Yuzmek Orucu Bozarmi

Yuzmek Orucu Bozarmi :

Ramazan ayının sıcak aylara denk gelmesiyle serinlemek için yüzmek isteyenlerimiz vardır.Ancak bu durum orucumuza zarar verirmi.Sizin için hazırladıgımız makalede cevabını bulabilirsiniz.

Yüzmek Orucu Bozarmı
Oruçluyken yüzmek caiz mi? Yüzmek Orucu Bozar mı? Orucu bozan şeyler arasında doğrudan yüzmek gibi bir ifade bulunmamaktadır. Bu bakımdan, yüzmek orucu bozar ve bozmaz demek yeterince anlamlı değildir. Belli şartlarda yüzmek orucu bozabilir, belli şartlarda bozmaz. Peki nedir bu şartlar?
Oruçluyken yüzmenin en büyük sakıncası burundan veya ağızdan (boğazdan) su yutma riskidir. Bunu banyo yapmaya da benzetebiliriz. Eğer su yutmanız gibi bir sıkıntı yok ise oruçlu iken banyo
yapılabilir veya güsul abdesti alınabilir. Aynı şekilde, su yutmayacağınıza emin iseniz, oruçlu iken yüzebilir veya suya girebilirsiniz. Fakat banyoya göre daha fazla risk altında olabileceğinizi hatırlatalım.

Peki oruçlu iken yüzer ve su yutarsanız ne olur?
Bildiğiniz gibi kasten bilerek su içmek orucu bozar ve keffaret gerektirir. Yanlışlıkla unutarak su içmek ise orucunuza zarar vermez. Yüzerken su yutmak her iki durumdan da farklıdır.
Boğazınıza yağmur-kar suyu kaçarsa veya abdest alırken ağıza ve buruna su verirken su yutarsanız, orucun güne gün kazası gerekmektedir. Oruçlu iken yüzer ve benzer şekilde su yutarsanız,
orucunuz bozulur ve kaza etmeniz gerekir. Kulağınıza su kaçmasının hükmü ise orucu bozmadığı yönündedir. Ayrıca ağza su verip çalkaladıktan sonra ağızda kalan yaşlığın tükürükle beraber
yutulması orucu bozmaz denmiştir.
Ramazan‘da harareti azaltıp serinlemek için soğuk su ile yıkanmak İmam-ı Azam‘a göre mekruh (hoşa gitmeyen davranış) iken, Ebu Yusuf söz konusu eylemin ibadete yardımcı olduğunu görüşü
ile bunda bir sakınca görmemiştir. Amellerin niyetlere göre değerlendirildiğini de hatırlatalım. Özetle Ramazanda yüzmek orucu bozar denemez ancak su yutma ihtimalinden dolayı pek tavsiye
edilmemektedir. Gene de ramazanda yüzmek isterseniz, mümkünse iftar-sahur arasını tercih etmeye yoksa burun tıkacı kullanmaya ve gittiğiniz ortamın uygun olmasına özen göstermekte yarar
vardır.

Orucu Bozup Kaza ve KeffaretiGerektiren Diğer Durumlar

1. Oruçlu olduğunu bilerek yemek ve içmek (yenilip içilen şey ister gıda, ister ilâç olsun).

2. Oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmak.

Karı-kocadan biri ötekine zorla cinsel ilişkide bulunduğu takdirde zorla ilişkide bulunana kaza ve keffaret, kendisine zorla ilişkide bulunulan kişiye de kaza lâzım gelir.

3. Ağzına giren yağmur, kar ve doluyu kendi isteğiyle yutmak.

4. Sigara içmek, öd ağacı veya anber ile tütsülenip dumanını içeri çekmek.

5. Enfiye çekmek.

6. Buğday ve arpa tanesi yutmak.

7. Dışardan bir susam tanesi kadar bir şeyi alıp yutmak.

8. Yenmesi alışılmış olan çamur, kil ve kömür gibi şeyleri yemek. (Bazı kimseler bunları severek yerler.)

9. Az miktarda tuz yemek.

10. Karısının veya sevdiği bir kimsenin tükürüğünü yutmak. (Bundan zevk aldığı için kaza ve keffaret gerekir. Başkasının tükürüğünden iğrendiği için bundan keffaret gerekmez.)

11. Kan aldırdıktan veya sadece karısını öptükten sonra orucu bozulduğu kanaatiyle bile bile orucunu bozmak.

Ramazan ayında niyet ederek oruca başlayan kimse, saydığımız şeylerden birini bilerek ve özürsüz olarak yaparsa orucu bozulmuş olur. Bozulan bu orucu kaza etmesi ve kasten bozduğu için de

keffaret tutması gerekir.

Keffareti Düşüren Şeyler

Keffareti gerektiren bir şeyi yaparak orucunu bozan kimse, aynı gün oruç tutamayacak derecede hastalanır veya kadın ayhali yahut da lohusa olursa keffaret düşer, yani keffaret orucu tutması

gerekmez. Ancak hastalığın kendi isteği dışında olması şarttır. Kendisi kasten hastalığa sebep olursa keffaret düşmediği gibi sefer mesafesinde bir yolculuğa çıkması ile de düşmez.

Orucu Bozup Yalnız Kazayı Gerektiren Şeyler

1. Pamuk ve kağıt gibi yenmesi mutad olmayan bir şey yutmak,

2. Bir defada çok miktarda tuz yemek,

3. Yenmesi mutad olmayan zeytin çekirdeği yemek. Yenmesi alışılmış olan çekirdeği yemek ise keffareti gerektirir.

4. Taş, toprak, demir, altın ve gümüş gibi şeyleri yutmak.

5. İçi olmayan ceviz ve badem yutmak. (Bunların içi olanları yenildiği takdirde keffaret gerekir)

6. Burnuna ilaç çekmek.

Bu, Ebu Hanife'nin görüşüdür. Buna göre; tedavî maksadıyla iğne yaptırmak orucu bozar ve kazayı gerektirir. Çünkü iğne vasıtasıyla vücuda verilen ilâç iç kısımlara kadar ulaşmaktadır.

İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre; tabiî olan yollar dışında vücudun başka tarafından açılan bir yoldan içeri giden ilâç orucu bozmadığı için iğne yaptırmakla oruç bozulmaz. Çünkü

vücuda verilen ilâç ağız gibi tabiî bir yoldan değil, deriden açılan başka bir yoldan verilmektedir.

Ancak, ibadetlerde ihtiyatlı hareket etmek esas olduğundan Ramazanda iğne yaptırmak zorunda olan kimse bunu mümkünse iftardan sonra yaptırmalıdır.

Bu mümkün olmaz da gündüz iğne yaptırmak zorunda kalırsa, İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in görüşlerini esas alarak orucuna devam eder ve bu orucunu daha sonra kaza etmesi

gerekmez.

7. Ağzına aldığı boyalı iplik gibi şeylerin boyası ile rengi değişen tükürüğü yutmak.

8. Boğazına kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak yutmak. (Kendi isteği ile yutarsa keffaret gerekir.)

9. Zorlama ile oruç bozmak.

10. Dişleri arasında nohut tanesi kadar kalan yemek kırıntısını yutmak.

11. Abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçmak.

12. Unutarak yeyip içtikten sonra orucunun bozulduğunu zannederek yeyip içmek.

13. Ağız dolusu kusmak. (Kendi isteği ile).

14. Ağız dolusu gelen veya kendi isteğiyle getirdiği kusuntuyu mideye geri çevirmek.

15. Kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek. Kendi isteği ile olmazsa oruç bozulmaz. (İçeri çekilen duman sigara dumanı olursa keffaret gerekir.)

16. Güneş batmadığı halde-battı zannederek-iftar etmek.

17. İmsak vakti geçtiği halde daha vakit vardır zannederek yemek.

18. Cinsel ilişki dışında kadına dokunmak veya öpmek sonucu boşalmak.

19. Ramazan orucundan başka bir orucu bozmak. (Ramazan orucundan başka bir orucu bozmak sadece kazayı gerektirir.)

20. Ramazan orucuna niyet etmiyerek yeyip içmek. (Keffaret, niyet edilerek başlanan orucu bilerek bozmaktan lâzım gelir. Oruca niyet edilmeyerek yeyip içtiği takdirde sadece o günün orucunu

kaza eder.)

Ancak mazaretsiz olarak ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

21. Misafir iken oruca başlayıp ikamete niyet ettikten sonra yemek.

22. Mukim iken oruca başlayıp sefer mesafesi yolculuğa niyet ederek bulunduğu yerin sınırlarını geçtikten sonra orucu bozmak.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp