Sitokinlerin Ige Düzenleyici Görevi Nedir?

Sitokinlerin Ige Düzenleyici Görevi Nedir? : CD4+ T helper hücreleri fonksiyonel olarak Thl veTh2 olarak 2 gruba ayrılmaktadır. IL-4, IL- 5, İL-10 ve İL-13 sentezleyen CD4+ Th ve CD8+ Tc grubu T hücrelerin "Th(C)-2” olarak adlandırılmakta ve antikor cevabında görevli oldukları bilinmektedir. Öte yandan, IFN-y, TNF-p, ve IL-2“Th(c)-1 ” tip T hücrelerinden sentezlenir ve mak- rofaj aktivasyonu ile geç tip hipersensitivite reaksiyonlarından sorumludur.

Th2 tipi CD4+ T hücreleri allerjik mekanizmalardan sorumlu sitokinleri salgılar. Thl grubunun sitokinleri ise allerjik mekanizmayı önleyici tiptedir. Dokularda IgE sentezi Th2 tipi IL-4 ve İL-13 ile artmaktadır. Diğer bazı Th2 tipi sltokinler de IL-4 ve İL-13 ün IgE sentezlemesinl regule eder. TNF- alfa ve IL-6, IgE sentezinde IL-4’e yardımcı etki gösterir. IL-6 germinal transkript mRNA oluşumunu ve dolayısıyla bütün immunoglobulln Izo- tlplerinin sentezini artırıcı etki göstermektedir.Thl tipi sitokinler İse IL-4, İL-13, TNF-alfa ve IL-6 nın IgE sentezini artırıcı etkisinin tersini yaparak IgE sentezini bloke eder.

TGF-beta, IL-8, IFN-alfa, IFN-gama, İL-10 ve İL-12 sitokinleri IgE sentezini azaltıcı etki gösterir. TGF-beta etkisini germinal DNA e transkrlptini Inhibe ederek gösterir. IL-8 ise B hücresini doğrudan etkileyerek IgE sentezini tek başına inhibe edebilen bir sitokindir. IFN-alfa, IFN-gama ve İL-12 ancak T hücrelerinin yardımıyla B hücresi IgE sentezini Inhibe eder, IL- 10 ise bu etkisini monositler aracılığıyla gösterir.

IgE’yi artıran IL-4 ve İL-13 ilgili reseptörlere bağlandıktan sonra burada Jak klnazları, STAT’ları (Signal Transduclng Activation of Transcrlption) fosforile eder. STAT’lar nukleusda protein primer- lerini uyararak tetlkleyen proteinlerdir. STAT lar sitoplazmada Jak’ları bekler; Jak fosforile edilince de nukleusa gidip protein trankriptlerini tetiklerve IgE protein sentezini başlatır.

Transjenlk olarak Jak'ları yok edilmiş fare deneylerinden bu Jak’ların bağışıklık sisteminde yaygın kullanıldığını görüyoruz. Örneğin, IL-4 ve İL-13 un kullandığı Jak-3 eksikliğinde ımmun yetmezlik tablosu da ortaya çıkıyor. Yani, IL-4 için Jak-3 u yok etmek katastro- fik enfeksiyonlarla sonuçlanabiliyor.Toplam 4 Jak kinazı bulunmaktadır. STAT'ların durumu biraz daha farklı; onlar da yaygın olarak hücre fonksiyonlarında kullanılıyor. Ancak 7 tane STAT var. STAT-6, IL-4 ve İL-13 tarafından kullanılıyor. Transjenik farede STAT-6 yok edildiğinde farenin günlük faaliyetlerinde pek bir değişiklik gözlenmiyor.

Tek bir farkla, farede IgE cevabı oluşmuyor. Bu ilginç durum allerjik hastalıkların yok edilmesi anlamına gelebilir. Ancak bu araştırmalar henüz tamamlanmış değildir.Antijenik uyarılar karşısında Th2/lgE cevabı oluşması, antijenin tipine ve kişinin genetik yapısına bağlıdır. Örneğin uyarı bir parazit antijeni ise, genetik yapı önemli olmadan her bünyedeTh2/lgE cevabı oluşmaktadır.

Ancak allerjenlk uyarılar sadece atopl genetiği olan bünyelerde Th2/lgE cevabı oluşturabilmektedir. Th2 kökenli IL-4, T hücrelerinden IFN- gama sentezini inhibe eder ve T lenfositlerin Th2 tipinde proliferasyonunu sağlar. Bunun karşısında ise IFN-gama CD4+ T hücreleri Thl tipi prollfe- rasyonuna katkıda bulunur. İL-12 T-helper prollfe- rasyonunun Thl tipine dönüşmesini sağlar. İL-12 kullanılarak Th I/Th2 helper T cevaplarını Th I tipine dönüştürebilecek klinik çalışmalar yapılmaktadır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp