Kıl Çıkmasını Önlemek İçin Bitkisel Reçeteler

Kıl Çıkmasını Önlemek İçin Bitkisel Reçeteler :

FIÇICI OTU : Taze köklerinin sı kılması ile elde edilen su temiz lendikten sonra istenmeyen kılla rın bulunduğu bölgeye sürülürse kıl bitirmez.

KAYIN AĞACI-AK GÜRGEN:
Kayın ağacı kabuğu, yaprağı, odunu kaynatılır, bu su mevcut kıllara sürülürse kılları döker.

BAKLA TOHUMU: İç baklanın kabukları ezilir, lapa halinde te mizlenmiş deriye sürülürse kıl bitmesini önler.

KURBAĞA KANI: Yeşil kurbağanın kanı kıl bitmesi istenmeyen bölgelere sürülür.

ZIRNIK: Kıllı bölge temizlendik ten sonra zırnık sürülür.

KIRMIZI ZIRNIK:
Kırmızı zır nık merkep sütü ile merhem haline getirilir, kıl diplerine sürülür.

TURUNÇ: Turunç, saf zeytinyağı ile ezilir, merhem haline getirilir, kıldan temizlenmiş bölgeye sürü lür

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp