Basur İçin Bitkisel Reçeteler

Basur İçin Bitkisel Reçeteler :

ÇOBAN ÇANTASI: 4 bardak soğuk suya, 4 tatlı kaşığı ufalanmış bitki konur, 8 saat bekletilir, 1 günde tüketilir.

Çoban çantası kaynatılır, bu su ile basur yıkanır, lavman yapılır, kaynatılan suya oturulur (kana malı basurda).

4 bardak kaynar suya, 3 tatlı kaşığı bitki konur, 10 dk bekletilir, 1 günde tüketilir.

SARI KANTARON: 8 kilo kaynar su içerisine 500 gr sarı kantaron konulur. 40 dk. kaynatılır, süzülür.

Dolapta muhafaza edilir. Sabah, öğle, akşam yemeklerden 1 saat önce 1 bardak içilir.

ZAKKUM: Taze zakkum sürgünleri doğranır, kaynatılır, buharına oturulur.

SİNİR OTU YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 10-20 gr taze veya kuru yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Aynı miktar 5-10 dk kaynatılarak da kullanılabilir.

Sinir otu tohumu toz haline getirilir, balla macun yapılıp yenilir.

Taze yapraklar sıkılır, elde edilen sudan günde 3-5 bardak içilir.

Taze yapraklar sebze olarak yeni lir.

Sinir otu yaprağı sıcak suya, ko nur, yumuşayınca basurun üzeri ne konulur.

Sinir otu yaprağı ve kilermeni toz haline getirilip her birinden gün de 4 er gr yarım çay bardağı su ile içilir.

BALLI BABA: Ballı baba yaprakları haşlanır, lapa halinde basurun üzerine konulur.

BALLI BABA ÇİÇEĞİ: 1 bardak kaynar suya, 4 gr kuru çiçek ko nur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

MEŞE KABUĞU: Meşe kabuğu toz haline getirilir, merhem yapılır, basurun üzerine sürülür.

Meşe kabuğu kaynatılır, bu su ile

pansuman yapılır.

Meşe kabuğu, papatya kaynar su içerisine konulur, içine oturulur.

KURT PENÇESİ KÖKÜ: 1 bardak suya, 6 gr kök-sap konur, 10 dk kaynatılır, günde 4-5 bardak içilir.

ŞAP: 4 gr şap toz haline getirilir, pişmiş yumurta sarısı ile hap yapılır, günde 3 defa yenir. 3 gün devam edilir. Üzerine pirinç çor bası içilir.

YAPIŞKAN OTU: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak soğuduktan sonra içilir.

SÜLÜK: Memeli basurda memelerin üzerine sülük vurulmalıdır, her meme için 1 sülük kafidir.

HARDAL TOHUMU: Hardal tohumu hafif kavrulur. Toz haline getirilir, bal mumu ile hap yapılıp içilir.

(Hardal günde 2 gr geçme melidir)

TERE-SU TERESİ: Taze bitki sı kılır, suyundan günde 1 bardak içilir.

1 bardak kaynar suya, 7-8 gr taze bitki konur, 10 dk bekletilir, gün de 3 bardak içilir.

Tere tohumundan toz halinde günde 3 defa 1 çay kaşığı şekerle yenilir. Sütle içilir.

(Üşütmeden meydana gelen ba sur kanamalarında)

MERSİN YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 4-6 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak yemeklerden önce içilir.

Yapraklar toz haline getirilir, günde 3,5 gr yemeklerden önce içilir.

KUZU KULAĞI: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki kökü konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

KINA: Kına öküz ödü ile karıştı rılır, basurun üzerine bağlanır (kanlı basurda).

SARISABIR: Pırasa sıkılır, suyu na bir miktar sarısabır ıslatılır, yumuşadıktan sonra nohut büyüklüğünde haplar haline getiri lir, sabahlan makadın içine 2-3 tane konulur, bir müddet devam edilir.

Basuru kökünden kurutur. San sabır iç yağı ile fitil haline getirilir, makada konulursa basuru giderir.

Pırasa suyuna ıslatılan sarı sabır iyice eritilir, basura sürülürse ba suru kurutur, memeleri düşürür.

KUŞ ÜVEZİ: 1 bardak kaynar su ya, 10 gr ufalanmış meyve veya yaprak konur, 10 dk bekletilip içilir.

ARPA: Arpa kavrulur, toz haline getirilip yenilir.

BAMYA: Bamya haşlanır, suyu ile lavman yapılır.

BEHMEN: Behmen kaynatılır, lapa haline getirilir, memelerin üzerine konulur.

ÇAM SAKIZI: 100 gr çamsakızı, 5 gr un, 5 gr karabiber, kafi mik tarda badem yağı ile kaynatılır, yumurta akı ile merhem haline getirilir, basur memelerinin üze rine konulur.

ÇEMEN TOZU: Çemen tozu lapa haline getirilir, basurun üzeri ne konulur.

GÜNLÜK: Günlük toz haline getirilir, iç yağı ile fitil yapılır, makada konulur (kanlı basurda).

HELİLE KARA: 1 bardak kaynar suya, 10 gr ezilmiş helile konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.

ACI KÖK: Acı kök kökleri toz haline getirilir, bir miktar şapla karıştırılır, hap haline getirilip içilir.

KAFUR: 2 gr kafur, 1,5 gr gözta şı, 50 gr kuyrukyağı ile karıştırılır, merhem yapılıp memelere sürü lür.

KANARYA OTU: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilip içilir.

KASNI DİŞİ: Günde 8 gr kasnı su ile içilir. 3 gün tekrarlanır. KATRAN (ANDIZ KATRANI): Katran leblebi unu ile hap yapıla rak kullanılır.

KAVAK TOMURCUĞU: Kavak tomurcukları toz haline getirilir, iç yağı ve kuyruk yağı ile merhem

yapılır, memelere sürülür.

KEDİ AYAĞI: 1 bardak kaynar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilip süzülür, lapa haline getirilir, basurun üzerine konulur.

KEHRİBAR SAKIZI: Kehribar sakızı toz haline getirilir, 4-5 gr soğuk su ile içilir.

KIRMIZI PANCAR: Kırmızı pancar ezilir, lapa haline getirilir, basur memelerinin üzerine konulur.

Pancar kaynatılır, lapa haline getirilir, sıcak olarak üzerine oturulur, 1 defada faydalı olur.

KÜKÜRT: Kükürt 5-8 gr şekerle karıştırılıp yenilir.

250 gr kükürt toz haline getirilir, 1 kilo balla macun yapılır, sabahları 1 tatlı kaşığı yenilir (tecrübe edilmiştir).

Toz kükürt, krem tartar ve toz haline getirilmiş papatya aynı nisbette karıştırılır, 10 dk bekletilir, bu suya, batırılan pamukla basur memeleri bolca ıslatılır, içerde de meme varsa ıslak pamuk içeriye konulup gece öylece yatılır.

MEŞE PALAMUDU: Palamut toz haline getirilir, günde 100 gr geçmeyecek kadar yenilir. (Kanlı basurda).

PALAMUT KADEHİ: Palamut kadehleri toz haline getirilir, yarım bardak kaynar suya, 1 tatlı kaşığı konur, 10 dk bekletilir, su yuna pamuk batırılır, basur memeleri, bolca ıslatılır, içerde de meme varsa ıslak pamuk içerisi ne konulur, gece öylece yatılır.

MEŞE KABUĞU: Meşe kabuğu toz haline getirilir, merhem yapı lır. Basurun üzerine sürülür. 1 bardak kaynar suya, 6-12 gr kabuk konur, 10 dk bekletilir, gün de 2-3 bardak içilir. Pelit kavrulur, toz haline getirilir, 15 gr 1 kilo suda 10 dk kaynatılır, süzülüp içilir.

4 kilo suya, 3 avuç parçalanmış kabuk konur, 1 saat kaynatılır, in dirilir.

Buharına oturulur. MİSK: Misk banyağı ile karıştırı lır, basura sürülür.

ARDIÇ KATRANI: Kaynar suya, ardıç katranı dökülür. Buharına oturulur.

SİYAH ÜZÜM YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 10 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 2 bardak içilir.

OKALİPTÜS YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 4 gr yaprak ko nur, 10 dk bekletilir, balla tatlandırılır, günde 2-3 bardak içilir.

Memeli basurda faydalıdır.

MARUL TOHUMU: Marul tohumu toz haline getirilir, günde 5-6 gr içilir.

PAZI: Pazı yaprakları haşlanır, lapa haline getirilir, memelerin üzerine konulur.

HOROZ İBİĞİ: Horoz ibiği lapa halinde basurların üzerine konulur.

RATANYA KÖKÜ: Ratanya kökü toz haline getirilir, krem ve fitil yapılarak kullanılır.

REYHAN: Reyhan bitkisi ezilir, lapa halinde basurun üzerine ko nulur.

SEMİZOTU: Semizotu lapa hali ne getirilir, basurun üzerine konulur.

YABANİ SEMİZOTU: Y.semizotu sıkılır, suyundan 80 gr içilir.

SERVİ KOZALAĞI: 1 bardak su ya, 10 gr kozalak konur, 20 dk kaynatılır, pansuman veya taharet şeklinde kullanılır.

Servi kozalağı hülasası ile merhem hazırlanır veya fitil şeklinde kullanılır.

SERVİ TOHUMU: l bardak kay nar suya, yarım çay kaşığı tohum toz halinde konulur, 10 dk bekle tilip süzülür,

yemeklerden bir müddet sonra günde 1-2 bardak içilir.

ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ: Şeftali çekirdekleri yakılır, dumanı ile tütsü yapılır.

KÖPEK ÜZÜMÜ: Köpek üzümü taze yaprakları toz haline getirilir, basurun üzerine konulur. 1 bardak kaynar suya, 2 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, suyu ile basur memeleri yıkanır.

YAPIŞKAN OTU: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

YER ELMASI: Yer elması haşla nıp yenilir.

ZEYTİNYAĞI: Saf zeytinyağı ısı tılır. Sabahları aç karna 50 gr içi lir, birkaç gün devam edilir.

Saf zeytinyağı basur memelerine sürülür.

BURÇAK TOHUMU: Burçak to humları kavrulur, toz haline geti rilip yenilir.

FRENK ÜZÜMÜ YAPRAĞI: Frenk üzümü yaprakları kaynar suya, konulur, 1 gün bekletilir, çay gibi içilir.

TIBBI HEVHULMA: 1 bardak kaynar suya, 25 gr yaprak konur, soğuduktan sonra yudum yu dum içilerek tüketilir.

TAFLAN ZAMKI: Taflan püsü fi til haline getirilir, makada konu lur.

Taflan meyvesi çekirdeklerinin içi toz haline getirilir, balla ma cun yapılır. Sabah aç karna-gece yatarken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir.

AKASMA KÖKÜ: Taze akasma kökü ezilir, lapa haline getirilir, basurun üzerine konulur.

KEBERE KÖKÜ: Kebere kökü kabuğu toz haline getirilir, sirke içerisine konulur, birkaç gün bek letilir, bu mayi ile basur yıkanır.

Kebere kökü kaynatılır, dumanı na oturulur.

PATATES: Patates fitil halinde di limlenir. Makata konulur.

Gün boyu makatta tutulur. Rendelenmiş patates lapa halinde basurun üzerine konulur, günde 2-3 defa tekrarlanır.

NEVRUZ OTU: 1 bardak süt içe risine 15 gr bitki konur, 10 dk kaynatılır, lapa halinde basurun üzerine konulur.

Büyük nevruz otu da aynı mak satla kullanılır.

SIRACA OTU: Sıraca otu taze yaprakları sıkılır, suyu ile basur memeleri yıkanır.

Taze yapraklar kaynar suda 10 dk bekletilip kullanılır.

ÇOBAN ÜZÜMÜ YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 10 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Aynı maksatla taze meyveleri de yenilebilir.

ZIRNIK: Zırnık iç yağı ile mer hem haline getirilir, basurun üze rine sürülür.

ŞAP: 4 gr şap toz haline getirilir, pişmiş yumurta sarısı ile hap ya pılır, günde 3 adet yenilir.

3 gün devam edilir, üzerine pirinç çor bası içilir.

ZENCEFİL: 10 gr zencefil 50 gr kakao yağı ile karıştırılır, fitil ha line getirilir, 6-8 saatte 1 tane ma kata konulur.

YUMURTA: Günde 1 yumurta kabuğu toz haline getirilir, sabah ları içilir.

Yumurta pişirilir, üzerine toz ha linde sarı helile ekilip göbek üze rine bağlanır (Kanlı basurda).

Yumurtanın beyazı kına yağı ile merhem haline getirilir, basurun üzerine sürülür.

Veya fitil haline getirilip makata konur.

Memeli basurda yumurta pişirilir üzerine oturulur.

AT KESTANESİ: Toz haline geti rilir, günde 3 defa 1 kaşık 1 bar dak su ile içilir.

Ağaç kabuklan toz haline getiri lir, günde birkaç defa 1 gr içilir.

Veya 1 bardak kaynar suya, 10 gr ezilmiş kabuk konur, 10 dk bek letilir, günde birkaç bardak içilir.

At kestanesi çok ufak parçalara bölünür. Hafif ateşte 10 dk kay natılır, günde birkaç bardak içilir.

KOYUN OTU: 1 bardak kaynar suya, 2 kaşık ufalanmış bitki ko nur, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bardak içilir.

İçimini kolaylaştır mak için bal ve limon ilave edile bilir.

ASLAN DİŞİ KÖKÜ (KARA HİNDİBA): 1 bardak kaynar su ya, 10 gr ince kıyılmış kök konur, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bar dak içilir.

1 bardak suya, 10 gr taze aslan di şi yaprağı konur, 5-10 dk kaynatı lır, günde 1-2 bardak içilir.

SIĞIR KUYRUĞU ÇİÇEĞİ: Sığır kuyruğu yaprakları toz haline ge tirilir, arpa unu ile hap yapılıp içilir.

1 bardak kaynar suya, 4 gr sığır kuyruğu yaprak veya çiçeği ko nur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Her çeşit basur için, sığır kuyruğu otu yenilir, yaprak ve çiçeği kaynatılıp buharına oturulur. Lapa yapılır, basurun üzerine sarılır.

PAPATYA: 1 bardak kaynar suya, 2 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, bu su ile basurda pansuman ya pılır.

Veya üzerine oturulabilecek bir kap içerisine kaynar su doldurulur, içine 2-3 tutam papatya ko nulur, sıcakken üzerine oturulur.

Sabah-akşam günde 2 kere tek rarlanır.

REZENE: 1 bardak kaynar suya, 4 gr rezene tohumu konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. (Kanama ve ağrıyı keser).

Rezene toz haline getirilir, günde birkaç defa 0,5-1 gr içilir.

YARPUZ: Çokça kaynatılmış yarpuz suyundan bir müddet içi lir.

HAVUÇ: Havuç, kuru üzümle beraber kaynatılıp suyu içilir.

KİMYON: Çekilmemiş kimyon yakılır, külü basur üzerine konur (Basuru kurutur).

MAYDANOZ: 1 bardak kaynar suya, 1 tutam ince kıyılmış maydanoz konur, 5-10 dk kaynatılır, 20 dk bekletilir, hasta kısımları pamukla bolca ıslatılır.

Kalan artığı lapa halinde basura konulur.

HAYIT TOHUMU: Hayıt tohumu hafif kavrulur, toz haline getirilip içilir.

BÖĞÜRTLEN YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 10 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak içilir.

BÖĞÜRTLEN KÖKÜ: 1 bardak suya, 10 gr doğranmış kök konur, 10 dk kaynatılır, günde 3 bardak içilir. Bir müddet devam edilir.

ÇÖREKOTU: Çörekotu yakılır, külü içilirse, basuru patlatır.

Cırtatan sıkılır, suyu çıkarılır, çörekotu külü ile merhem haline getirilip basura sürülür.

Çörekotu yakılır külü bal ve zırnıkla karıştırılır, basurun üzerine sürülür.

Çörekotu sirke ile kaynatılır, elde edilen su pamukla basurun üzerine sürülür.

TERE-SU TERESİ: Taze tere yaprakları sıkılır, elde edilen sudan günde 1 bardak içilir.

Tere tohumu toz haline getirilir, günde 3 defa 1 çay kaşığı şeker veya balla yenilir. Sütle içilir.

CEVİZ YAPRAĞI: Taze ceviz yaprakları (hafif pembemsi)ndan 5 gr 1 bardak suda 10 dk kaynatılır, 1 gece bekletilir, yatar ken 1 fincan içilir.

CEVİZ MEYVESİ: Taze ceviz bal ile yenilir.

SÖĞÜT YAPRAĞI: Taze söğüt yaprağı ezilir, lapa halinde memelerin üzerine konulur, 1-2 saat bekletilir, memeler soğuk su ile temizlenir.

2-3 gün devam edilir.

ÜZERLİK TOHUMU: Üzerlik tohumu hafif kavrulur, toz haline getirilir, günde 2 defa 5 gr içilir. 12 gün devam edilir.

Balla yenilmelidir, üzerine limonata içilme lidir.

KURT AYAĞI: 1 bardak kaynar suya, 1 tatlı kaşığı ufalanmış bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2 bardak içilir.

SARIMSAK: Sarımsak üzüm çekirdeği ile beraber ezilir, lapa halinde konulur.

Birkaç baş sarımsak tereyağı ile pişirilip yenilir.

Sarımsak ezilir, 5-10 dk kaynatılır, lapa halinde basurun üzerine konur, yemeklerde her gün sarımsak yenilir.

I baş sarımsak kaynatılır, buharı na oturulur.

KARAKAFES OTU: 1 bardak kaynar suya, 5 gr ince kıyılmış kök veya yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 3-4 bardak içilir.

AT KUYRUĞU: At kuyruğu kay natılır, lapa haline getirilir, basurun üzerine konur.

Taze bitki ezilir, lapa halinde konulur.

LAHANA TURŞUSU: Basur ve memeli basurda lahana turşusu faydalı olur.

Lahana kaynatılır, buharına oturulur, lahana haşlanır, fitil haline getirilir, bala batırılıp kullanılır.

DERE OTU BİTKİSİ: Dere otu kurutulur, yakılır külü lapa hali ne getirilir, basura konulur.

(Memeli basurda dışarı çıkan basuru yerinden koparıp iyi eder)

AK-KARA KIZIL AĞAÇ: 2 bardak suya, iyice dövülmüş 20-30 gr ağaç kabuğu veya ağaçlanmış kozalak konur,

20 dk kaynatılır, soğuduktan sonra süzülür, ye meklerden evvel günde 4-5 defa 1 kaşık içilir.

SUMAK YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 20 gr ufalanmış yaprak konur, 10 dk bekletilip süzülür, lapa haline getirilir, basurun üzerine konulur. 10 bardak suya, 200 gr tuzlanmamış sumak konur, 3 bardak kalıncaya kadar kaynatılıp süzülür, sabahları aç karna günde 1 bardak içilir (denenmiştir).

Meşe kömürü toz haline getirilir, sumakla karıştırılır, lapa halinde basurun üzerine konulur.

ANDIZ OTU KÖKÜ: 1 bardak kaynar suya, 4-10 gr kök konur, 10 dk bekletilir, yemeklerden önce 1 bardak içilir.

Tohumlar toz haline getirilir, günde 12 gr balla macun yapılıp yenilir.

ÇATLAK OTU: 1 bardak suya, 4-6 gr çatlak otu yumrusu konur, 10 dk kaynatılır, 1 günde tüketilir.

CIRTATAN: Cırtatan kökleri toz haline getirilir, günde 2-3 defa 1 gr güllaç içinde alınır.

İSTANBUL KEKİĞt-ABDÜSSA-LİP: Kekik otu toz haline getirilir, balla macun yapılarak günde 2-3 kaşık yenilir veya yumurta ile ye nilir.

BASUR OTU KÖKÜ: Taze basur otu kökü sıkılır, elde edilen su dan 5 gr 50 gr kavak merhemi ile karıştırılır, günde 2 defa basur memelerine sürülür.

1 kilo suya, 50 gr basur otu kökü konulur, 10 dk kaynatılır, lapa haline getirilir, memelerin üzeri ne sarılır.

DEVE DlKENl-KANGAL: 1 bar dak suya, 10 gr ezilmiş tohum konur, 5-10 dk kaynatılır, yemeklerden önce 1 bardak içilir.

Tohumlar toz haline getirilir, günde 12 gr balla macun yapılıp yenilir.

Y. KURŞUN KÜLÜ: Kurşun ya kılır, külü basurun üzerine serpilir.

YILAN YASTIĞI YUMRUSU: Yapraklar ve taze yumrular dilimler haline getirilir, basurun üzerine konulur, sık sık değiştirilir.

Kurutulmuş yumrular toz haline getirilir, kakao yağıyla fitil yapılır. Makata konulur.

SU ZAMBAĞI KÖKÜ: Su zam bağı kökü haşlanır, lapa haline getirilir, basurun üzerine konu lur.

SÜLÜK OTU: 1 bardak kaynar suya, yarım tatlı kaşığı bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 3-4 defada tüketilir.

ŞAHTERE OTU: Şahtere toz ha line getirilir, merhem yapılır. Basurun üzerine sürülür.

TAVŞAN MEMESİ KÖKÜ: 1 bardak suya, 4-10 gr kök veya dallarından konur, 5-10 dk kay natılır, günde 2 bardak balla tat landırılıp içilir. (Müzminleşmiş basurlarda bile).

TAVUK YAĞI: Tavuk yağı sıcak olarak basura sürülür.

HELVACI KABAĞI: Helvacı ka bağı rendelenir. Basurun ve memeli basurun üzerine konulur, günde 3 defa tekrarlanır.

YILAN BIÇAĞI: Yılan bıçağı kökü hafif kavrulur. Toz haline getirilir, balla karıştırılıp yenilir.

Tohumu toz haline getirilip yenilir. Taze dalları haşlanıp yenilir.

Taze yaprak ve yumruları ezilir, lapa halinde memelerin üzerine konulur.

DIŞ OTU TOHUMU: 1 bardak kaynar suya, 10-20 gr tohum konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Basuru kökünden kurutur.

Diş otunun baş kısmı toz haline getirilir, balla macun yapılır. Sabahları 1 fındık büyüklüğünde yenilir

KEKLİK GÖZÜ: 1 bardak kaynar suya, 4 gr bitki konur, soğuyunca süzülür, günde 2-3 bardak içilir.

KESTANE: Haşlanmış kestane yenilir. Kara kan damarlarının güçlenmesini sağlar, basur olmayı önler, basur varsa geçirir.

MERSİN: 1 bardak suya, 1 kaşık meyve konur, 10 dk kaynatılır, 20 dk bekletilir, suyu ile basurlu kısım bolca ıslatılır (kanamaları keser ve tedavi edicidir).

CIVANPERÇEMİ: 1 fincan kay nar suya, 1 çay kaşığı bitki konur, 10 dk bekletilir, süzmeden suyuna pamuk batırılır.

Basurun üze ri iyice ıslatılır, içerde de varsa pamuk içeriye sokulur, gece yalarken kullanılmalıdır. 5-6 gün içerisinde memeler ufalanır, zamanla kaybolur, çatlak ve yarık lar da iyileşir. bize bitki sıkılır, elde edilen suya, bir bez batırılır. Basur memeleri nin üzerine konur.

PIRASA: Pırasanın beyaz kısmı sıkılır, elde edilen su 1 gece soğukta bekletilir, sabah aç karna içilir.

3-4 gün devam edilir. Pırasa tohumu toz haline getiri lir, günde 3-5 gr içilirse basuru kökünden yok eder.

Pırasanın beyaz kısmı ateşte soğurulur, hafif ezilir, oturulacak hale gelince üzerine oturulur.

Pırasanın beyaz kısmı doğranır su ve zeytinyağı ile pişirilir, basurun üzerine bağlanır

Pırasanın beyaz kısmı kaynatılır, buharına oturulur. Beyaz kısmı çiğ yenir-yemeği yenir.

Pırasa sıkılır, suyuna bir miktar sarısabır ıslatılır, yumaşadıktan sonra nohut büyüklüğünde hap lar haline getirilir, sabahları raa-kadın içine

2-3 tane konulur, bir müddet devam edilir. (Basuru kökünden kurutur)

KARAMUK DİKENİ: Karumuk yaprağı kaynatılır, lapa halinde basurun üzerine konulur.

SALYANGOZ: Salyangoz lapa haline getirilip konulur.

KUŞBURNU: Kuşburnu ağacı nın kökleri kaynatılıp içilir, kay natılan suyun buharına oturulur.

KUŞBURNU MEYVESİ: 1 bar dak kaynar suya, 10 gr ezilmiş meyve konur, 10 dk bekletilir,

günde birkaç bardak içilir.

Meyve toz haline getirilir, günde 0,5-1 gr içilir.

KANTARON: Kantaron toz hali ne getirilir, günde 0,5-2 gr içilir. 1 bardak kaynar suya, 4-10 gr bit ki konur, 10 dk bekletilir, öğle ve akşam yemeğinden önce 1 bar dak içilir.

HARDAL: Hardal tohumu kav rulur, balla macun yapılır, günde birkaç defa yenilir. Hardal, gün lük 2 gr'mı geçmemelidir (kanlı basurda).

DOMATES: Domates 2 ye bölü nür, makata konulur.

AYVA YAPRAĞI: Ayva yaprakla rı çokça kaynatılıp içilir (memeli basurda).

CIRTATAN KÖKÜ: Cırtatan kö kü soyulup yenilir,

Cırtatan kökü toz haline getirilir, yemeklerden 2 saat evvel 1 çay kaşığı 1 fincan ılık su ile içilir. 15-20 gün devam edilir.

Cırtatan kökü toz haline getirilir, gres yağı ile karıştırılır, basurun üzerine sürülür, 4-5 gün devam edilir.

ÇOBAN ÇÖKERTEN: 1 bardak suya, 10 gr bitki konur, 10 dk kaynatılır, günde 3 bardak içilir.

YILAN GÖMLEĞİ: 4 gr yılan gömleği toz haline getirilir, 2 misli balla macun yapılır.

Yatar ken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir, bir müddet devam edilir, Meme leri kurutur. (Iç ve dış basuru te davi eder).

AKHiNDİBA: Akhinidiba sapla rı ile beraber toz haline getirilir, 2 misli balla macun yapılır, yatar ken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir.

Bir müddet devam edilir (Meme leri kurutur).

ZULUMBA: 30 gr zulumba, 60 gr nöbet şekeri toz haline getirilir, sabah kahvaltıdan sonra gece ya tarken 1 çay kaşığı dolusu, ılık su ile içilir (iç ve dış basurda).

NAR KABUĞU: 1 bardak kaynar suya, 10 gr nar kabuğu konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

6 bardak suya, nar kabuğu konur, 1 bardak kalıncaya kadar kayna tılır, 1 gece ayazda bekletilip içilir.

SALATALIK TOHUMU: 20 gr salatalık tohumu toz haline getirilir, yeteri miktar su ile kaynatılır, salep kıvamına getirilip içilir. (Kanlı basurda).

Salatalık tohumu toz haline getirilir, 15 gr su ile içilirse kanamayı anında keser, basuru iyileştirir.

ÇOBAN SÜZEĞİ: Çoban süzeği sapları ile birlikte toz haline geti rilir, ağırlığının 2 misli balla macun yapılır.

Gece yatarken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir. 3-5 gün devam edilir. 3-5 gün içinde ka namayı keser.

AYVADANA: 1 bardak kaynar suya, 10 gr ayvadana çiçeklerin den konulur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir

ANTEP FISTIĞI SAKIZI: Hava cıva kökü kaynatılıp süzülür, elde edilen su fıstık sakızı ve bal mu mu ile hafifçe ısıtılarak merhem haline getirilir, basurun üzerine sürülür.

DARI (BOZA DARISI): Darı toz haline getirilir, sirke ile hamur yapılır. Basura sürülür.

GAZYAĞI: Pamuk gaza batırılır. Memelerin üzerine konulur, memelerin ağrısını alır, büyümeleri ni durdurur.

GÖZTAŞI: 1,5 gr göztaşı, 20 gr kafur, 50 gr kuyruk yağı merhem haline getirilir, memelere sürülür.

ILGIN AĞACI: Kök, yaprak ve dalları kaynatılır, buharına oturulur. 3 defa tekrarlanmalıdır (basuru kurutur, memeleri düşürür).

KIRIM TARTAR (ŞARAP TAŞI): 1 ölçek kırım tartar, 1 ölçek kükürt, 1 ölçek papatya (toz halin de) karıştırılır, yarım bardak kay nar suya, 1 çay kaşığı konur, 10 dk bekletilir, günde 3 defa yarım bardak içilir. 10 gün devam edilir.

KEPİR OTU: 1 bardak kaynar suya, 2 gr bitki konur, 10 dk bekletilip içilir.

MADIMAK: 1 bardak kaynar su ya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 3-4 bardak içilir.

KOYUN ÖDÜ: Koyun ödü arpa unu ile karıştırılır, küçük haplar haline getirilir, sabah-akşam içilir.

SANDALOS SAKIZI: Sandalos sakızı toz haline getirilir, günde 3 gr içilir.

PATLICAN: Patlıcan sapının ye şil yaprakları gölgede kurutulur.

Toz haline getirilir, acı badem ya ğı ile merhem yapılır. Basurun üzerine sürülür.

Patlıcan külde pişirilir. Memele rin üzerine konulur.

Patlıcan sapının yeşil yaprakları kurutulur, yakılır külleri bir bez üzerinde basurun üzerine konu lur (tecrübe edilmiştir).

PAMUK YAĞI: Basurun üzerine pamukyağı sürülür.

ZIRNIK: Zırnık içyağı ile merhem haline getirilir, basurun üzerine sürülür.

YABANİ HARDAL: Yabani har dal daneleri toz haline getirilir, lapa yapılır. Basurun üzerine konulur.

ACI ÇİĞDEM TOHUMU: Acı çiğdem yumrusundan 2-3 gr acımış koyun yağı ile macun haline getirilir, fitil yapılıp makada konulur, 2 kere tekrarlanır (Iç basuru iyileştirir).

KÖPEK DİLİ: Köpek dili taze yaprakları ve kökü ezilir, lapa ha linde basurun üzerine konulur.

KIRMIZ MEŞESİ YAPRAĞI: Kırmız meşesi yaprağı toz haline getirilir, 10 gr bal ve gülyağı ile karıştırılıp içilir. (Basur ağrı ve iltihabında).

KAPLAN OTU: Kaplan otu kökü usaresi basura sürülür.

ÎNClR: Uzun zaman ve bol miktarda incir yenilmelidir.

2 adet incir yarım bardak su ile kaynatılır, üzerine süt konulup içilir ve incirlerde yenilir.

Gece yatarken kullanılmalıdır.

İNCİR YAPRAĞI: İncir yaprak ları toz haline getirilir, 200 gr toz 200 gr pudra şekeri ile karıştırılır, sabahları aç karna 1 tatlı kaşığı içilir. Tükeninceye kadar devam edilir.

incir yaprağının damarları kay natılır, aç karna bir miktar içilir.

KEÇİ BOYNUZU: 1 bardak suya, 10 gr parçalanmış meyve konur, 10 dk kaynatılır, günde 3-5 bar dak içilir.

(Basur memelerinin çıkmasında)

Keçi boynuzu toz haline getirilir, günde 3 defa 2-5 gr içilir. Keçi boynuzu yenilir.

SİRKE: Sirke ile taharet yapılır. Birkaç gün devam edilir (bizzat denenmiştir).

KURU ÜZÜM: Kuru üzüm iç yağı ile macun haline getirilir, makada konulursa içerideki iltihabı temizler.

MÜRVER ÇİÇEĞİ: Mürver çiçe ği toz haline getirilir, günde 3 de fa 5 gr içilir.

(Kanlı basurda) Haricen mürver çiçekleri haşla nır. Lapa halinde basurun üzeri ne konulur.

SOĞAN: 500 gr suya, 3 adet so ğan doğranır. 1 gece bekletilir, günde 3-5 çay bardağı içilir. Bol ca soğan yenilir.

EBEGÜMECİ YAPRAĞI: Taze ebegümeci yaprakları lapa haline getirilir, basurun üzerine konu lur.

CEVİZ YAPRAĞI: 1 bardak suya, 10 gr taze yaprak konur, 5-10 dk kaynatılır, lapa halinde basurun üzerine konur, kaynatılan suyu ile basurun üzerine kompres ya pılır.

SÜNNETLİCE OTU: Sünnetlice otu boğumlu yerlerinden alınır. Toz haline getirilir, 2 misli balla macun yapılır.

Gece yatarken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir.

Kan lı basurda 4-5 gün sonra kirli kanı akıtır, bilahare memeleri düşü rür, ilacı kullanırken ekşi, acı, tuzlu ve süt gibi şeyler yenilme melidir.

KUŞEKMEĞİ-KADIMALAK: 1bardak kaynar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2 bardak içilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp