Üriner Bölge

Üriner bölge'nin atık yönetimi ve çöp öğütme işlemleri gibi vücudun kritik mineral-sıvı dengesini dengede tutmaya yardımcı fonksiyonları vardır. İlk önce böbrekler kandaki atık maddeleri, normal sıvı alan bir yetişkinden günde 2 arası idrar olarak atılacak fazla suyu süzerler.. Atılan ortalama sıvı miktarı kişinin beden yapısına, aktivitelerine, çevre ısısına ve nemine, alınan sıvı miktarına ve diğer faktörlerin varlığına bağlı olarak değişebilir.

Mesane toplayıcı depo işlevi görür. İdrar, mesanenin dikkat çekmek kin bağınyermuş gibi olana kadar- yani idrar yapmak için uygun ortarnla ihtiyaç örtüşene kadar- çok az basınç altında saklanır. Mesane dolduğunda miner rezervuar rahatlar ve küçük bir direnç gösterir. İdrar yapma esrıasındı mesanede basınç yükselir, en yüksek noktada, iyi soğutulmuş bir fıçıdan hoşaları bira basıncının %5'ine ulaşır.

İyi huylu bir mesane limitlerine yaklaşarıa kadar çok fazla kendini oraya çıkarmaz. Ancak o zaman beyne boşaltımın ve Embriyo yaklaşık altı haftalık olduğunda genital yapı tüberkül denilen minik oluşumlarla şekillenmeye başlar. On haftaya ulaşınca tüberkül penis yaşlı(erkekteki karşılığında olduğu gibi, cinsel uyarı ile birlikte kanı toplayan ve genişleyen erektil yapılar içeren) kadın kliıorisine dönüşmeye başlar. Aylık şeklide ilkel genital yapılar ya iç vajinal yapıları ya da erkek üretrasını gelistirir.

Erkeklerde ürogenitalorganlarda en fazla ilgiyi çeken organ penis olmasına rağmen, performanstaki kalite bir starda olduğu gibi sahne arkasındakilerin işlevlerine bağlıdır. Erkek üriner, cinsel ve üreme fonksiyonları birçok yoldan birbirine bağlantılıdır. Bu sistemlerin birlikte çalışması beklenir.

Birinde sorun yaşandığı zaman diğerleri de büyük oranda etkilenir. Üriner problemler ve onların tedavileri cinsel fonksiyonlarda problemler yaratıp kısırlığa neden olabilir. Genital organlarla ilgili problemler-prostatta en sık sorun kaynağıdır- üriner, cinsel ve üreme fonksiyonlarırıı devre dışı bırakabilirler. Nelerin sorun olabileceğini anlamak için ürogenital organların yapısınıve nasıl çalıştıklarına bakalım. Eğer mesane, üretra ya da üreterler zarar veren ışınlara maruz kalırsa kanama (radyasyon sistiti) ya da i1tihaplanma olabilir. Penisteki ereksiyon bölümleri veya erektil sinirler radyasyondan zarar görürse tedavi onarılamaz ereksiyon bozukluklarıyla sonuçlanabilir. İç üretra sfinkteri olarak bilinen kaslardan oluşmuş mesane boynu bezin üst kısmıyla -yanlışlıkla alt kısım olduğu söylenerek karıştırılır- bağlantılıdır. İki organ birleşme yerinde tam olarak ayrılamayacak şekilde birbirine geçmişlerdir. Prostat kanseri ameliyatında mesane boynu tam olarak temizlenmezse kanserli hücreler kalır ve tekrar büyürler. Kanseri tedavi etmek için prostatı tam olarak çıkarttığımızda dış üretra sfinkteri idrar tutma işlevini üzerine alır. Bu nedenle idrar kaçırmaya yol açmamak için kas yapısı korunmalıdır.

Prostat komşu dokularla birbirine geçtiği için prostat enfeksiyonu rektumda, perine (rektum ve skrotum arasındaki bölge) ve alt karın bölgesinde ağrılara, penis ucunda yanmaya sık sık idrar yapma ihtiyacına sebep olur. bilirler. Eğer mesane, üretra ya da üreterler zarar veren ışınlara maruz kalırsa kanama (radyasyon sistiti) ya da iltihaplanma olabilir. Penisteki ereksiyon bölümleri veya erektil sinirler radyasyondan zarar görürse tedavi onarılamaz ereksiyon bozukluklarıyla sonuçlanabilir. İç üretra sfinkteri olarak bilinen kaslardan oluşmuş mesane boynu bezin üst kısmıyla -yanlışlıkla alt kısım olduğu söylenerek karıştırılır bağlantılıdır.

İki organ birleşme yerinde tam olarak ayrılamayacak şekilde birbirine geçmişlerdir. Prostat kanseri ameliyatında mesane boynu tam olarak temizlenmezse kanserli hücreler kalır ve tekrar büyürler. Kanseri tedavi etmek için prostatı tam olarak çıkarttığımızda dış üretra sfinkteri idrar tutma işlevini üzerine alır. Bu nedenle idrar kaçırmaya yol açmamak için kas yapısı korunmalıdır.

Prostat komşu dokularla birbirine geçtiği için prostat enfeksiyonu rektumda, perine (rektum ve skrotum arasındaki bölge) ve alt karın bölgesinde ağrılara, penis ucunda yanmaya sık sık idrar yapma ihtiyacına sebep da olabilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp