kulak ağrısına ne iyi gelir ahmet maranki ile

Kulak Kireçlenmesi :

Otoskleroz, iç kulağın kemik duvarının bozularak, iç kulak girişinde süngerimsi bir kemiğin ortaya çıkması ve bununla birlikte üzengi kemikçiğinin kireçlenip hareketsiz hale gelmesidir.

Kulak kireçlenmesinin nedeni bilinmemekle birlikte, kalıtımsal olduğu gözlemlenmiştir. Erkeklerden daha çok kadınlarda görülmektedir ve genelde 20 ila 40 yaş arasında ortaya çıkmaktadır.

"Kulak Kireçlenmesi" tedavi edilmediği taktirde kalıcı işitme kayıplarına bile neden olabilen, ciddi bir hastalıktır. Kulak kireçlenmesi olan kadınlarda işitme sorunu, gebelik döneminde artış gösterebilir. Böyle bir durumda muhakkak doktora danışmakta yarar vardır.

NE GİBİ BELİRTİLER VERİR?

Kulak Kireçlenmesi'nin belirtileri;

" Tinnitus (Kulak çınlaması)

" Kulaklardan birinde ya da ikisinde yavaş ilerleyen işitme kaybı

Yukarıda saydığımız belirtiler başka rahatsızlıklarda da sıklıkla görülebilen belirtilerdir. Bu yüzden ayrıntılı olarak incelenmelidirler.

TİNNİTUS (KULAK ÇINLAMASI): Kulak çınlaması yaşlanma ile ortaya çıkar. Bu da, kulağın yaşlanması olarak düşünülebilir, yani hayatın bir parçasıdır. Genç yaşlarda bir insanın kulaklarının çınlamasının birinci nedeni, çevreyi duymamasından ileri gelir. Çevreyi duymayan bir insan kendi kulağının sesini duyar hale gelir. Yani bu, kulağının gürültüsüdür.

İkinci neden, ses travmasıdır. Kulağının yanında silah patlaması, çok gürültülü ortamlarda çalışılması kişinin ses travmasına maruz kalmasına neden olur. Bu da işitme kayıplarına yol açar. İşitme kayıpları kulak çınlamasını da beraberinde getirir. Üçüncü neden, ilaç kullanımıdır. Özellikle Aspirin ve hipertansiyon hastalığını tedavi edici ilaçların kullanımı, çınlamaya neden olur. Bu tür ilaçlar kulak çınlatıcı ajanlar olarak değerlendirilmelidir.

Kişi tansiyon ilacı kullandığı zaman kulakta çınlama görülebilir. Şeker hastalığı, böbrek hastalığı ve tansiyon gibi dahili hastalıkları olanlarda da çınlama sorunu ortaya çıkabilir. Anksiyete, yani kaygı bozuklukları yaşayanlarda ve stres yüklü bir hayat sürenlerde kulak çınlaması ortaya çıkabilir. Uzun süreli kaygı (İş, eş ve sağlık problemleri) kulak çınlamasında önemli rol oynar Bazı hasta gruplarında ise kulak çınlamasını ortaya çıkaran hiçbir sorun yoktur. Bu gibi durumlarda "Kulak Kireçlenmesi"nden şüphelenilebilir.

İŞİTME KAYBI: Dış ortamdan gelen ses dalgaları, kulak kepçesi tarafından toplanarak dış kulak yolu boyunca kulak zarına iletilir. Ses dalgalarının kulak zarında yaptığı titreşimler orta kulakta bulunan ve sırasıyla çekiç, örs ve üzengi olarak isimlendirilen kemikçiklerde hareket oluşturur.

Bu kemikçikler, kulak zarı ile iç kulak arasında irtibat oluşturur. Yani kulak zarında oluşan titreşimleri, iç kulağa iletir. İç kulakta "labirent" adı verilen, işitme ve dengeden sorumlu organ tarafından alınan ses dalgaları, işitme siniri boyunca beyne iletilir. Beyin, gelen ses dalgalarını analiz eder ve işitme fonksiyonu gerçekleşmiş olur. Anlatılan fonksiyonların herhangi birini bozan br durum işitme kaybı oluşmasına neden olur.

İşitme kaybı sadece kulak kireçlenmesine bağlanacak bir hastalık değildir. Ortak kulak iltihabı, iç kulak sıvılarında basınç artışı, gürültüye bağlı olabileceği gibi, doğuştan gelen işitme kayıpları da görülebilmektedir

Kulak kireçlenmesinde "İletim tipi" işitme kaybı görülmektedir. İletim tipi işitme olan kimse, sanki kulakları dolu veya tıkanıkmış gibi hisseder. Kendi sesi, kulağına kuvvetli geldiği için, sıklıkla yavaş ve belli bir tonda konuşur. Genelde kalabalık ortamlarda daha iyi duyar. Patlamış mısır gibi yerken hışırtı çıkartan yiyecekleri tüketirken, sesler kulağına çok gelir ve konuşmaları anlayabilmek için çiğnemesini durdurma ihtiyacı hisseder.

TEŞHİS NASIL KONUR?

Kulak çınlaması ya da işitme kaybı ile doktora başvuran hastalara işitme testleri uygulanır ve ailesindeki hastalık geçmişi araştırılır. Muayene ve test sonucuna göre Otoskleroz teşhisi konursa, tedavide hangi yolun seçileceğine karar verilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kulak kireçlenmesi; ilaç ya da ameliyat ile tedavi edilir. Ameliyat önerilmeyen hastalarda ya da ilaçla tedavisi mümkün olmayan vakalarda ise işitme cihazları yararlı olabilmektedir.

İlaçla tedavi (Çok nadir hastada, hastalık erken evrede yakalanırsa) İşitme kaybı baş gösterdiği zaman erken müdahale edildiğinde, kulak kireçlenmesi ilaç tedavisi ile ortadan kaldırılabilmekte ya da ilerlemesi durdurulabilmektedir. Tedavide sodyum fluorid, kalsiyum ve vitamin D tabletleri kullanılır.

Ameliyatla tedavi: Otoskleroz vakalarında tercih edilen tedavi yöntemi ameliyattır. "Stapedotomi" denilen bu ameliyat üzengi kemiğinin çıkarılarak yerine metal ya da plastik bir protez yerleştirilmesi esasına dayanır. Ameliyattan sonra birkaç gün boyunca baş dönmesi görülebilir, bu yüzden yatak istirahatı gereklidir. Her ameliyatta olduğu gibi bazı riskler mevcuttur. Bu yüzden iki kulakta birden kireçlenme varsa öncelikle bir kulağın ameliyat edilmesi alınan sonuca göre diğerine de ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilmesi uygun olanıdır.

İşitme cihazları: Hekim ameliyatı riskli bulduğu durumlarda, ilaçla tedavi de mümkün değilse en uygunu işitme cihazlarıdır. Dışarıdan gelen seslerin şiddetini yükselterek kulağın duyabileceği seviyeye getiren bu elektronik cihazlar, seçilirken işitme kaybının derecesi ve sebebi göz önünde bulundurulur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp