Üremi Nedir Tedavisi İçin Şifalı Bitkiler

Üremi Nedir Tedavisi İçin Şifalı Bitkiler :

Tanımı: Kanda çok fazla üre bulunması hali.
Nedenleri: Bu, bir böbrek yetmezliği işaretidir, çünkü üre, böbreklerin normalde kandan çektikleri başlıca artık maddedir.
Üre azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir du-rumda idrarla dışarı atılan azotlu bir maddedir. Çeşitli vücut salgıla-rında ürenin bulunması, istenmeyen sonuçlar doğurur. Tükürükle salgılanan üre, ağızda kötü bir tada ve kötü bir soluk kokusuna yol açar, çünkü burada üre, mikro-organizmalar tarafından, amonyak‘a yıkılır. Mide sıvısıyla salgılandığında, yıkım ürünleri ülserleşmeye ve mide iç yüzünün kanamasına neden olduğundan, kusma ve bu-lantıya neden olur. Diğer üremi belirtileri, baş ağrısı, baş dönmesi, geçirilmeyen hıçkırık ve ağır şekillerinde de, böbrek yetmezliği so-nucu ortaya çıkan çırpınmalar ve komadır.
Böbrek yetmezliğinin her şekli, üremiye neden olur. Bundan dolayı tedavi nedene yöneliktir. Uygun vakalarda, suni böbrek kullanılabilir. Kronik vakalardaysa, ömür boyu diyaliz gerekir.
ÖneriIer: Bir miktar ayır sarımsağı bir şişenin boğazına ka-dar doldurulur ve üzerine ağzına kadar saf alkol eklenerek, ağzı sıkıca kapatıldıktan sonra şişe iki hafta boyunca güneş görebile-ceği veya sıcak bir yerde bekletilir. Günde üç öğün bir kahve fincanı suyun içine 10 damla damlatılarak kullanılır.
* Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç lahana yaprağı katılıp kaynatılmasının ardından süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.
* Bir çay fincanı kaynar suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı aynısefa otu katılıp demlenmesi için kısa bir süre beklen-dikten sonra süzülerek günde iki kez, sabah ve akşam olmak üzere birer çay fincanı içilir.
* Bir litre suyun içine ince kıyılrmş bir avuç enginar yapra-ğı katılıp kaynatılmasının ardından süzülerek günde üç öğün bi-rer çay fincanı içilir.
* Bir miktar ceviz içi dörde bölündükten sonra bir şişenin bo-ğazına kadar doldurulur ve üzerine ağzına kadar saf alkol eklene-rek, ağzı sıkıca kapatıldıktan sonra şişe iki hafta boyunca güneş görebileceği veya sıcak bir yerde bekletilir. Günde üç öğün bir kahve fincanı suyun içine beşer damla damlatılarak kullanılır.
* Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç kiraz sapı katı-lıp kaynatılmasının ardından süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.
* Bir çay fincanı kaynar suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı san ballıbaba katılıp demlenmesi için kısa bir süre bek-lendikten sonra süzülerek günde iki kez, sabah ve akşam olmak üzere birer çay fincanı içilir.
* Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç mersin yaprağı katılıp kaynatılmasının ardından süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.
* Bir çay fincanı kaynar suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı çıban otu katılıp demlenmesi için kısa bir süre beklendik-ten sonra süzülerek günde iki kez, sabah ve akşam olmak üzere birer çay fincanı içilir.
* Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç kara hindiba katılıp kaynatılmasının ardından süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.
* Bir çay fincanı kaynar suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı çuha çiçeği katılıp demlenmesi için kısa bir süre beklen-dikten sonra süzülerek günde iki kez, sabah ve akşam olmak üzere birer çay fincanı içilir.
* Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç aynk otu katı-lıp kaynatılmasının ardından süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.
* İnce kıyılmış ya da havanda dövülerek toz haline getirilmiş birer çorba kaşığı mürver (genç filizleri), çuha çiçeği, birer tatlı kaşığı ısırgan otu yaprağı ve hindiba kökü iyice karıştırılıp har-man edildikten sonra; bir çay fincanı kaynar suyun içine bir çay kaşığı bitki harmanı katılıp demlenmesi için kısa bir süre beklen-dikten sonra süzülerek günde üç Öğün birer çay fincanı içilir.
* Bir çay fincanı kaynar suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı ısırgan otu katılıp demlenmesi için kısa bir süre beklen-dikten sonra süzülerek günde iki kez, sabah ve akşam olmak üzere birer çay fincanı içilir.
* Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç altınbaş otu katılıp kaynatılmasının ardından süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.
* Aynı oranda ince kıyılarak ya da havanda dövülerek toz haline getirilmiş, çuha çiçeği, çıban otu, san ballıbaba, ısırgan otu ve aynısefa çiçeği iyice kanştınlıp harman edildikten sonra; bir çay fincanı kaynar suyun içine bir çay kaşığı bitki harmanı katılıp demlenmesi için kısa bir süre beklendikten sonra süzüle-rek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.
* Bir çay fincanı kaynar suyun içine havanda dövülerek toz haline getirilmiş olan yarım çay kaşığı ardıç tohumu katılıp demlenmesi için kısa bir süre beklendikten sonra süzülerek gün-de iki kez, sabah ve akşam olmak üzere birer çay fincanı içilir.
* Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç huş ağacı yap-rağı katılıp kaynatılmasının ardından süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.
* Bir miktar kırlangıç otu yıkanıp, temizlendikten sonra nemli halde mikserden geçirilip bir tülbent yardımıyla sıkılıp el-de edilen Özsuyu bir su bardağımn içine beş damla damlatılıp gün içinde yudumlanarak kullanılır. Bitkinin zehirli olmasından ötürü doktor kontrolü ve tavsiyesi dahilinde kullanılması gerek-mektedir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp