Kronik İnflamasyon

Kronik inflamasyon, aktif iltihap, doku zedelenmesi ve iyileşme süreçlerinin birlikte görüldüğü uzun süreli (haftalar, aylar veya yıllar süren) bir inflamasyondur. Vasküler değişiklikler, ödem ve büyük miktarda nötrofil infiltrasyonu ile karakterize akut inflamasyonun tersine, kronik inflamasyonda karakteristik olarak aşağıda sıralanan özellikler görülür.

• Makrofajları, lenfositleri ve plazma hücrelerini içeren mono nükleer hücre infı1trasyonu

• Büyük oranda iltihabi hücreler tarafından ortaya çıkarılan doku yıkımı

• Yeni damar proliferasyonu (anjiogenezis) ve fibrozisi içeren onarım.

Akut inflamasyon, ŞekiI2-8'de gösterildiği gibi kronik inflamasyona ilerleyebilir. Bu geçiş, zedeleyici etkenlerin ısrarla devam etmesi veya iyileşme süreçlerinde bozukluklar nedeniyle ortaya çıkar. Örneğin; duodenumun peptik ülseri akut iltihap olarak başlar ve rezolüsyonun erken dönemlerine ulaşır. Ancak, duodenal epitelin tekrarlayan zedelenmeleri bu süreci durdurur ve hem akut, hem de kronik inflamasyonla karakterize lezyon ortaya çıkar. Zedelenmenin bazı türlerinde ise (örneğin viral infeksiyonlar), zedeleyici etkene karşı yanıt başlangıçtan itibaren kronik inflamasyon olarak başla Kronik inflamasyon aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar

• Yok edilmesi zor mikroplar tarafından oluşan inatçı infeksiyonlar. Bunlar mikobakterileri, Treponema pallidumu (sifiliz etkeni), bazı virüs ve mantarları içerir. Bu organizmaların tümü inatçı infeksiyonlar yapmaya eğilim gösterir. Geç tip hipersensitivite adı verilen T lenfosit ile ilgili bir immün yanıta neden olurlar. Aslında çogu viral infeksiyon, lenfosit ve makrofajdan zengin kronik inflamatuvar reaksiyonlara neden olur.

• İmmün-kaynaklı inflamatuvar hastalıklar (hipersensitivite hastalıkları). İmmün sistemin aşın ve yersiz aktivasyonu, artan şekilde önemli sağlık problemidir. Bazı durumlarda immün reaksiyonlar kişinin kendi dokularına karşı gelişip otoimmün hastalıklara yol açmaktadır. Bu hastalıklarda otoantijenler, sürekli kendi kendini yenileyen immün reaksiyon yaparak kronik doku yıkını ve inflamasyona neden olur. Otoimmüniteye sekonder inflamasyon, romatoid artrit ve

inflamatuvar barsak hastalığı gibi birkaç sık ve güçten düşüren kronik hastalıkta önemli roloynar. Çevresel maddelere karşı immün yanıtlar, bronşiyal astım gibi alerjik hastalıkların sebebidir. İmmün kaynaklı hastalıklar, akut ve kronik karma inflamasyon paternlerine sahip olabilir. Bu, tekrarlanan inflamasyon nöbetleri nedeniyledir. Bu hastalıklar, yok edilemeyen antijenler nedeniyle kronik ve inatçı olmaya eğilim gösterir.

• Potansiyel toksik ajanlara uzun süre maruz kalma. Bunlar, akciğerlerde kronik inflamatuvar yanıta neden olan, parçalanamayan, silika partikülleri gibi ekzojen materyaller ısilikoeis ve ateroskleroza neden olan, kronik olarak yükselmiş plazma lipid komponentleri gibi endojen ajanlardır

Yorumlar

  • Mit*** Kav*****
    4 yıl önce
    Solunum epiteli alti bölgede haf şiddetli kronik inflamasyon çıktı ne yapmam gerekir.?

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp