tek doz 1 Tarka 120/0.5 kapsülle başlanması önerilir. Gerekirse doz günde tek doz 1 Tarka 180/1 kapsüle çıkartılabilir. Bu hastalarda düzenli aralıklarla rutin olarak serum potasyum ve kreatinin kontrolleri gereklidir. Karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda tedaviye günde tek

RİLACE (Tablet)
Kullanım Şekli: Esansiyel hipertansiyon, Renovasküler hipertansiyon: Tedaviye günlük 2.5-5 mg’lık tek dozla başlanmalı ve bu doz optimal etki elde edilinceye kadar kontrollü bir şekilde arttırılmalıdır. Etkili mutad doz günde bir defa, 10-20 mg‘dır. Tavsiye edilen maksimum doz günde bir defa 40 mg’dır. Diüretik kullanan hastalar: Diüretikle tedavi edilmekte olan hastalarda, Lisinopril ile tedaviye başlamadan 2-3

EKLİPS (Film Tablet)
Kullanım Şekli: Hipertansiyon: Başlangıç ve idame dozu günde bir defa 50 mg’dır. Maksimum antihipertansif etkiye tedavi başladıktan 3-6 hafta sonra ulaşılır. Doz gerektiğinde günde bir defa 100 mg’a çıkarılabilir. İntravasküler hacim azalması olan hastalarda (örneğin, yüksek doz diüretik tedavisi görenler) ve karaciğer yetmezlik hikayesi olan hastalarda başlangıç dozu günde bir defa 25 mg’dır. Sol ventrikül

BAYPRESS TABLE
BAYPRESS 10 MG 30 TABLET Hipertansiyon ilacı. Yan etkileri, Başağrısı, flaş ve sıcaklık hissi oluşabilir. Genelde tedavinin ilk haftalarında görülebilen bu yan etkiler, çoğunlukla tedavinin ilerlemesiyle azalmaktadır. Bazı vakalarda görülen ayak bileği ödemi, damarların dilatasyonuna bağlıdır ve kendiliğinden gerileyerek, en geç tedavinin bırakılmasıyla kaybolur.Nadir durumlarda bulantı, baş dönmesi, yorgunluk, taşikardi veya palpitasyon görülebilir. Kan basıncının.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp