Rüyada Asr Suresini Okumak

Rüyada Asr Suresini Okumak: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Asr'ı veya ondan bir âyeti okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmesi, ilâhî müjdeye, kazanç ve menfaate, düşman üzerine galip gelmeye, sabır ve sebata ve hak olanı tavsiyeye delâlet eder.

Rüyada sureleri görmek

1. Fatiha Suresi; rüyada Fatiha Suresi‘ni okumak, hayırlı ıslere nail olmaya, duaların kabulüne, bazen de haccetmeye işarettir. Rüyada Fatiha‘yı veya ondan bir ayet okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, o kimseye Allah-u Teala‘nın şer kapılarını kapayıp, hayır kapılarını açacağına işarettir.

2. Bakara Suresi; rüyada Bakara Suresi‘ni veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; ilme, uzun ömre, dinde iyilik ve çocuğu hakkında kurtuluşa işarettir. Rüyada Ayet-el Kürsi‘yi okumak; hafızaya ve keskin zekâya işarettir.

3. Al-i ımran Suresi; bu süreyi veya bu sürenin bir kısmını rüyada okuduğunu görmek, o kimsenin ailesi arasında fazla durmamasına veya çok yolculuk yapmasına işaret eder. Bazı tabirciler bu rüya seçkin, masiyetten art ve hizmet ehli bir kimseye işaret eder demişler.

4. Nisa Suresi; rüyada Nisa Suresi‘ni veya ondan bir parça okumak. rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemeyeceği bir kadınla evlenmesine işarettir. Rüya sahibi talebe ise, ilminde mahir olmasına işarettir.

5. Maide Suresi; rüyada Maide Suresi‘ni veya ondan bir parçasını okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; iyilik etmeye ve hayır yapmayı sevmeye işarettir. Bazen de rüyada bu süreyi okumak; güzel itikat, ibadet ve huşu sahibi olmaya işarettir.

6. Enam Suresi; rüyada Enam Suresi‘ni veya ondan bir parçayı okumak veya üzerine okunduğunu görmek, çoluk çocuğun selametine, dünya ve ahirette güzel rızıkla rızıklanmaya işarettir. Rüyada Enam Suresi‘ni okuduğunu görmek; iyilik ve cömertliğe, yüce Allah‘ın o kimseye merhametine, dünya ve ahiret rızkına işarettir.

7. Araf Suresi; rüyada Araf Suresi‘ni okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; ilme nail olmaya, dinin sağlam olmasına işarettir. Bazen de rüyada bu süreyi okumak; şeytanin hilesinden emin olmaya, ahirette Hazret-i Âdem Aleyhisselam‘ın şefaatine ermeye işarettir.

8. Enfal Suresi; rüyada Enfal Suresi‘ni veya ondan bir ayet okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek zafere ermeye, izzet ve yüceliğe işarettir.

9. Tövbe Suresi; rüyada Tövbe Suresi‘ni veya ondan bir ayeti okuduğunu yahut üzerine okunduğunu görmek; salih kimseleri sevmeye, dinini ıslah etmeye ve fitneden uzak kalmaya işarettir.

10. Yunus Suresi; rüyada Yunus Suresi‘ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek; ilim ve güzel itikada, hilekârın hilesinden emin olmaya ve sihirbazın büyüsünü bozmaya işarettir.

11. Hud Suresi; rüyada Hud Suresi‘ni okuduğunu görmek, güzel ve düzgün itikada, Allaha, hüsn-ü zan sahibi olmaya, ekin ve ziraatı sebebiyle rızıklanmaya işarettir. Hazret-i Ömer (RadiyAllahü Anh) bu rüyayı görenin düşmanı çok olur, şeklinde tabirde bulunmuştur.

12. Yusuf Suresi; rüyada Yusuf Suresi‘ni veya andan bir parçayı okuduğunu görmek; akrabalarından düşmanı çok olmaya işaret ettiği gibi, fakirlikten zenginliğe, zilletten izzete, sıkıntıdan feraha ermeye de işarettir.

13. Rad Suresi; rüyada Rad Suresi‘ni okuduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah katında makbul olmaya işarettir.

14. ibrahim Suresi; rüyada ıbrahim Suresi‘ni okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah katında makbul olmaya işarettir.

15. Hicr Suresi; rüyada Hicr Suresi‘ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, Allah katında ve halk nazarında iyi bir kimse olmaya işarettir. Rüyada Hicr Suresi‘ni okumak, güzel rızka, çok sevaba, günahtan kurtuluşa işarettir.

16. Nahl Suresi; rüyada Nahl Suresi‘ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, din âlimlerini ve salih müminleri sevmeye işarettir. Bazı tabirciler, o kimse, daimi rızka erer demişlerdir. Hasta bir adamın rüyada Nahl Suresi‘ni okuması veya üzerine okunduğunu görmesi, hastalığından kurtulacağına işarettir.

17. İsra Suresi; rüyada ısra Suresi‘ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, Allah katında makbul olmaya, halk arasında hürmete, yüksek rütbelere, düşman üzerine galibiyete işarettir.

18. Kehf Suresi; rüyada Kehf Suresi‘ni okuduğunu görmek, uzun ömre, güzel hale, bol rızka işarettir.

19. Meryem Suresi; rüyada Meryem Suresi‘ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, salihleri sevmeye, kuvvete ve mala işarettir.

20. Asr Suresi; rüyada Asr Suresi‘ni okuduğunu görmek, müjdeye, kazanç ve menfaate, düşman üzerine galibiyete, sabırlı olmaya ve hak olanı tavsiyeye işarettir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp