Türkiye Ve Dünyada Haberleşme

Türkiye Ve Dünyada Haberleşme : Mavi yakalı işçiler üzerinde kanserin insana bağlı sebeplerini teyit eden 'başarı' ile işyerindeki kanseri araştırma fonunun miktarı neden bu kadar orantısız şekilde düşüktür?- Dr. Peter Infante, Mesleki Güvenlik ve Sağlık için Standartlar Eski Müdürü Yönetim (OSHA)Eski işçi marşının son satırında söylendiği gibi "Sendika bizi güçlü kılar." Organize işçiler Kanada ve ABD'de üyeliklerini korumada mücadele verirken pek çok sendika da yeni ve alışılmamış birliklere bağlanmaktadır. Civar bölge ve halk organizasyonları ile sağlık profesyonelleri, bilim adamları ve kanser kuruluşları kanser önleme kampanyaları başlatmakta ve daha sağlıklı işyerleri, fabrika giriş kapısının ötesindeki toplumlar için savaş vermektedir.1998'de İşçi Sınıfı Çevresel Birlik Derneği (LEAS), orman işçileri ve çevreciler arasındaki çirkin bir "işe karşı çevre" açmazını etkisiz hale getirmeye yardımcı olmak üzere British Columbia'da organize olmuştu. Bundan sonra, işinin çoğu kanser ve kanser önleme üzerine odaklanmış olan Vancouver temelli LEAS, işçi grupları, çevreciler ve tüketiciler arasındaki birçok boşluğa başarılı bir şekilde köprü vazifesi gördü. LEAS Temizleyiciler, Toksinler ve Ekositem adlı bir işyeri kampanyasını başlattı. İdari Direktör Mae Burrows programın nasıl çalıştığını açıklamaktadır:

"Bizler BC civarındaki işyerlerinde sağlık ve güvenlik komiteleriyle çalışmaktayız, belirli bir sahada kullanı-lan tüm temizlik ürünlerini gözden geçirmekte ve tehlikeli içerikleri teşhis etmekteyiz. Daha sonra sağlık ve güvenlik komitesi işverenle ve onun tedarikçileri ile birlikte toksik ürünleri daha güvenli alternatifleri ile değiştirmek üzere çalışmaktadır."1Daha sonra LEAS ev tipi böcek ilaçları, gıdalardaki tarımsal ilaç kalıntıları, temizleme ürünleri ve plastikler hakkında işyerinde öğrendiklerini uygulayarak CancerSmart Tüketici Rehberi'ni üretti (www.leas.ca).New Jersey İş Çevresi Konseyi (WEC) gözüpektir. Gökyüzü kadar yüksek mesleki hastalık oranları, 9.000'in üzerinde toksik atık sahası ve balık avlamak ya da yüzmek için sularının %85'i çok fazla kirletilmiş olan bir eyalette WEC devasa mücadelelerle karşılaşmaktadır. "Sağlıklı, sürdürülebilirbir çevrede güvenli, emniyetli işler" hedefi, mesleki şantajın -daha az tehlikeli işyerlerinin bu işleri yok edeceği tehdidinin- çok yaygın olduğu bir eyalette cesur bir misyondur. Yine de 50 sendika, yereller ve bir sürü toplum gruplarının bu koalisyonu bazı etkileyici zaferler elde etmiştir:

• 5.000'den fazla vatandaşın işlerindeki ve civar bölgelerindeki toksik riskler hakkında hayati bilgiler almalarına yardımcı olmuştur.

• Vicdanlı İşçileri Koruma Hareketi altında güvenlik ve temiz bir çevre hakkında konuşmak üzere işveren haklarını ilan etmeleri konusunda 200.000 çalışanı haberdar etmek üzere eyalet işçi bölümünü zorlamıştır.

• New Jersey'in Bilme Hakkı Kanunu'nu endüstri saldırılarına karşı başarılı bir şekilde savunmuştur ve işçilere, itfaiyecilere ve halka ulaşan tehlikeli kimyasallar hakkında hayati bilgiyi sağlamak üzere eyalet sağlık bölümü ile birlikte çalışmıştır.

• Passaic İlçesi işçileri ve komşularına, tehlikeli işletmelerin yerinde teftişini yürütme hakkını vererek, ABD'nin ilk ilçe Bilme Hakkı Kanunu'nun kazanılmasına yardımcı olmuştur.1940'larda, Başkan Franklin D. Roosevelt demişti ki: "Eğer bir fabrikada bir işçi olsaydım, yapacağım ilk iş bir sendikaya üye olmak olurdu." Yakın zamana dek bu "ilk iş" Wal-Mart ortakları ya da binlerce küçük, organize olmamış fabrikalardaki işçiler için mümkün değildi. Ancak ABD Çelik İşçileri Ortak Üye Programı, sendikaya bağlı olma durumunu "nerede çalışırlarsa çalışsınlar ya da ne yapıyorlarsa yapsınlar -hatta işsiz veya kolejde okuyor olabilirler- işçilere ve aktivistlere açmıştır." Çelik İşçileri Üyeleri "700.000 işçinin sosyal ve ekonomik adalet için -ve sağlıklı bir çevre için- savaştığı güçlü bir organizasyona katılırken" aynı zamanda düşük maliyetli diş ve göz hizmetleri, reçeteli ilaçlar ve kanuni yardımlar gibi üyelik faydaları için de imza atmaktadır (www.uswa.org adresinde"organizing"in altında "Associate Member Program"ı tıklayın).

Sürdürülebilir İşler ve Çevre Birliği, Washington Eyaleti. Parolası şudur: "Doğanın korunduğu yerde, işçi saygı görür ve denetim şirket gücü reddedilir." Birlik, "sağlıklı bir toplumda iyi çalışma"ya ulaşmak üzere enerjisini odaklayarak farklı sosyal temellerdeki iki hareketin hedeflerini bir blokta birleştirmektedir (www.asje.org).Kanada İşgücü, Kanser Kontrolü için Kanadalı Strateji'nin Ulusal Çevre ve Mesleki Maruz Kalma Komitesi'nde (NEO- EC) anahtar bir rol oynamaktadır.

NEOEC'in mükemmel raporu, Kanada'daki Mesleki ve Çevresel Kanserlerin Önlenmesi: En İyi Uygulamaların Gözden Geçirilmesi ve Öneriler, pek çok sayıda kanser ve halk sağlığı bürolarının mesleki tehlikelere daha fazla ilgi göstermesini teşvik etmiştir.2005'te Kanada Kanser Derneği Kanadalı işçilerin "işyerinde bilinen ya da olası kanserojenlere maruz kalmaması gerektiğini, maruz kalmanın yok edilemediği yerlerde en düşük elde edilebilir seviyeye düşürülmesi gerektiğini"3 ileri süren bir pozisyon bildiriminde bulunmayı benimsedi. NEOEC, işçileri, kanser organizasyonlarını, ulusal çevre gruplarını, ilerleyen endüstrileri, mesleki ve çevresel meselelerde uzmanlaşan akademisyenleri birleştiren bir ulusal kanseri durdurma birliğine güzel bir örnektir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp