Yetişkinlerde Şaşılık Tedavisi

Yetişkinlerde Şaşılık Tedavisi :

Şaşılık veya göz kayması gözlerin düz bakış pozisyonunu kaybederek farklı yönlere doğru bakmasıdır. Gözlerden bir tanesi tam karşıya bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağıya bakma durumunda olabilir.

Kayma durumu sürekli olabileceği gibi zaman zaman da ortaya çıkabilir. Görülme sıklığı, yaklaşık olarak yüzde 4 tür. Kız ve erkek çocuklarda aynı sıklıkta görülmektedir.

Şaşılık neden olur?

Şaşılığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Gözü hareket ettiren 6 adet kas bulunmaktadır. Her iki gözde normal pozisyonda olması için bu kaslar bir denge içinde bulunmalı ve koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekir.

İşlevsel, nörolojik veya kaslardaki yapısal bozukluklar, kaslardaki dengesizlikler, beyin merkezinin etkilendiği serebral polsi, down sendromu ve hidro sefali gibi hastalıklar, görmeyi düşüren kataraktlar, glokom veya travmalar gözlerin paralelliğini bozarak şaşılık nedeni olabilmektedirler.

Ne zaman görülür?

Doğumda bebeklerin göz gelişimi henüz tamamlanmıştır. İlk 3 ay içinde gözlerde kayma tespit etmek zordur. 3 aydan sonra gözlerin pozisyonu belirginleşir. 3-4 ay sonra gözlerde kaymayı fark eden aile mutlaka bir göz doktoru ile görüşmesi gerekir.

Yalancı şaşılıktan nasıl ayırt edilir?

Bebeklerde, doğuştan genelde burun kökleri geniştir ya da göz kapağının iç tarafındaki deri kıvrımı bulunması ile gözler içe doğru dönük görünümü vermektedir. Bu duruma yalancı şaşılık tabiri kullanmaktayız. Bu yaş ilerledikçe düzelmekte ancak aile çocuğunu göz hekimine muayene ettirmeden bu yalancı şaşılıktır büyüğünce düzelir düşüncesinde olursa göz tembellenir şaşılık tedavisinde geç kalınmış olabilir. Yalancı ve gerçek şaşılık arasındaki fark ancak göz hekimi tarafından ayırt edilebilir.

Nasıl teşhis edilir?

Kayma, göz hekiminin yapacağı özel muayene yöntemleri, tetkik aletleri ve testlerle tanısı konulur. Bunlar gözün damlalı ayrıntılı muayenesi, göz kaslarının normal hareketlerinin muayenesi, örtme kapama testi, prizma muayenesi ve Sinoptofor, Hess perdesi gibi testlerdir.

Genetik faktörler etkili midir?

Toplumda yüzde 4 sıklıkla görülür. Kız ve erkeklerde eşit oranda rastlanıyor. Ailesel hikayesi olanlarda daha sıklıkla görüldüğünden genetik geçiş riski göz önüne tutulmalıdır.

Erişkinlerde şaşılık görülür mü?

Erişkinlerin yüzde 1'inde şaşılık görülebilmektedir. Bunların çoğu çocukluktan beri bulunan şaşılık vakalarıdır. Eğer erişkin kişide şaşılık meydana geldiyse diyabet, tiroid hastalığı, myestania gravis, beyin tümörleri veya felçler araştırılmalıdır.

Erişkinde bulunan şaşılığın belirtileri nelerdir?

Çocukluktan beri şaşılık bulunuyorsa çok az belirti bulunabilmektedir. Ancak ileri yaşlarda oluşursa şaşılık en sık görülen belirti çift görme olacaktır. Bazı erişkinlerde gözde ağrı, baş ağrısı, başı sürekli eğik tutmak gibi belirtiler bulunabilir. Dışa bakış bulunan çocuk ve erişkinler güneş ışığının altında tek gözlerini kapatmayı tercih ederler.

Çift görmenin sebebi nedir?

Çocukların aksine erişkinler yanlış yöne bakan gözden gelen görüntüyü yok sayamazlar ve bu çift görmeye neden olur. Bunun tedavisi tek gözün kapatılması ya da gözlerin tekrar ameliyatla doğru pozisyona getirilmesiyle sağlanır.

Erişkinlerde şaşılık tedavisi nasıl yapılır?

Göz Egzersizleri: Konverjans yetmezliği adı verilen okuma Ya da çalışırken gözün yeterli çalışmaması gibi özel durumların tedavisinde kullanılır.

Prizmalı Gözlükler: Küçük kaymaların tedavisinde kullanılır. Çift görmenin azalmasını sağlar.

Enjeksiyon: Birkaç ay boyunca enjekte edildiği kası felç eden bir ilacın kullanılması esasına dayanır. Seçilmiş vakalarda faydalı olan bir yöntemdir.

Ameliyat: Her yaşta en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Uyumlu olan vakalarda lokal anesteziyle yapılabilmektedir. Ameliyat kozmetik nedenle, çift görmenin azaltılması, gözlerin birlikte kullanılmasının sağlanması, gözlerdeki ağrının azaltılması amacıyla yağılabilmektedir. Ancak her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatlarında riskleri mevcuttur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp