Prostat Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Prostat Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Prostatı cerrahi müdahele gerekmeden tedavi görmek istiyorsanız aşağıdaki makalemize göz atabilirsiniz. Prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar etkili olduğu bilinir. Bu makalede sizlere prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgiler sunmaktayız... İşte prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar ;

BÜYÜMÜŞ PROSTATIMIN İLAÇLA TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Evet. İlaçla tedavide kullanılan 2 grup ilaç vardır. Bunlardan birinci grup prostat bezinin içindeki idrar yolunun ve idrar torbası boynunun çapını artırarak rahat idrar yapmayı sağlar. Diğer grup ilaç ise prostat büyümesini durduran ve büyümüş prostatı bir miktar küçülten ilaçlardır.

İLAÇLA TEDAVİ PROSTAT AMELİYATININ YERİNE KULLANILABİLİR Mİ?

İlaçla tedavi ameliyatın yerini tutmaz. İlaçla tedavinin etkisi sınırlıdır ve orta derecede büyümüş prostatı olanlarda kullanılabilir.

PROSTAT BÜYÜMESİNİ DURDURAN VE BÜYÜMÜŞ PROSTATI KÜÇÜLTEN İLAÇLAR SÜREKLİ KULLANILSA PROSTATI NORMAL HACMİNE İNDİREBİLİR Mİ?

Hayır. Prostatı küçülten ilaçlar ilk yılda prostat hacmini en fazla yüzde yirmi oranında küçültebilir. Bu etki her hastada aynı değildir. Etki dereceleri yüzde sıfır ile yüzde yirmi arasında değişir.

PROSTAT BEZİNİ KÜÇÜLTEN İLAÇLARIN İLK YILDAN SONRAKİ ETKİNLİKLERİ NASILDIR?

Prostatın mevcut hacminin daha artmasını önler. Ama prostatı küçültücü etkisi yok denecek kadar azdır. Bu etki teorik olarak sıfır kabul edilebilir.

PROSTATI KÜÇÜLTEN İLAÇLARIN DEZAVANTAJLARI VAR MIDIR?

Evet. Bu grup ilaçlar cinsel isteği azaltır. Yada az da olsa tamamen yok eder. Bu durum yaşı genç olan hastalarda daha çok belirginleşir.

İkinci bir dezavantajı ise PSA dediğimiz prostat spesifik antijenin kandaki seviyesini azaltmasıdır. PSA prostatın içinde kanserli bir odak olup olmadığı konusunda bize yol gösterici bir tümör belirleyicisidir. Prostatı küçülten ilaçlar PSA‘nın kandaki seviyelerini azaltarak prostat kanseri tespit edilmesini güçleştirirler.

Üçüncü bir dezavantajı ise ilacı bıraktıktan kısa bir süre sonra prostat eski hacmine yeniden ulaştığı gibi bu sürede büyüyemediği miktar doku da yine aynı

sürede büyümektedir.

PROSTATI KÜÇÜLTEN İLAÇLAR PSA SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYORSA PROSTAT KANSERİ OLUŞMASINI DA ENGELLER Mİ?


Hayır. Prostatı küçültücü ilaçlar PSA seviyesini azaltır ama prostat kanseri oluşmasını yada oluşma ihtimalini azaltmaz. Aksine prostat kanseri gelişiyorsa bunun tespit edilmesini güçleştirir. Bu yüzden sizden PSA tetkiki isteyen Üroloji uzmanınıza prostatı küçültücü ilaç kullanıp kullanmadığınızı mutlaka söylemeniz gerekmektedir.

PROSTAT İÇİNDEKİ İDRAR YOLLARINI AÇAN İLAÇLAR NE KADAR SÜRE İLE KULLANILMALIDIR?


Bu gruptaki ilaçlar kullanıldıkları sürece etki ederler. İlaç bırakıldıktan sonra idrar yapma şikayetleri yeniden başlar.
BU İKİ GRUP İLAÇ BERABER KULLANILABİLİR Mİ? KULLANILIRSA ZARARI OLUR MU? YADA DAHA FAZLA FAYDA SAĞLANABİLİR Mİ?

Buna hastanın sağlık durumunu inceledikten ve tetkiklerini yaptırdıktan sonra Üroloji uzmanı karar vermelidir.

PROSTAT İÇİNDEKİ İDRAR YOLLARINI AÇAN İLAÇ GRUBUNUN AVANTAJLARI NELERDİR?

Bu gruptaki ilaçlar prostatı küçültücü ilaç grubuna göre daha çabuk etki ederler. Etkinlikleri ise prostatı küçültücü ilaçlardan daha fazladır. Ayrıca kanda PSA seviyesini de düşürmezler.

En büyük avantajları ise büyümüş prostatı ile beraber hipertansiyonu olan hasta grubunda olmaktadır. Çünkü idrar yollarını açıcı ilaçlar aynı zamanda tansiyonu da düşürürler. Hipertansif hasta grubunda böylece tek ilaçla iki hastalık birden tedavi edilmiş olur. İdrar yollarını açıcı ilaçlar çeşitlidir. Bazıları tansiyonu çok bazıları ise az düşürür. Hangi ilacın hangi hastada kullanılması gerektiğine Üroloji uzmanı karar vermelidir.

İDRAR YOLLARINI AÇICI İLAÇLAR TANSİYONU NORMAL YA DA DÜŞÜK OLAN HASTALARDA TANSİYONU DAHA DA DÜŞÜREBİLİR Mİ?

Genelde tansiyonu normal yada düşük olan hastalarda tansiyonu daha da düşürmez. Az bir hasta grubunda tansiyonu daha da düşürebilir. Bu yüzden ilaç düşük dozda başlanarak vücut alıştırılır ve yavaş yavaş ilaç dozu artırılarak prostata etki edecek seviyeye getirilir. Bu şekilde hasta ilacın ani hipotansiyon yapıcı etkisinden korunmuş olur. Bu doz ayarlamasını Üroloji uzmanı yapmalıdır. Hastalar kulaktan dolma bilgilerle yada başka hastalarla konuşarak onların kullandıkları ilaçları kendi başlarına almamalıdırlar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp