Üremi Tedavisi

Üremi Tedavisi :

Kandaki üre oranının normalin üzerinde olması halidir. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan böbrek yetmezliğinin son döneminde meydana gelip, şuur bulanıklığı ve koma içinde ölüme götüren hastalık hâli.

Tedavi

Böbrek yetmezliğinin her şekli, üremiye neden olur. Bundan ötürü tedavi nedene yöneliktir. Uygun vakalarda, suni böbrek kullanılabilir. Kronik vakalardaysa, ömür boyu diyaliz gerekir.

Bazı ender rastlanan vakalarda, yüksek kan üre düzeyi, herhangi bir böbrek hastalığı olmaksızın, bozuk çalışan böbreklerden ötürü görülebilir. Bu tip vakalar, prerenal üremi vakaları adını alır ve tedavi, üremiyi artıran nedene yöneliri. Bu neden, genellikle, ağır yaralanmalarda, ameliyat sonrası devrede görülebilen, sıvı ve elktrolit dengesi bozukluğudur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp