Malign Mezotelyoma

Malign Mezotelyoma :

Genellikle parietal veya visseral plevradan kaynaklanan ancak çok daha nadir olarak periton veya perikarddan da kaynaklanabilen mezoteliyal hücrelerin nadir bir kanseridir. Havadaki asbestle mesleksel maruziyet sonrası olu abileceğinden büyük önem taşır. Olguların yaklaşık CC -O

• inde asbeste maruziyet vardır. Direkt olarak as be ile çalışan kişiler (tersane işçileri, madenciler, yalıtım maddeleri ile uğraşanlar) en büyük risk altında iken a bent fabrikalarına yakın yerlerde oturanlar ve as be t işçilerinin akrabaları da risk altındadırlar. İlk asbest marufiyetinden sonra mezotelyoma gelişimi sıklıkla 25- 40 yıllık bir latent dönem sonrasında gözlenir ki bu durum mezoteliyal hücrelerde tümörijenik değişim için gerekli birçok somatik genetik olayın varlığım düşündürür.

Daha önce belirtildiği gibi sigara içimi ve asbest Mahru ziyneti Bronkojenik karsinom riskini önemli oranda artırır ancak bu birleşim malign mezotelyoma gelişimi üzerine ek bir risk artışı oluşturmamaktadır.

Morfoloji

Malign mezotelyomalar bilgisayarlı tomografide kolayca görülen sıklıkla geniş plevral fibrosiz ve plak formasyonu yaparlar. Bu tümörler lokalize bir alanda başlar ve zaman içinde bitişik alanlara büyüme ya da plevral yüzeylere diffüz olarak ekilme yoluyla yayılır. Otopside etkilenen akciğer tipik olarak sarı-beyaz, sert, bazen jelatinöz bir tümör tabakası ile çevrilmiştir ve plevral aralığı oblitere etmiştir. Uzak metastazlar nadirdir. Neoplazi direkt olarak toraks duvarı yada subplevral akciğer dokusunu invaze eder. Normal mezoteliyal hücreler, fibröz dokuyu olduğu kadar, plevral döşeyici zitif olduğu gösterilmiştir.

Simian virus 40 T antijeni p53 ve RE gibi esansiyel büyüme regülatörlerine bağlanan ve inaktive eden potent bir karsinojendir. Bu birlikteliğin nedensel bir ilişkisi olduğuna herkes ikna edilememiştir ve son zamanlarda mezotelyoma olgularındaki asbest ve Simian virüs 40 ilişkisi aktif bir araştırma alanıdır. hücreleri de oluşturdukları için bifaziktirler. Histolojik olarak mezotelyomalar üç paternden birini gösterirler: (1) epiteliyal tipte, tüfüler ve mikro kistik boşlukları lümene doğru küçük papeller çıkıntılar oluşturan küboid al hücreler döşer. Bu en sık görülen paterndir ve pulmoner adenokarsinom ile en çok karışandır; (2) sarkomatoid tipte iğsi, bazen fibroblastik görünümlü hücreler ayırt edici özelliği olmayan tabakalar halinde büyür ve (3) bifazik tipte hem sarkomatoid hemde epiteloid alanlar birlikte bulunur.

Asbestozun karsinojen etkisinin temeli hala bir sırdır. Asbestoz akciğer tarafından metabolize edilmez veya ortadan kaldırılamaz. Böylece asbest lifleri hayat boyu vücutta kalır. Böylece maruziyet sonrası hayat boyunca risk azalmadan devam eder (bırakıldıktan sonra riskin azaldığı sigaradan farklı olarak). Asbest liflerinin mezoteliyal hücre tabakasının yakınına toplandığı, DNA hasarı ve potansiyel onkojenim mutasyonlara neden olan reaktif oksijen türlerini oluşturdukları hipotezi öne sürülür. İki tümör supresör gendeki (9p21 kromozomunda p16/CDKN2A ve 22q12 kromozomunda NF2) somatik mutasyonlar malign mezotelyoma olgulannda gösterilmiştir. Güncel bir çalışmada Simian virus 40 viral DNA dizisinin plevral mezotelyomamı olgularda: %60-80 oranında ve peritonsal mezotelyomamı küçük bir grupta pozitif olduğu gösterilmiştir. Simian virus 40 T antijeni p53 ve RE gibi esansiyel büyüme regülatörlerine bağlanan ve inaktive eden potent bir karsinojendir. Bu birlikteliğin nedensel bir ilişkisi olduğuna herkes ikna edilememiştir ve son zamanlarda mezotelyoma olgulannda ki asbest ve Simian virüs 40 ilişkisi aktif bir araştırma alanıdır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp