Tiroid Kanseri Belirtileri Ve Tedavisi

Tiroid Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Hangi durumlarda tiroid kanserinden şüphelenilir?
Çocuklarda ergenlikten önce ya da yaşlılarda aniden nodül çıkması,
Ailede tiroid kanseri görülmesi,
Erkeklerde tek nodül görülmesi,
Ani olarak ses problemleri ve yutma güçlüğünün ortaya çıkması tiroid kanseri şüphesi uyandırır.

Tiroid kanseri nasıl teşhis edilir?
Tiroid kanseri tanısında genelde, hem kısa boyunlu kişilerde bile nodülleri kolay tespit ettiği, hem de hamilelerde dahi kullanılabildiği için ultrasonografi yöntemi kullanılır. Bu yöntemle Hashimato tiroidi ile multinodüler guatr birbirinden ayırt edilebilir. Nodüllerin az bir bölümü kanser riski taşıdığından, her nodülün cerrahi olarak çıkarılması gerekli değildir. Ancak soğuk ve tek olarak bulunan nodülller kanser riski taşır. Bu nedenle, bu tür nodülü olan hastaların daha önce boyun bölgesine radyasyon alıp olmadığı, yaşı, ailesinde tiroid kanseri olup olmadığı, ne tür belirtileri olduğu detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Ayrıca nodülün görüntüsü hakkında bilgi vermesi için sintigrafi ve nodülün kötü huylu olup olmadığını anlamak için de ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanır. Eğer klinik bir risk görülmezse ve ultrasonografik kanser belirtisi yoksa 1 cm altındaki nodüllerde biyopsi yapılmaz.

Tiroid Kanseri Tedavisi

Cerrahi Tedavi
Cerrahide, kanser, lenf düğümüne sıçramışsa genelde tüm tiroid bezi çıkarılır (Total Tiroidektomi). Bu ameliyatla beraber, eğer sıçrama varsa lenf bezleri de alınabilir (Boyun Diseksiyonu). Cerrahide genelde tüm tiroid bezinin alınması tercih edilir. Bu yöntem; hastalığın tekrarlama riskini düşürdüğü, radyoaktif tedavisine olanak verdiği, hastalığın hekimler tarafından kontrolünü kolaylaştırdığı için en çok tercih edilen tedavidir.

Cerrahi sonrası tiroid bezi tamamıyla çıkarıldığında hasta ses tellerinde sorun ya da tiroid bezi yetmezliği yaşayabilir. Bu gibi durumlarda hastaya radyoaktif iyot tedavisi uygulanır.

Tiroid kanserinin cerrahi tedavisinde komplikasyonlar var mıdır?
Ameliyat sonrası bazı hastalarda keloid denilen ameliyat iz yerinde bir şişlik kalabilir. Bazı hastalarda ameliyat sonrası birkaç ay boyun bölgesinde çekilme hissi olabilir. Bazı durumlarda his kaybı da oluşabilir. Eğer şüphelenilen lobun nodülünde kanser çıkarsa, ya hemen ya da birkaç ay içerisinde diğer lobun da çıkarılması gerekir. Bu operasyonda cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Eğer ciddi bir kanama meydana geldiyse, soluk borusunun tıkanması riskine karşı bölgedeki kan hemen boşlatılmalıdır.

Tiroid bezinin tamamın ya da tamamına yakınının alındığı durumlarda, paratiroid bezler de çıkarılırsa kişide kanda kalsiyum düzeyinin tehlikeli biçimde azalması anlamına gelen hipoparatiroidi görülebilir. Bu sorun genelde geçicidir ve kalsiyum tedavisiyle giderilir; fakat %2 oranında kalıcı olma riski vardır.

Operasyon sonrası seste oluşan problemlerin az bir kısmı soluk borusuna yapılan operasyon sırasında ortaya çıkar. Sinirlerin zedelenmesiyle ses teli felci ortaya çıkabilir.

Ses bozukluğu yüzde bir vakada kalıcı olarak görülür. Bu durum yüzde 4 civarında üst soluk borusu sinirinin cerrahi sırasında zedelenmesi sonucu ortaya çıkar. Tek taraflı ses teli felcinde bazen midedeki asitin, soluk borusuna (ve akciğerlere) girmesine neden olarak (aspirasyon pnömonitisi) hastanın hayatını tehdit edebilir. Ses tellerinin zarar görmesi, kişinin ses kalitesini oldukça düşürür.

Çok nadir görülen durumlarda, her iki ses teli de zedelenebilir. Bu durumda, ses telleri kapanır ve soluk borusu tıkanır. Bu durumda hastanın soluk borusu trakeotomi operasyonuyla delinir.

Radyoaktif İyot Tedavisi
Radyoaktif İyot Tedavisi, cerrahi operasyondan altı hafta sonra uygulanmaya başlar. Tedavinin etkili olabilmesi için hastanın ameliyat TSH değerinin en az 30 olması gerekmektedir. Radyoaktif iyot tedavisi sonrası oluşabilecek halsizlik, kramp gibi sorunları önlemek için tiroid tabletleri reçete edilmelidir. Radyoaktif tedavisi nadir olarak hastanede belli bir süre geçirmeyi gerektirebilir. Yan etkileri çok az olsa da bazı hastalarda, tükürük salgısı azalabilir, boyunda rahatsızlık ve tat duyusunda sorunlar oryaya çıkabilir.

Tiroid bezinin tamamıyla çıkarılmadığı bazı durumlarda, external radyasyon terapisi adı verilen bir ışın tedavi yaklaşık 4-6 ay boyunca uygulanır. Cerrahi ve radyoaktif iyot tedavisinin ardından tiroid horonun istenilen seviyede olması için hastaya tiroid tabletleri verilir. Tiroid fonksiyonları, yapılan tiroid fonksiyon testleri ve muayenelerle kontrol edilir. Tiroid kanserinin tekrarlayıp tekrarlamadığını öğrenmek için kan testleri, boyun usg’si ve akciğer grafisi uygulanır. Tiroid kanserinin tekrarlama riski, 45 yaşın üzerinde veya tiroid kanseri tanısı konulduğunda kanserin tiroid bezinin dışına yayılmış olduğu durumlarda tekrarlama riski yüksektir.

Hipotiroidi nedir?

Hipotirodi çok az tiroit hormonunuzun olması anlamına gelir. Hipotirodi en sık rastlanılan tiroit hastalığıdır. Kadınlarda daha sık görülür, yaşla birlikte görülme sıklığı artar ve ailesel geçişi vardır.

Semptomları:
  • Yorgunluk
  • Zihinsel yavaşlama
  • Hareketsizlik
  • Üflüme hissi
  • Kilo alma (sadece
  • Cilt ve saçta kuruma
  • Kabızlık
  • Adet düzensizliği
Bu belirtiler hipotiroidiye özgü değildir. Hipotiroidisi olan birçok kişide bu belirtilerin hepsi olmayabilir şiddeti ise değişkendir. Basit bir kan testi hastalığın erken teşhisini sağlamaktadır.

Hipotiroidinin sebebi nedir?

Erişkinlerde hipotiroidinin en sık sebebi Hashimoto tiroiditidir. Bu hastalıkta bağışıklık sisteminiz tiroit bezinize saldırır ve ona zarar vererek yeterli hormon üretmesinin engeller. Hipotiroidi ayrıca esas olarak başka tiroit hastalıklarının tedavisinde kulllanılan yöntemler olan radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi sonucunda gelişebilir. Hipotiroidi ayrıca tiroit bezinin gelişmemesine bağlı olarak doğuştan itibaren de görülebilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp