Mikrop Organizma İlişkileri

Mikrop Organizma İlişkileri : İnsan, hayvan ve bitki organizmaları doğada yaygın bulunan mikroorganizmalarla her zaman sıkı ilişki halindedirler. Bu ilişki nadiren hastalık şeklinde ortaya çıkar. Bunun dışında insanın derisi dışarıya açılan doğal boşlukları ve dış ortam ile ilişkisi bulunan çeşitli organları sürekli olarak mikroplarla ilişkidedirler. Bu ilişki gelip geçici ve iki taraf için de etksiz bir ilişki şeklinde olabileceği gibi kommensallik ve mutuallik şeklinde de olabilir. Fakat tıbbi mikrobiyolojiyi en çok ilgilendiren şekil, hastalık yapmak üzere mikropların organizma ile olan ilişkileridir. Mikropların, zarar vermek amacı ile organizma ile ilişki kurmaları haline parazitlik, bu mikroplara da parazit adı verilir.Aşağıda mikroplarla organizma arasındaki ilişkiler incelenecek ve önemli olanların üzerinde ayrı konular halinde durulacaktır.

Kommensallik ve Mutuallik

Organizmanın mikroplarla olan hastalık dışındaki ilişkileri mutuallik ve kommensallik şeklinde olur. Mikroplarla organizma arasındaki ilişkide karşılıklı yararlanma var ise buna mutuallik, eğer mikroplar organizmaya yarar ya da zarar sağlamadıkları halde kendileri yararlanacak şekilde organizma ile ilişkide iseler buna kommensallik (kommensalismus) bu mikroplara da kommen- s a 1 mikroplar adı verilir. Her iki çeşit ilişki için vücudun normal mikrop florasından örnekler vermek olasıdır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp