Sinirin Geçmesi İçin Dua

Sinirin Geçmesi İçin Dua :

Ve bikudreti bismillahirrahmanirrahim.Irfa' kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî verzuknî min haysu lâ ehtesibu bifadlike ve keremike ve ihsânike yâ men huve kâf hâ yâ âyn sâd hâ mîm âyn sîn kâf ve es'eluke bimecâlil izzeti ve celâli heybetike ve izzeti'l kudreti ve ceberuti'l azameti en tecaleni min ibâdike'ssâlihin.Ellezîne lâ havfun aleyhim ve lâ hum yehzenun."

"Bismillahirrahmanirrahim'in kudretiyle(Ey rabbim!) Şanımı yücelt, göğsümü genişlet, işlerimi kolaylaştır.Lutfunla , kereminle ve ihsanınla beni hesapsız rızıklandır.Kaf Ha Ya Ayn Sad ve Ha Mim Ayn Sin Kaf hürmetine duamızı kabul eyle! izzetin, Celalin, kudretin, cemalin ve ceberetun hürmetine beni kıyamette korkmayan ve üzülmeyen iyi kullarından eyle! (Mecmuatü'l Ahzab)

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp