Üremi Nedir

Üremi Nedir

Kanda çok fazla üre bulunması halidir.
 
Belirtileri: Üre, başlıca, protein yıkımından ortaya çıkan, az reaktif bir maddedir. Çeşitli vücut salgılarında ürenin bulunması, istenmeyen sonuçlar doğurur. Tükürükle salgılanan üre, ağızda kötü bir tada ve kötüsoluk kokusuna yol açar, çünkü, burada üre, mikro-organizmalar tarafından, amon- ;ık'a yıkılır. Mide sıvısıyle salgılandığında, sıkım ürünleri ülserleşmeye ve mide iç yüzünün kanamasına neden olduğundan, kusma s e bulantıya neden olur. Diğer üremi belirtileri, baş ağrısı, dönmesi, geçirilmeyen hıçkırık ve ağır şekillerinde de, böbrek yetmezliği sonucu ortaya çıkan, konvülsiyonlarla komadır.
 
Tedavi: Böbrek yetmezliğinin her şekli, üre- miye neden olur. Bundan ötürü tedavi nedene yöneliktir. Uygun vakalarda, sunî böbrek kullanılabilir. Kronik vakalardaysa, ömür boyu diyaliz gerekir.
 
Bazı ender rastlanan vakalarda, yüksek kan üre düzeyi, herhangi bir böbrek hastalığı olmaksızın, bozuk çalışan böbreklerden ötürü görülebilir. Bu tip vakalar, prerenal üremi vakaları adını alır ve tedavi, üremiyi artıran nedene yönelir. Bu neden, genellikle, ağır yaralanmalarda, ameliyat sonrası devrede görülebilen, sıvı ve elektrolit dengesi bozukluğudur.

Böbreklerin, artık maddeleri yok edecek gücü kalmadığı derecede ilerlemiş olarak hastalandıkları hallerde, kanda anormal kimyasal değişiklikler ve bununla ilişkili arazlar görülmektedir. Bu durum üremi olarak adlandırılmıştır.

Üreminin belirtileri nelerdir?

İlk belirtiler halsizlik ve kas zayıflığıdır. Gündüz dalgınlık içinde bulunan hasta, geceleyin uyuyamaz. Bazı durumlarda saldırganlık ve anlamsız bağırıp çağırmalar görülür. Şuur bulanıklığı, komaya dönebilir. Baş ağrısı ilk belirti olarak da görülebilir Kas çekilmeleri sık görülür. Hastalığın son döneminde durdurulamayan bir hıçkırık görülebilir.

Ağızda kuruluk ve yanma sık rastlanan şikayetlerdir. Dil paslıdır. Nefeste amonyak kokusu duyulur.
İştahsızlık bulantı-kusma başlangıç belirtileri olabilir. Hastanın solunumu, ileri dönemde düzensiz bir hal alır . Zatürre, sık rastlanan bir komplikasyondur. Üremide kalp yetmezliğine sık rastlanır ki, bunun sebebi de böbrek yetmezliği kaynaklı hipertansiyondur. Deri genellikle soluk, kuru ve sarımsı kirli renktedir. Kaşıntı mevcuttur. Üremide zayıflama söz konusudur, fakat ödem bunu gizleyebilir. Kansızlık sık görülür.

Üremi ve tedavisi

Azotlu yani proteinli besinlerin vücutta yanmasından meydana gelen maddeye üre denilir. Üre normal olarak idrarla vücuttan atılır. Böbreklerin süzme işinde meydana gelecek bozuklukÜremi ve tedavisi. kandaki üre miktarının artmasına yol açar. Buna üremi denir.

Tedavi
Üremi ve tedavisi. Üremide dikkat edilecek en önemli noktalardan biri hastanın yiyeceklerinin düzenlenmesidir. Başlıca yeşil sebzeler meyveler Üremi ve tedavisi. domates ve şekerli besinler verilmelidir. Ekmek azaltılırkenÜremi ve tedavisi. etÜremi ve tedavisi. yumurta gibi albüminli besinler önemli ölçüde kısılırÜremi ve tedavisi. tuz ise tam anlamıyla kesilir.

Bundan sonra yapılacak iş böbreğin tedavi edilmesidir. Kandaki asit miktarı artmışsaÜremi ve tedavisi. bol miktarda meyve vermekle ya da sodyum bikarbonatla asidoz önlenmeye çalışır. Kansızlık haline karşı vücuda yeterli oranda kan verilir.

Üremi Nedeni
Vakaların çoğunda bu, bir böbı«k yetmezliği işaretidir, çünkü üre, böbreklerin normalde kandan çektikleri başlıca artık maddedir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp