Tümör Belirtileri

Tümör Belirtileri :

Tümör beyin içinde büyüme göstererek hücrelerin yapısının bozulmasına ve buna bağlı olarakta beyin bir takım sorunlara yol açar. Bu evrede beyindeki normal hücrelerin farklılaşım içerisinde büyümeye başlaması sonucunda kötü huylu ve iyi huylu olarak kitleleşen yapılar beyin tümörleri olarak nitelendirilirler.

Bu sonradan meydana gelen kitle kafatası içi basıncının artmasına sebep olarak beyin üzerine baskı yapmaya başlar ve birtakım olumsuz belirtiler gösterir. Tümör hücrelerinin beyine baskı yapması sonucunda beyin normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir.

Bunun sonucunda da aşağıda bilenen beyin tümörü belirtileri ortaya çıkar:


1- Baş ağrısı,
2- Epilepsi benzeri bayılmalar,
3- Vücudun bazı bölgelerinde kısmi felçler,
4- Şiddetli kusmalar,
5- Bazı fiziksel yeteneklerimizin kaybı,
6- Kişilik bozuklukları,

Beyin tümörleri genellikle birincil ya da ikincil olarak sınıflandırılırlar ve bunlar (genellikle) vücudun herhangi bir yerinde başlayıp beyne metastaz yapanlar ve beyinde oluşanlardır. 9 yaş altı ve 55 yaş üstü daha sıklıkla görülen beyin kanserlerine, beyaz ırkta ve erkeklerde daha çok rastlanır.Baş ağrısı, Kusma, Sara tarzında bayılma nöbetleri, İlerlemiş dönemlerde (Beyinde yerleştiği yere göre) vücudun bazı bölgelerinde felç belirtileri,

Kişilik bozuklukları, bazı yeteneklerde (hesap yapma yazı yazma gibi) bozulma, veya aşağıdaki belirtiler bilinen en yaygın beyin tümör belirtielridir; 1- Normalden bağımsız olan ani bir şekilde artan şiddetli ve yaygın ağrılar 2- Bayılma 3- Nöbet geçirme 4- Bulantı ve bulantıya kusmanın eşlik etmesi 5- Görme bozuklukları 6- Vücudn yarısında uyuşma ve güçsüzlk 7- Kişide denge bozukluğu 8- Kişilik değişikliği

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp