Üremi 2

Üremi

Kandaki üre oranının normalin üzerinde olması durumudur. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan böbrek yetmezliğinin son döneminde meydana gelip, şuur· bulanıklığı ve koma içinde ölüme götüren hastalık hali.

Belirtileri

Üre, başlıca protein yıkımından ortaya çıkan, az reaktif bir maddedir. Çeşitli vücut salgılarında ürenin bulunması istenmeyen sonuçlar doğurur. Tükürükle salgılanan üre,ağızda kötü bir tada ve kötü soluk kokusuna yol açar, çünkü burada üre, mikro-organizmalar tarafından amonyaka yıkılır. Mide sıvısıyla salgılandığında, yıkım ürünleri ülserleşmeye ve mide iç yüzünün kanamasına neden olduğundan, kusma ve bulantıya neden olur. Diğer üremi belirtileri, baş ağrısı, baş dönmesi, geçirilmeyen hıçkırır ve ağır şekillerinde de,böbrekm yetmezliği sonucu ortaya çıkan çırpınmalar ve komadır

Tedavi

Böbrek yetmezliğinin her şekli, üremiye neden olur. Bundan ötürü tedavi nedene yöneliktir. Uygun vakalarda, suni böbrek kullanılabilir. kronik vakalardaysa, ömür boyu diyaliz gerekir. Ender rastlanan vakalarda, yüksek, kan üre düzeyi, herhangi bir böbrek hastalığı olmaksızın, bozuk çalışan böbreklerden ötürü görülebilir. Bu tip vakalar, prerenal üremi vakaları adını alır ve tedavi ürerniyi artıran nedene yönelir. Bu neden, genellikle ağır yaralanmalarda ameliyat sonrası devrede görülebilen sıvı ve elktrolit dengesi bozukluğudur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp