Sinirlerin İyileşmesi

Sinirlerin İyileşmesi

Sinirlerin İyileşmesi Hakkında Genel Bilgiler

Sinirlerin iyileşmesi hakkında bilinmesi gerekenler ve daha fazlası için aşşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.....

Replantasyon, kişinin vücudundan tamamen ayrılan (kopan, kesilen) parmak, el, kol, bacak uzuvların cerrahi olarak yerine dikilmesidir. Replantasyon cerrahisinde amaç, hastanın yaralanmış uzvunu mümkün olduğunca tekrar kullanabilmesini sağlamaktır. Bazı hastalarda kötü yaralanma nedeniyle replantasyon mümkün olmayabilir ve bu hastalar protez kullanmak zorunda kalabilirler. Bazı durumlarda protez, kolu veya bacağı olmayan bir hastaya fonksiyon kazandırabilir. Replantasyon, dikilecek uzvun protezden daha iyi çalışacağı düşünüldüğü zaman önerilir. Genellikle, çalışmayacağı (fonksiyon görmeyeceği), hastanın günlük yaşamında kısıtlılık yaratacağı, ağrılı olacağı tahmin edilen kopuk uzuvların dikilmesi önerilmez. Yapılacak ameliyat ve ameliyat sonrası süreç doktor tarafından ameliyat öncesinde açıklanır. Hasta veya aile bireyleri uzun ve zor bir operasyona, uzun süre hastanede kalmaya ve aylar veya yıllarca sürecek fizik tedavi ve rehabilitasyona karar vermelidirler. Replantasyon Süreci Replantasyon sürecinin aşamaları vardır. Birinci aşamada kirli ve yaralanmış dokular temizlenir. Daha sonra kemik uçları düzeltilip atardamar (arter), toplar damar (ven), sinir, tendon ve kas dokuları belirlenir. Kopuk uzuv kemiksel olarak yerine tespit edildikten sonra damar, sinir, kas ve tendon onarımları yapılır. Eğer doku eksiklikleri varsa ( deri, damar, sinir, tendon, kemik vb.) bunlar vücudun başka bölümlerinden alınarak eksik bölgeye yerleştirilir. İyileşme Dönemi ve Hastanın Belirtileri İyileşme döneminde hastanın rolü çok önemlidir. Sigara içilmesi kan dolaşımının kötüleşmesine dolayısıyla dikilen uzvun kan dolaşımının bozulmasına neden olur. Genç hastalar, sinir iyileşmesi, dokunma hissinin tekrar kazanılması, dikilen uzvun hareketlerinin sağlanması açısından yaşlı hastalara göre daha şanslıdırlar. Eklem yaralanması olmayan hastaların hareketleri daha normale yakın olabilir. Düzgün kesilerin sonuçları ezilme ve parçalanma şeklindeki yaralanmaların sonuçlarına göre daha iyidir. Dikilen uzvun kullanımı 2 tür sinirin iyileşmesine bağlıdır; bunlardan birincisi dokunma hissini sağlayan duyu siniri ve ikincisi, hareketi sağlayan kasları çalıştıran motor siniridir. Normalde sinirler günde 1 mm kadar iyileşme gösterirler. Yaralanma bölgesi ile dikilen uzvun uç noktası arasındaki mesafe, dokunma hissinin başlaması için gereken zamanı kabaca belirtir. Yerine dikilen kopuk parçanın %100 normale dönmesi mümkün değildir. Pek çok doktor % 60 - % 80 ‘lik iyileşmeyi çok iyi olarak değerlendirir. Çok iyi sonuç alınan hastalar da bile soğuk havalarda rahatsızlık ( ağrı, sızı vb.) oluşabilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yaralanmanın ve ameliyat yaralarının tamamen iyileşmesi sonrasında uzun bir fizyoterapi süreci başlar. Fizyoterapi ve atelleme iyileşme sürecinin önemli bir bölümüdür. Başlangıçtan itibaren iyileşen dokuları korumak için ateller kullanılır. Fizyotepi eklemlerin sertleşmesini önler, kasların çalışmasını sağlar, sert dokuların gelişmesini en aza indirir. Tamamen iyileşme olsa bile yapmayı istediğiniz her şeyi yapamayabilirsiniz. Ameliyat ve fizyoterapi sonrası hastaların bir kısmı eski işlerine dönebilir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda hastalar yapabilecekleri yeni işler konusunda yardım alabilirler. Replantasyon Sonrası Ruhsal Problemler Replantasyon, vücudumuzu olduğu kadar ruhsal yaşamımızı da etkiler. Sargılarınız alındığında ve dikilen uzvunuzu ilk kez gördüğünüzde şok, keder, öfke, güvensizlik veya hayal kırıklığı hissedebilirsiniz. Çünkü dikilen uzuv tamamen normal hali gibi görünmez. Görünüş ve nasıl hareket edeceği konusundaki kuşkular sıktır. Bu duyguları doktorunuzla konuşmanız, sonuçlar konusunda bilgilenmeniz size yardımcı olacaktır. Ayrıca doktorunuz bu konuda profesyonel bir yardım almanız için sizi yönlendirecektir. Hastanemizde tedavi gören tüm replantasyon hastalarımız psikiyatri uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. İlave Ameliyatlar Gerekecek mi? Ameliyat sonrası tamamen iyileşen bazı hastalar uzuvlarının hareketlerinin arttırılması için daha sonra tekrar ameliyatlar geçirmek zorunda kalabilirler. Sık uygulanan ameliyatlardan bazıları; Tenoliz: Yapışıklık gelişmesi üzerine hareket etmeyen tendonların serbestleştirilmesi. Kapsülotomi: Sertleşen eklemlerin serbestleştirilmesi. Tendon ve Kas Transferi: Hareketin sağlanamadığı durumda sağlam kas ve tendonların yaralanmalı bölgeye taşınması. Geç Amputasyon: Ağrı ve hareketsizlik nedeniyle dikilen uzvun alınması. Yaşamın Akışında Kalmak Pek çok yeteneğe sahipsiniz. En iyi tıbbi tedaviyi almış olsanız bile iyileşme dönemi boyunca güçlü olmalısınız. Unutmayınız ki yaşam kalitesi direkt olarak sizin tutum ve beklentilerinizle ilişkilidir, sadece uzvunuzu tekrar kullanabilme yeteneği ile değil!...SENDE YORUM YAP!

Whatsapp