Zedelenen Hücrelerdeki Morfolojik Değişimleri Özeti

Zedelenen Hücrelerdeki Morfolojik Değişimleri Özeti :

• Geri dönüşlü hücre zedelenmesi: Hücre şişmesi, yağlı değişiklik, plazma membranında kabarcıklaroluşması ve mikrovillusların yitimi, endoplazmikretikulumun genişlemesi, eozinofili (sitoplazmik RNA'nın azalması nedeniyle).

• Nekroz: Eozinofilinin artması; nükleusun büzüşmesi, parçalanması ve erimesi; plazma ve organel membranlarının yıkılması; miyelin figürleri; hücre içeriğinin enzimlerle parçalanması ve çevreye dağılması.

• Apoptoz: Çekirdek kromatininin kondensasyonu, apoptotik cisimciklerin oluşumu (çekirdek ve sitoplazmaparçacıkları).

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp