Oligodendrogliom

Oligodendrogliom :

Bu tümörler, gliomların %5 ile % 15'inden sorumludurlar ve hayatın 4. ve 5. dekatlarında sık görülürler. Hastalarda, nöbetleri de içeren, yıllar süren nörolojik şikayetler bulunabilir. Lezyonlar en sık serebral hemisferlerin içinde ve beyaz maddede bulunmayı tercih ederler.

Oligodendrogliomu olan hastaların prognozu, astrositomu olan hastalara göre daha iyidir. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiden oluşan geçerli tedavi, ortalama 5 10 yıllık bir yaşam süresi sağlar. Anaplastik oligodendrogliomların prognozu daha kötüdür. En sık bulunan genetik özellikler kromozom 1p ve 19q heterozigotluğunun kaybıdır; bu özgün değişikliğe sahip tümörler, kemoterapi ve radyoterapiye duyarlı ve uzun süreli yanıt verirler.

Morfoloji

Oligodendrogliomlar jelatinöz gri kitleler oluşturan invaziv tümörlerdir ve kistler, fokal hemorajiler ve kalsifikasyonlar gösterebilirler. Mikroskopik incelemede, tümör, ince granüller kromatin içeren sferik çekirdeğin (normal oligodendrositlere benzer) etrafını saran berrak sitoplazma halesinden oluşan düzenli hücre tabakalarından oluşur.

Tümörün, ince anastomozlaşan kapiller ağı tipiktir. Tümörlerin %90 kadarında, mikroskopik odaktan masif birikimlere varan, değişen oranlarda kalsifikasyon bulunur. Mitotik aktivitenin saptanması genellikle güçtür. Hücresel yoğunluğun artması, nükleer anaplazi, mitotik aktivetede artış ve nekrozun varlığı ile tümör yüksek grado (anaplastik Oligodendrogliomu) kazanır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp