Polimiyozit Ve Dermatomiyozit Tanı Kriterleri

Polimiyozit Ve Dermatomiyozit Tanı Kriterleri :

Simetrik proksimal kas güçsüzlüğü

İskelet kas enzimlerinin (CK, Aldolaz, AST, ALT ve LDH) serum düzeylerinde artış

Anormal EMG (miyopatik motor ünit potansiyelleri, fibrilasyonlar, pozitif keskin dalgalar ve irritabilite)

Kas biyopsisinde inflamatuvar infiltrasyon bulguları ve dejenerasyon/rejenerasyon veya perifasiküler atrofi bulguları

Dermatomiyozit tipik deri döküntüleri (Gottron bulgusu, papülü veya heliotropik döküntü)

Polimiyozit

Kesin tanı: 1-4 arası tüm kriterler

Yüksek muhtemel tanı: 1-4 arası kriterlerin 3‘ü

Olası tanı: 1-4 arası kriterlerin 2‘si

Dermatomiyozit tanısı için 5. kritere ek olarak ilk 4 kriterden kesin tanıda 3, yüksek muhtemel tanıda 2, olası tanıda 1 kriter gereklidir.

Bu kriterlerin uygulanabilmesi için bilinen enfeksiyöz, toksik, metabolik, distrofik ve endokrin miyopatilerin uygun yöntemlerle ekarte edilmesi gereklidir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp