B9 vitamini 2

B9 vitaminiFolik asit, san kristal yapısı olan ve suda eriyen bir vitamindir. İnsanlarda bağırsak bakterileri tarafın dan küçük miktarlarda üretilir ama bu yeterli olmayabilir. 1931 yılında Hindistan'da bir tür kansızlık olayını araştırırken Dr. Lucy Wilis tarafından keşfe dilmiştir. Doktor Wilis hastanın beslenme kürüne eklenen maya ile kansızlığın tedavi edildiğini bul muştur. Folik Asit 1941 yılında izole edilmiştir. Folik ismi, vitamin ıspanak yapraklarından izole edilmiş olduğundan, Latince yaprak anlamına gelen folicum 'dan türetilmiştir. Gerçekten de ıspanak, kuş- konmaz, yeşil sebzeler, karaciğer, maya, böbrek, fındıklar ve elenmemiş tahıllar en iyi doğal folik asit kaynaklandır. Bedenlerimizdeki B9 vitamininin rolü, enzim reaksiyonlannda tekil karbon gruplarını transfer eden bir yardımcı enzim olan tetrahidrafolik asitlerin öncüsü olmaktır. Bu sayede, DNA (dezoksiribonükleik asit) gibi nükleik asitleri n oluşu mu için gerekli olan purine'lerin ve pyrimidine'lerin oluşumuna izin verir. Yeni nükleik asitler yeni hücreler oluşturulurken yapılırlar. Bu durumda da al yuvarların oluşturulması ve yeni hücre sentezinde doku tamiri için folik asit gereklidir. Bu yardımcı enzim aynı zamanda aminoasitlerden serin ve glisinIerin de oluşumuna izin verir. B9 vitamininin bu enzimsel rolü B12vitaminiyle birlikte meydana çıkar ve her ikisi de protein ve nükleik asit oluşumunda hızlı hücre bölünmesi için gerekmektedir. Vitamin B6 pridoksin gibi, hemoglobindeki "hemo" gruplaması oluşumunda C vitamini de yer almakta dır. B9 vitamininin iştahı arttırdığı ve hazım sistemin de hidroklorik asidin' imalatını uyardığı söylenmektedir. Bazı kaynaklar folik asidin rahim boynu hücreclerindeki prekanseröz değişiklikler olan cervical dysplasia ya karşı koruduğunu belirtmektedirler. Folik asit ve türevIeri yeni hücre oluşumları için dolayısı ile de insan embriyosunun büyümesi ve gelişmesi için de çok önemlidir. Folik asit için normal RDA 400 gr dir; ama kadınlar hamilelik öncesi ve süresince 800 ug civannda folik asit almalıdırlar. Bu şekilde embriyoda "spina bifida" (omurga kanalının arka duvarının bir bölümünün açık kalmasıyla beliren doğumsal oluşum bozukluğu) örneği gibi, oluşabilecek nöral tüp kusuruna yol açacak yetersiz beslenme önlenmiş olur. Daha önce nöral tüp kusuru olan çocuk doğurmuş bulunan kadınlara veya a ile tarihçesinde nöral tüp kusuru olan çocuklar bulunan kadınlara günlük 4 mg'lık takviye dozları verilmelidir. Damak yarığı veya tavşandudağı gibi ağız şekil bozuklukları da hamilelik sırasındaki folik asit yetersizliğinden oluşmuş olabilir. Folik asit yeni doğmuş bir bebeğe anne sütü ile geçer. Folik asit yetersizliği birçok insanda olabilir, dün yada mevcut en fazla vitamin yetersizliği olduğu söylenmektedir. İnsanların yüzde 4S'inde B9 vitamini düşük olabilir ve bu özellikle yaşlı insanlar için bir problemdir. Pişirme esnasında vitamin hızlı bir şekilde yok olmaktadır, bu nedenle de hastane ve kamusal çevreler gibi yemeğin belli bir süre boyunca sıcak tutulması gereken yerlerdeki yemeklerde vitamin seviyelerinde belirgin bir kayıp olmaktadır, bu da yeterli vitamin alımını sağlama konusunda sorun olmaktadır. Beslenme sırasında folik asit ince bağırsaklar tarafından emilmektedir, ve bir miktar da safradan bağırsaklara devinim oluşmaktadır. Safra oluşumunda olabilecek sorunlar bedenin folik asit dengesini bozar. İnsan bedeninde çok az folik asit yedek birikimi olur ve folik asit dengesi tam kan, alyuvarlar ve kan serum testleri tarafından izlenir. Vitamin B9 yetersizliği fazla alkol tüketen in sanlarda, yetersiz beslenen yaşlılarda, hamile kadınlarda, doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda ve oruç tutan insanlarda görülür. Bağırsaklarda olabilecek sorunlar gıda ve vitaminIerin emilmesinde de sorunlara yol açıp yetersizlik arazları ortaya çıkartırlar. Yetersiz miktardaki folik asit, aralarında pernisiyöz kansızlığın da olduğu, içinde birkaç tip kansızlık barındıran megaloblastik kansızlığa yol a çar. Bu hastalık 1926'da hastalığın B12(siyanokoba lamin) vitamininin yetersiz emilmesi sonucu ortaya çıktığı keşfedilinceye kadar ölümcül idi. Bu mega loblastik kansızlık bebek bekleyen annelerin yüzde 20'sinde ortaya çıktığı gibi, çocuklarda da görülmektedir. İngiltere'deki ameliyat hastalarının yüzde 24'ünde, depresyon, genel uyuşukluk, ağız içi iltihaplan, nefes alma sorunları, baş dönmesi ve cildin gri renk alması gibi arazların ortaya çıktığı durumlarda bu hastalarda yetersiz folik asit olduğu saptanmıştır. Phenytoin veya phenobarbital gibi sara ilaçlan vitamin B9 ve onun bedende emilmesini aksi etkilenmektedir. Uzun süreli iştah kaybı veya glüken alerji gibi kronik hastalıklar yetersiz folik asit alımı olduğunu göstermektedir ve unutkanlık, kafa kanşıklığı, uykusuzluk, nefes daralması, tedirginlik ve dermansızlık gibi yetersizlik problemleri ortaya çıkmaktadır. Kanser tedavisinde veya idrar sistemi rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar gibi bazı ilaçlar folik asit ile ters etkileşirindedir. Bunlar, B9vitamininin gerektiği gibi kullanılmasını önleyebilir ve ye tersizlik belirtileri yaratabilirler. Folik asit destekleri kansızlık ve romatoit artrit hastalan tarafından tedavi maksatlı kullanılabilir. Ameliyat ile mideleri alınmış olan hastalarda, sağlıklarının korunması için, folik asit ve siyanokobalamin seviyelerinin dik katle izlenmesi gereklidir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp