Metakarp Kırıkları

Metakarp kırıklarında önemli bir sorun, bu kırıkların rotasyon kusuru ile iyileşmesidir. Rotasyon kusuru ile iyileşen metakarp kırıkları diğer parmakların kavrama fonksiyonunun engeller. Rotasyonel redüksiyonu kontrol etmek için metakarpofalangeal eklem fleksiyona getirilir ve diğer parmaklara göre pozisyon verilir. Bazı metakarp kırıkları aksi- yel kısalma eğilimindedir. Bu kırıklar dist- raksiyon ile redükte edildikten sonra komşu metakarpa pinler ile trasfikse edilir. 3-5 hafta kadar atel uygulanır. Trapezoid, kapitatum ve ikinci ve üçüncü metakarplar ile oluşan elin sabit ünitesinde falankslardaki kısalma tolere edilemez. Bu nedenle iyi bir redüksiyon sağlanmalıdır.Metakarplarm distal ucunda direkt travma ile oluşan transvers impakte kırıklara "Boksör Kırıkları" denir.

Bu kırıkların tedavisi için rotasyon kusuru ve kısalık düzeltilerek el bileği 20 derece fleksiyonda ve metakarpofalangeal eklem 45-60 derece kadar fleksiyonda atel uygulanır. Rotasyonal redüksiyonusağlamak için komşu parmak da atele dahil edilir. İkinci ve üçüncü parmaklarda 20, dördüncü ve beşinci parmaklarda 40 derece an- gülasyon kabul edilebilir. Tedavisi gecikmiş veya redükte edilemeyen kırıklarda dorsal in- sizyon ile açık redüksiyon sağlanır. 3-5 hafta kadar atel uygulanır."Bennet Kırığı" birinci metakarpm proksi- mal intra artiküler kırıklarındandır. Bu kırıkta ulnar tarafta küçük bir fragman kalır. Ana fragman abductor pollicis longus etkisi ile proksimale ve radiyale migre olur. Kapalı redüksiyon kolaylıkla sağlanabilir, ancak korunamaz. Bu nedenli ana fragman ile trapezium arasında pin transfiksiyonu yapılarak redüksiyon korunur. Pin dördüncü haftada, atel altıncı haftada çıkartılır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp