Rüyada Kan Tükürmek

Rüyada Kan Tükürmek :

Rüyada ağzından, burnundan, damarından vb. kan geldiğini gören kimse, bu rüyayı anlatırken; “burnumdan, ağzımdan vb. kan geldi” derse, eline mal geçer; eğer rüyayı aktarırken, “burnumdan, ağzımdan vb. kan çıktı” derse, elinden mal çıkar. bundan dolayı, bu tür rüyaları anlatırken, “çıktı” fiili yerine, “geldi” fiili kullanılmalıdır.

rüyada damardan kan aktığını görmek, zengin için mal noksanlığına işarettir.

yoksul bir kimse damarından kan geldiğini görse, eline mal geçer.

dişlerden kan çıktığını görmek, akraba yüzünden üzüntü ve kedere düşmeye işarettir (kanayan diş biliniyorsa, yorum için diş maddesine bakılmalıdır).

burundan az kan akması, üzüntü ve kederden kurtulmaya; çok kan akması, mal noksanlığına işarettir.

vücuttaki bir yaradan çıkan kanın elbise ve bedeni lekelediğini gör

mek, haram kazanca, zarara, hasar ve kedere işarettir.

rüyada vücuttan çıkan kan, eğer elbise ve bedeni lekelemiyorsa, haramdan ve şüpheli şeylerden kaçın-maya işaret eder.

kılıç, mızrak vb. darbesiyle vücudun iltihaplı kısmından kan çıktığını görmek, sıhhat ve afiyete, yolculukta ise salimen eve dönmeye işarettir.

rüyada kan içtiğini görmek, haram mala işarettir.

rüyada kan birikmiş bir kap, havuz veya çukura düştüğünü görmek, şüpheli kazanca işarettir.

kanın cilt ve deriden acı hissetmeden aktığını görmek, sıhhat ve esenliğe işarettir.

rüyada hayız kanı görmek, genç kız için kocaya, hamile kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilen kadm için hastalığa işarettir.

arkadan (dübürden) kan çıktığını görmek, günahı terketmeye işarettir.

dübüründen çıkan kanın elbisesini ve çevreyi kirlettiğini görmek, haramla kazanılan malm elden çıkmasına işarettir.

yara olmadığı halde vücuttan kan çıktığını görmek, memur için rüşvet alıp vermeye, halktan biri için zarara uğramaya işaret eder.

rüyada vücudunda kan toplandığını görmek, geçim darlığına, sıkıntıya, halden hale geçmeye işarettir.

rüyada başkasının tesiriyle vücudunda kan toplandığını görmek,

hayır ve menfaat görmeye işarettir.

bir hastalık yüzünden vücudunda kan toplandığını görmek, din hizmetleri ile ilgili bir işe başlamaya işarettir.

hasta olmadığı halde vücudunda kan toplandığını gören kimse, bir şeye karar vermiş ise, bundan vazgeçer veya sözünden döner, hibe ettiği şeyi geri alır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp