Oksijen Yetmezliği - Gms Patofizyolojisi

Oksijen Yetmezliği - Gms Patofizyolojisi :

GMS'de otonom sinir sisteminin, endişe ve öfke gibi bastırılmış duyguların varlığı dolayısıyla kaslar, sinirler, kiriş ve bağlar gibi seçilmiş kimi bölgelerde kan akış hızını azalttığını kabul ettik. Bundan etkilenen doku normalde aldığı kandan azını alır ve buna iskemi adı verilir. Bu da dokuların alıştıklarından az oksijen alacakları anlamına gelir ve sonuçta ağrı, uyuşma, ürperme, kimi zaman da güçsüzlük gibi belirtiler oluşur. Bunların gerçekleşme nedeni tüm. bedensel süreçlerde oksijenin taşıdığı yaşamsal önemdir. Normal seviyesinin altına düştüğünde bunun işaretlerini verecek bir tepkinin ortaya çıkması beklenmelidir.

Anlamakta güçlük çektiğimiz nokta ise normal işlevi bedenin etrafta olup bitenden bağımsız, en iyi biçimde işlemesini sağlamak olan otonom sistemin neden ağrı ya da can sıkıcı diğer belirtilere yol açtığıdır. Açıkça görülüyor ki bu pek de olağan olmayan bir durumdur fakat ortada tepki oluşması için baskı yapan bir gereksinim olduğunu da gösterir. Daha önce de öne sürdüğümüz gibi bu, kişinin ilgisini, zihnin bastırmaya çalıştığı hoş olmayan, çoğu zaman da acı veren kimi duygulardan saptırma gereksinimidir. Adeta zihin bedensel bir ağrıyı duygusal olana tercih etme kararı almıştır. Olaya bu açıdan yaklaşıldığında süreç mantığa yakın olmaktan çıkar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp