Saf Kültür Elde Etme Yöntemi

Saf Kültür Elde Etme Yöntemi : İn vitro yani organizma dışındaki ortamda üretilme ile ilgili olarak aşağıdaki deyimlerin bilinmesi gereklidir.Kültür: Bir besleyici ortamda üretilmiş olan mikroorganizmaların tümüne verilen isimdir.Safkültür : Yalnız bir tür mikroorganizmadan oluşmuşolup kuramsal olarak > tek bir mikroorganizmanın uygun besiyerinde üremesi ile oluşan kültür olarak kabul edilir. Bakteri kolonileri saf kültürdürler.Köken (Suş) : Herhangi bir ortamdan soyutlanarak elde edilen ve bütün özellikleri belirlenmiş olan saf kültürlerdir. Bazı kökenler kendi türlerindeki benzerlerinden değişik özellikler göstererek onlardan ayrılırlar. Gösterdikleri bu ayrılıklara göre mikrobiyoloji laboratuvarları için değer taşyabilen bu kökenler elde tutulurlar.Herhangi bir mikroorganizmanın inclenebilmesi için elimizde onun saf kültürünün bulunması gereklidir. Karışık bir mikrop ortamındaki bir mikroorganizmanın saf kültürünü elde etmek için birçok yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan en önemlileri şunlardır :

1— Tek koloniden üretme temeline dayanan saf kültürelde etme yöntemleri : Burada amaç karışık ortamlardaki mikroorganizmayıkatı besiyerlerine, özel ekim yöntemleri kullanarak ve tek tek düşecek şekilde seyrelterek ekmek ve oluşan tek kolonilerden alıp ürterek saf kültür elde etmektir. Bu yöntem içerisinde mikrop özelliğine göre ayırtıcı ya da seçici besiyerleri kullanarak, ayrıcalıklı koloni elde etme yöntemleri de kullanılabilir. Bakterilerin, mikoplazmalarm, mantararm saf kültürleri bu yöntemle elde edilebilir.

2— Kimyasal yöntemlerle saf kültür elde etme yönteminde amaç belli yoğunluktaki kimyasal maddeler (antibiyotikler, antiseptikler, eter, asitler gibi) kullanılarak bir ortamdaki bu maddelere dayanmayan mikroorganizmaları yok edip dayanıklı olanların saf kültürlerini elde etmektir. Aside dirençli bakteriler örneğin M y c ob a c t er i u mİ a rın saf kültürü için, incelenen materyele belli yoğunlukta asit (% 6 H2S04) konularak buna dirençsiz olan bakteriler öldürülür ve tek başına kalan mikobakteriyumlar üretilerek saf kültürleri elde edilir.Bazı antibiyotiklerden etkilenmeyen bakterileri (Haemophilus influenzae), birlikte bulundukları dirençsizlerden ayırarak saf kültürlerini elde etmek için besiyerine o antibiyotik (penisilin) belli yoğunlukta konularak duyarlı olan bakterilerin üremesi önllnir ve dirençlilerin saf kültürü elde edilir. Ayni şekilde virüslerin saf kültürlerini elde etmek için onları birlikte bulundukları bakterilerden arındırmak amacı ile bulundukları ortama antibiyotikler (penisilin) ve bazı kimyasal maddeler (eter) konur. Ortamdaki küf ve diğer mantarların yok edilmesi için cycloheximide gibi fungisitlerden yararlanılır.

3— Fiziksel yöntemlerle de örneğin ısı gibi etkenler aracılığı ile karışık mikrop ortamındaki ısıya dirençsiz mikropların yok edilmesi ve dirençli olanların (sporlar gibi) saf kültürlerinin elde edilmesi amaçlanır. Sporlu bakterileri, birlikte bulundukları sporsuz- lardan ayırmak için materyel 10-15 dakika 80°C de ısıtılırsa végétatif şekiller öleceğinden canlı kalan sporlar ekildiğinde saf kültür elde edilmiş olur.Fiziksel yöntemlere diğer bir örnek de süzme (filtrasyon) dir. Sıvı ortamlarda bakterilerle birlikte bulunan virüsleri arı olarak elde etmek için sıvılar, süzgeçlerden geçirilir. Süzüntüye yalnız virüsler geçeceğinden buradan yapılacak üretimde virüsler arı olarak üretilirler. Yüksek devirli santrifüjleme ile bakterilerin çöktürülmesin- den sonra üstteki sıvıdan virüsleri saf olarak ayırmak da olanaklıdır.

4— Ayırtıcı olarak duyarlı deney hayvanlarının kullanıması ile bazı mikroorganizmaların saf kültürlerini elde etmek olanaklıdır. Örneğin karın derisi traş edilmiş kobayın 10 -15 dakika lâğım sularında tutulması ile burada bulunabilecek olan leptospiralar hayvanı enfek- fekte edeceğinden, 30 dakika sonra alman kalp kanının uygun besiyer- lerine ekilmesi ile leptospiralar saf olarak elde edilebilirler. Başka bakterilerle karışık olarak bulunan Streptococcus pnemoniae’li in celeme örnekleri farelere deri altı ya da periton içine verdikten 24 - 48 saat sonra hayvanın kalp kanı alınıp besyerlerine ekilecek olursa pnömokoklar saf olarak elde edilebilirler. Ayni şekilde karışık ortamda bulunan B. anthracis’i ve sporlarını saf olarak elde etmek için bir kobayın traş edilmiş derisine sürmek ve bir gün sonra kalp kanından üretmek yöntemi uygulanabilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp