Burun Hastalıkları İçin Bitkisel Reçeteler

Burun Hastalıkları İçin Bitkisel Reçeteler :

EBEGÜMECİ:
1 bardak kaynar suya, 10 gr ufalanmış bitki konur, 10 dk bekletilip süzülür, suyu buruna çekilir.

ADAÇAYI: 1 bardak suya, 10-12 gr adaçayı konur, 5 dk kaynatılır, bu su buruna çekilir.

YARPUZ (FiLİSKiN): Yarpuz ezilir, tampon halinde buruna konulursa sümüğü ve iltihabı akıtır.

ÇÖREKOTU TOHUMU: Çörekotu toz haline getirilir, enfiye gibi buruna çekilir (burun tıkanık lığında).

LAHANA YAPRAĞI:
Lahana yaprakları sıkılır, elde edilen su dan bir miktar buruna çekilir.

AYVADANA: Ayvadana kaynatılır, lapa halinde başa konur veya suyu ile baş yıkanır.

LABADA YAPRAĞI:
Labada yaprağı kaynatılır, suyu buruna çekilir.

KASNI DİŞİ: Kasnı toz haline getirilir, bir miktarı bir miktar göz taşı ile karıştırılır, merhem yapılır. Burundaki yarlara sürülür. Birkaç hafta devam edilir.

OKALİPTÜS ESANSI: Kaynar suya, okaliptüs esansı konur, bu harı teneffüs edilir.

SU ZAMBAĞI: Su zambağı yağı buruna damlatılır. (Burundaki iltihaplı pis kokuyu geçirir).

YILAN BIÇAĞI: Yılan bıçağı tohumu toz haline getirilir, fitil yapılır. Burun deliklerine konulur. (Devamlı burnu akan kimseler de).

MÜRRÜSAFİ:
Mürrüsafi toz haline getirilir, enfiye gibi buruna çekilir. (Burun iltihaplarını iyi leştirir).

SARISABIR: Sarısabır toz haline getirilir, burun içindeki yaralara sürülür.

PAPATYA: Papatya haşlanır suyu buruna çekilir. (Burun tıkanıklığını açmak için). Papatya kaynatılır, buharı tenef füs edilir. (Burun tıkanıklığını açmak için).

OĞULOTU: Oğulotu haşlanır, suyu buruna çekilir. (Burun tıka nıklığını açmak için).

KARABAŞ OTU: Karabaş -otu haşlanır, suyu buruna çekilir. (Burun tıkanıklığını açmak için)

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp