Yağ Bezeleri Neden Oluşur

Yağ Bezeleri Neden Oluşur :

Yağ bezesi veya lipomların yarıdan fazlası deri altında yer alır, ancak ayrıca kas içinde, karın boşluğunda, sindirim sistemi organlarında, meme içinde ve kalpte görülebilirler. Bağırsakta yer alan yağ bezeleri (lipomlar), bağırsağın iyi huylu urlarının % 15‘ini oluştururlar ve bağırsakta tıkanıklık yada kanama ile belirti verirler.

Yağ bezesi veya lipom hangi hastalıklar ile karışabilir?


Yağ bezelerinin (lipom) ayırıcı tanısında yağ kistleri (kist sebase), liposarkom (habis lipomlar), nörofibroma (sinirlerden köken alan tümörler), epidermoid kist, glomus tümörü, leiomyom, anjiolipom ve apseler yer alır. Yağ kistleri yuvarlak olurlar, ortasında bir nokta ve etrafında hafif kızarıklık olur. Apse durumunda ise o bölgede ağrı, kızarıklık ve şişlik olur ve bazen ateşte yapabilir, çoğu zaman cerrahi olarak boşaltılmaları gerekir.

Yağ bezesi veya lipom neden olur?

Yağ bezelerinin (lipom) oluşumunda darbeler ve kalıtımsal yatkınlık (12. kromozom) sorumlu tutulmaktadır.

Yağ bezesi veya lipom tanısı nasıl konulur?


Lipom yada yağ bezelerinin tanısında ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bağırsakta ise endoskopi etkilidir. Yağ bezesinin (lipom) kesin tanısı patoloji tetkiki ile konulur, çoğu zaman yağ bezesinde parça almak yerine, yağ bezesinin tamamının çıkartılması tercih edilir.

Hangi durumlarda yağ bezesi veya lipomların çıkartılması önerilir?


Yağ bezelerinin (lipom): kozmetik olarak rahatsızlık vermesi, patoloji tahlili yaparak liposarkom ayırımı yapılması, hastaya ağrı, bası hissi, bağırsak düğümlenmesi vb. yakınmalar oluşturması ve yağ bezesi çapının 5 cm‘yi aşması durumunda çıkartılması tercih edilir. Bağırsakta yer alan yağ bezelerinin (lipom), tıkanıklık ve kanama yapmaları durumunda bölgesel olarak çıkartılmaları gerekir. Memede yer alan yağ bezelerinde (lipom) şüphe durumunda, tel ile işaretlenerek veya tamamı çıkartılarak alınır.

Yağ bezesi veya lipomlar kanser riski taşır mı?

Lipomlar yavaş büyüyen iyi huylu tümörlerdir, ancak nadiren bu urların liposarkom denilen kötü huylu tümöre dönüşebildiği bilinmektedir.

Liposarkom vücudun hangi bölgelerinde bulunur?


Bağ dokusu kaynaklı habis bir yağ dokusu tümörü olan liposarkom sıklıkla orta yaşlı kişilerde görülür. Liposarkom en sık olarak: uyluk bölgesi, kalça bölgesi, karın arka boşluğu (retroperiton), bacak ve omuzda görülür. K Genel Cerrahi‘nin uzmanlık alanına giren karın arka boşluğunda yer alan tümörler (retroperitoneal sarkom) sıklıkla sol tarafta yer alırlar ve böbrekler, sidik borusu (üreter) ile mezenter adı verilen bağırsağın yağlı ve damarlı bölümünü tutarlar. Liposarkom nadiren leğen kemiği (pelvis) içinde de yer alır. Bu tümörler kaslar ve damarlar arasında yer alırlar.

Liposarkom neden olur?


Çok sayıda lipom nörofibromatozis adı verilen bir hastalıkla ilgili olabilir ve ailesel bir yatkınlıkta söz konusudur. Yaralanmalar veya travma sonrasında 6-16 ay içinde gelişebilirler.

Karıniçi (retroperitoneal) liposarkomların özelliği nedir?

Liposarkomlar karın arka boşluğunda (retroperitoneal) yer alan tümörlerin % 95‘ini ve tüm yumuşak doku sarkomlarının % 15‘ini oluştururlar. Ortalama ağırlıkları 7,800 gram ve ortalama çapları 22 cm olan ve sıklıkla karşıdan gözle görülebilen dev tümörlerdir.

Ana tümör etrafında yavru tümörler olabilir.

Liposarkomlar sıklıkla sıçrama (metastaz) yapmazlar, ancak sık olarak nüks ederler. Nüks eden liposarkomlar sıklıkla iyi kapsülllü olmayan yada tam olarak çıkartılamayan tümörlerdir.

Liposarkomlar iyi differansiye, miksoid tip, yuvarlak hücreli ve pleomorfik tipte olabilirler.

Sağ kalım bacaklarda yer alan liposarkomlarda en iyi, ancak karın arka boşluğu veya retroperitondan kaynaklanan tümörlerde en kötüdür.

Liposarkomlar nasıl belirti verirler?


Liposarkomlar sıklıkla belirti vermezler ve bazen yandaş damarlara, sinirlere, bağırsağa veya sidik borusuna bası yaparak kendilerini gösterirler.

Hastaların yaklaşık dörtte birinde kasık fıtığı ve toplar damar dolaşımına bası nedeniyle bacaklarda ödem gelişir. Hastaların yaklaşık % 2‘sinde ödemle birlikte bacaklarda karıncalanma da olur.

Hastaların sadece % 5‘inde orta düzeyde ağrı gelişir.


Karın arka boşluğunda (retroperitoneal) yer alan liposarkomların % 50‘sinde ilk belirti karında şişlik, şiddetli ağrı ve % 25‘inde ise hassasiyettir. Böbreğe veya sidik borusuna bası yapan tümörlerde böbrek yetersizliği gelişebilir. Hastaların % 25‘inde halsizlik, kilo kaybı
mevcuttur. Hastaların % 5‘inde ise bulantı, kusma ve kabızlık olabilir.

Liposarkomların tanısı nasıl konulur?

Ultrasonografi
Bilgisayarlı tomografi
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
PET /CT
İğne biyopsisi
Cerrahi biyopsi

Liposarkomlar nasıl tedavi edilirler?

Liposarkomların en etkili tedavisi cerrahi biyopsi veya cerrahi olarak çıkartılmalarıdır. Mümkünse nüks oranının azaltmak için, tüm çevre organlardan tam olarak ayrılarak ve geriye tümör dokusu bırakmadan çıkartılmaları gerekir.
Ameliyat sonrasında radyoterapi (ışın tedavisi) ve/veya kemoterapi uygulanan liposarkomlarda sonuçlar daha iyidir.

Liposarkomların seyri nasıldır?

Liposarkomlar türü ile değişim göstermeden sık olarak nüks ederler.
Ortalama yaş 50‘dir. Bacaklarda olan liposarkom hastalarının yaşları, retroperitoneal sarkomlara göre 5-10 yaş daha gençtir.
Liposarkomlarda genel olarak % 60-70 oranında 5 yıllık sağ kalım izlenir.
İyi differansiye ve miksoid tipteki liposarkomlarda sıçrama (metastaz) çok ileri dönemde olur veya hiç görülmez, buna karşın yuvarlak hücreli ve pleomorfik tipte olanların % 85-90‘ı akciğer ve iç organlara metastaz yaparlar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp